Progress in evaluation in 2021

Agentura ECHA podává zprávu o pokroku dosaženém v roce 2021 v rámci hodnocení dokumentace a látek v souladu s článkem 54 nařízení REACH. 

žádosti o další informace 2021 – 1

Hodnocení dokumentací

V roce 2021 přijala agentura ECHA 278 rozhodnutí o kontrolách souladu týkajících se 1 746 požadavků na informace, u kterých byly identifikovány chybějící údaje. Kromě toho agentura přijala 165 rozhodnutí o návrzích zkoušek týkajících se 277 požadavků na informace, pro které byly původně navrženy zkoušky.

406 z přijatých rozhodnutí bylo přijato bez účasti Výboru členských států (tj. členské státy nezaslaly návrhy na změny). S účastí Výboru členských států bylo přijato 37 rozhodnutí: 32 v písemném postupu a 5 během zasedání Výboru členských států.

further information requests 2021 - Graph 2

Další žádosti o informace 2021 – nadpis 2. tabulky

Žádosti o informace podané v přijatých rozhodnutích o hodnocení dokumentací

further information requests 2021 - 2 table

Information requirements Number of requests in
278 compliance check
decisions
Number of requests in
165 testing proposal
decisions
Number of requests in
all 443
decisions
Carcinogenicity 0 0 0
Mutagenicity/genotoxicity 260 79 339
Pre-natal developmental toxicity 134 51 185
Reproduction toxicity 129 17 146
Repeated-dose toxicity 79 37 116
Biodegradation 187 18 205
Bioaccumulation 53 1 54
Long-term aquatic toxicity 344 41 385
Physico-chemical properties 60 8 68
Other human health 71 0 71
Other environment 408 25 433
Annex I (incl. CSR, RSS, PBT) 0 N/A 0
Annex VI (incl. SID, C&L) 21 N/A 21
Total 1746 277 2023

 

further information requests 2021 - Graph 3

žádosti o další informace 2021 – 3

Hodnocení látek

V roce 2021 agentura ECHA přijala deset rozhodnutí o hodnocení látek a vydala čtrnáct žádostí o další informace pro posouzení bezpečnosti látek potenciálně vzbuzujících obavy.

Všech těchto deset rozhodnutí bylo přijato s účastí Výboru členských států: devět v písemném postupu a jedno během zasedání Výboru členských států.

further information requests 2021 - 4 table

Suspected concern Substance
EC / List number
Information requested to
clarify the concern
Total requests *
Endocrine disruption 216-133-4 Fish sexual development test 1
203-585-2 Larval amphibian growth and
development assay
1
PBT/vPvB** 267-636-0
267-636-0
429-320-2
229-782-3
458-680-3
700-992-1
Simulation biodegradation test 7
203-372-4 Ready biodegradation test 1
429-320-2
458-680-3
206-420-2
Bioaccumulation test in aquatic species 3
Other hazard-based
concern
236-675-5 Intra-tracheal instillation study
combined with comet assay
1
Total 14

 

* A decision may contain more than one request.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.

further information requests 2021 - related