Vejledning i lovgivning om biocidholdige produkter

Vejledning i lovgivning om biocidholdige produkter

Vejledning i lovgivning om biocidholdige produkter

Nedenstående liste indeholder alle de vejledende dokumenter, der er eller vil blive tilgængelige på dette websted. De er udviklet med deltagelse af medlemsstater, industrien og akkrediterede interessenter. Formålet med disse dokumenter er at lette gennemførelsen af biocidforordningen (BPR) ved at beskrive en god praksis i, hvordan kravene opfyldes.
 
Ud over BPR-vejledningen anses vejledning vedrørende direktivet om biocidholdige produkter (BPD) og andre relaterede dokumenter relevante ved nye indsendelser under BPR på områder, hvor BPR-vejledningen stadig er under udarbejdelse. Endvidere er disse dokumenter stadig gyldige, hvad angår ansøgninger om aktive stoffer til optagelse i bilag I eller ansøgninger om produktgodkendelse under direktivet om biocidholdige produkter, der måske stadig er under bedømmelse.
Biocidal Products Regulation guidance structureVOL. IIEfficacyVOL. IIdentity, phys-chem, analytical methodologyVOL. IIIHuman HealthVOL. IVEnvironmentVOL. VSpecific guidanceBiocidal Products Regulation guidance structurePART A Information requirementsPART B+C Assessment + EvaluationActive substances and suppliers (Art 95 listDisinfection By-ProductsEndocrine disruptorsMicro-organismsTechnical equivalencePART A+B+C Information requirements +Assessment + Evaluation

 

Biocidal Products Regulation

 

Volume I Identity/physico-chemical properties/analytical methodology

Parts A+B+C: Information Requirements, Assessment and Evaluation
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume I Identity/physico-chemical properties/analytical methodology (Parts A+B+C)
Description:
This Guidance describes the information requirements for active substances and biocidal products in accordance with the Title 1 of Annex II and Annex III of the BPR, including technical advice on how to perform the hazard and exposure assessment and risk characterisation for biocidal active substances and products.
Download introduction to guidance (29/03/2022)
Download guidance (29/03/2022)
Additional information on the ECHA website
Read more
 

Volume II Efficacy

Part A: Information Requirements
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume II Efficacy (Part A)
Description:
This Guidance describes the information requirements for active substances and biocidal products in accordance with the Title 1 of Annex II and III of the BPR.
Download introduction to guidance (29/03/2022)
Download guidance (29/03/2022)
Additional information on the ECHA website
Read more
Parts B+C: Assessment and Evaluation
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume II Efficacy, Assessment + Evaluation (Parts B+C)
Description:
This Guidance provides technical advice on how to perform the hazard and exposure assessment and risk characterisation for biocidal active substances and products with respect to efficacy
download full PDF document (11/08/2023)
Additional information on the ECHA website
Read more
 

Volume III Human health

Part A: Information Requirements
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume III Human Health (Part A)
Description:
This Guidance describes the information requirements for active substances and biocidal products in accordance with Title 1 of the amended Annex II and III of the BPR, applicable from 15 April 2022.
Download introduction to guidance (29/03/2022)
Download guidance (29/03/2022)
Additional information on the ECHA website
Read more
Parts B+C: Assessment and Evaluation
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume III Human Health, Assessment + Evaluation (Parts B+C)
Description:
This Guidance provides technical advice on how to perform the hazard and exposure assessment and risk characterisation for biocidal active substances and products with respect to human health risk assessment and evaluation.
download full PDF document (11/12/2017)
 
Additional information on the ECHA website
Biocides Human Health Exposure Methodology
 

Volume IV Environment

Part A: Information Requirements
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume IV Environment (Part A)
Description:
This Guidance describes the information requirements for active substances and biocidal products in accordance with the Title 1 of Annex II and III of the BPR.
Download introduction to guidance (29/03/2022)
Download guidance (29/03/2022)
Additional information on the ECHA website
Read more
Parts B+C: Assessment and Evaluation
Reference name:
Guidance on the BPR: Volume IV Environment, Assessment & Evaluation (Parts B+C) 
Description:
This Guidance provides technical advice on how to perform the hazard and exposure assessment and risk characterisation for biocidal active substances and biocidal products with respect to environmental risk assessment.
download full PDF document (25/10/2017)
 

Volume V Specific Guidance

Guidance on Disinfection By-Products
Reference name:
Guidance on Disinfection By-Products
Description:
This guidance document deals with the risk assessment for human health and the environment of Disinfection By-Products that is applicable for the authorisation of products under the EU Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012).
download full PDF document (23/01/2017)
 
 
 
 
 
 
 
Guidance on applications for technical equivalence
Reference name:
Guidance on applications for technical equivalence
Description:

Note: Version 2.0 of this Guidance replaces the document “Recommendations for applicants on information requirements for technical equivalence Tier II” which has now been removed from our website.

This Guidance informs potential applicants about their obligations resulting from the provisions of Article 54 of the BPR: when they need to apply for an assessment of technical equivalence and on the procedural steps in making that application.
The Guidance also informs potential applicants about the assessment conducted by the Agency and the approach used for assessing the technical equivalence of the alternative source of an active substance versus its reference source.
download full PDF document (12/07/2018)

Additional information on the ECHA website
Read more
Guidance on active substance suppliers
Reference name:
Guidance on active substance suppliers
Description:
This Guidance describes the obligations under Article 95 of the BPR and explains the regulatory consequences.
download full PDF document (29/03/2017)
Additional information on the ECHA website
Read more
Guidance on micro-organisms
Reference name:
Guidance on micro-organisms
Description:
This Guidance provides technical advice on the information requirements, the hazard and exposure assessment, the risk characterisation and the evaluation of the active substances and biocidal products in accordance with Annex II, Title 2 and Annex III, Title 2 of the BPR for micro-organisms.
download full PDF document (29/03/2017)

 
 
 
 
Guidance for identification of endocrine disruptors
Reference name:
Guidance on endocrine disruptors
Description:
This Guidance was developed jointly by ECHA and the European Food Safety Authority (EFSA) with support by the Joint Research Centre (JRC) and describes how to identify endocrine disruptors in the context of the Biocidal Products Regulation (EU) No 528/2012 and the Plant Protection Products Regulation (EC) No 1107/2009 in accordance with the scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 and Commission Regulation (EU) 2018/605. The guidance document has been published in the EFSA Journal.
Additional information on the ECHA website
Read more
Guidance to assess the risks to bees from the use of biocides
Reference name:
Guidance to assess the risks to bees from the use of biocides
Description:
This Guidance provides technical advice on how to perform the hazard and exposure assessment and risk characterisation for biocidal active substances and biocidal products with respect to assessment of risks to bees from the use of biocides.
download full PDF document (02/2024)
appendix B [XLSX]
Additional information on applicability
The applicability and timeline of implementation of the guidance still needs to be agreed by the Member States Competent Authority meeting
ECHA/EFSA guidance on the impact of water treatment processes of residues of active substances in drinking water
Reference name:
ECHA/EFSA guidance on the impact of water treatment processes of residues of active substances in drinking water.
Description:
The guidance helps you identifying, water residues that require assessment, what water treatment transformation products are formed; and how to conduct a risk assessment that considers consumption of drinking water.
Download guidance document from EFSA website (08/2023)
Additional information on applicability
The applicability and timeline of implementation of the guidance still needs to be agreed by the Member States Competent Authority meeting

Superseded Biocides Guidance documents

When a guidance document from Volumes I to V of the BPR Guidance is updated and a new version is published, the “old” version is removed from the Guidance webpage and stored on a separate page for reference.

Related REACH guidance