Správní rada

Správní rada je řídicí orgán agentury. Má kontrolní úlohu s obecnou odpovědností za rozpočet a plánování, jmenování výkonného ředitele, členů a předsedy odvolacího senátu a hlášení činností agentury ECHA orgánům EU.

Správní rada se skládá z:

 • 27 členů z členských států EU,
 • tří zástupců Komise,
 • dvou zástupců Evropského parlamentu,
 • tří pozorovatelů ze zúčastněných stran jmenovaných Komisí.

Kromě členů přizvala správní rada jednoho pozorovatele z každé z těchto zemí – z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Složení

Všichni členové správní rady jsou jmenováni na základě svých zkušeností a odborných znalostí v oblasti chemické bezpečnosti nebo regulace chemických látek. Jejich funkční období je čtyřleté a opětovně mohou být jmenováni pouze jednou.

Zástupce členských států jmenuje Rada. Členové z Evropské komise a Evropského parlamentu jsou přímo jmenováni příslušným orgánem. Vedle tří členů s hlasovacím právem Komise rovněž jmenuje tři členy bez hlasovacího práva, kteří zastupují zúčastněné osoby.

Zasedání

V roce 2020 proběhnou zasedání správní rady v těchto dnech:

 • 19.–20. března
 • 17.–18. června
 • 24.–25. září
 • 16.–17. prosince

V roce 2021 jsou zasedání správní rady plánována na tyto dny:

 • 25.–26. března
 • 23.–24. června
 • 23.–24. září
 • 15.–16. prosince

Sekretariát

Za zajištění sekretariátu pro správní radu odpovídá výkonný ředitel. Praktickou činnost provádí oddělení pro správu, strategii a vnější vztahy agentury.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Mr Paul Krajnik

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)