Forstå drikkevandsdirektivet

Det reviderede drikkevandsdirektiv sigter mod at beskytte borgerne og miljøet mod de skadelige virkninger af forurenet drikkevand og forbedre adgangen til drikkevand. Det trådte i kraft den 12. januar 2021 efter en revision af det oprindelige drikkevandsdirektiv fra 1998.

Direktivet indfører minimumskrav til materialer, der er i kontakt med drikkevand, i hele EU. De harmoniserede krav bidrager til at opnå et ensartet sundhedsbeskyttelsesniveau for alle EU-borgere samt et mere velfungerende indre marked. 

Artikel 11 i det reviderede direktiv fastlægger rammerne for minimumskrav til hygiejne for materialer i kontakt med drikkevand. ECHA har støttet Europa-Kommissionen i dette arbejde ved at udarbejde:

  • Europæiske positivlister over udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele, som er godkendt til brug ved fremstilling af materialer i kontakt med drikkevand.
  • Risikovurderingsmetoder og oplysningskrav i forbindelse med revurdering af udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele, der kan optages på positivlisterne.
  • Administrative procedurer for ajourføring af positivlisterne.

Når positivlisterne er offentliggjort, fortsætter ECHA med at ajourføre listerne ved at tilføje nye udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele og ændre eller fjerne eksisterende udgangsstoffer, sammensætninger og bestanddele.

Tidslinje

Revised Drinking Water Directive entered into force. 12.01.2021 Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents. 12.07.2021 The first European positive lists adopted (expected sooner than deadline of 12.01.2025).15-year review programme for first European positive lists starts. 12.01.2024 Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted. Regular maintenance of the European positive lists starts. Estimated 2026 Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive 12.01.2032