Национални информационни бюра

Националните информационни бюра са създадени, за да служат като първа точка за контакт по въпроси във връзка с регламентите BPR, CLP и REACH. Те предлагат консултации на Вашия език и информация за местните условия, които може да са в сила за правилното спазване на горните регламенти. По-долу можете да намерите информация за връзка.