Vejledning

 

De vejledende dokumenter har til formål at fremme gennemførelsen af lovgivningen inden for ECHA's kompetenceområde ved at beskrive god praksis i forhold til, hvordan man opfylder sine forpligtelser. De er udviklet med deltagelse af mange interessenter, herunder industrien, medlemsstater og ngo'er.

 

Vejledende dokumenter

Image
Disse dokumenter er udarbejdet med deltagelse af mange interessenter (industrien, medlemsstater og ngo'er). Formålet med disse dokumenter er at lette gennemførelsen af lovgivningen inden for ECHA's kompetenceområde ved at beskrive god praksis i forhold til, hvordan man opfylder sine forpligtelser.

 

Faktablade om vejledning

Image
Det Europæiske Kemikalieagentur udsender en række faktablade. Faktabladene giver et struktureret overblik over REACH-vejledningsdokumenter, der er offentliggjort af agenturet. De omfatter et resumé af de vigtigste aspekter, bibliografiske oplysninger og andre referencer.

 

Other Factsheets

Image
These documents address specific key points on a selection of the main topics under ECHA's responsibility, including the chemicals legislation and IT tools where these points are not already covered in guidance documents and manuals.

 

Praktiske vejledninger

Image
Disse dokumenter giver praktiske oplysninger om kravene i REACH- og CLP-forordningerne og bedste praksis i forhold til at opfylde dem.

 

Kortfattet vejledning

Image
The European Chemicals Agency (ECHA) is producing a series of shortened versions of the REACH Guidance Documents in order to make the corresponding Guidance Documents published by the Agency more accessible for industry.

 

Høringsprocedure

Image
Consult the different steps of updating and developing Guidance documents.

 

Identificer dine pligter

Image
Navigator er et redskab, der skal gøre det lettere for producenter, importører, downstream-brugere og distributører af kemiske stoffer og for producenter og importører af artikler at fastlægge deres forpligtelser under REACH.

 

Formater

Image
Industrien og myndighederne kan downloade skabeloner til anvendelse indenfor rammerne af REACH og CLP.