Nationale helpdeske

Der er oprettet nationale helpdeske, som er det første kontaktled, du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål til biocidforordningen, forordningen om klassificering, mærkning og emballering eller REACH-forordningen. De kan rådgive dig på dit eget sprog og kender til lokale forhold, som kan være relevante for at sikre, at bestemmelserne overholdes fuldt ud. Du kan se deres kontaktoplysninger nedenfor.