Национални информационни бюра

Националните информационни бюра са създадени, за да служат като първа точка за контакт по въпроси във връзка с регламентите BPR, CLP и REACH. Те предлагат консултации на Вашия език и информация за местните условия, които може да са в сила за правилното спазване на горните регламенти. По-долу можете да намерите информация за връзка.

Национални информационни бюра в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП)

 Austria  Belgium  Bulgaria
 Croatia  Cyprus  Czech Republic
 Denmark  Estonia  Finland
 France  Germany  Greece
 Hungary  Iceland  Ireland
 Italy  Latvia  Liechtenstein
 Lithuania  Luxembourg  Malta
 Netherlands  Norway  Poland
 Portugal  Romania  Slovakia
 Slovenia  Spain  Sweden

 

Страни извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП)

 Montenegro  Serbia  Switzerland
 Türkiye