Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Призивите за представяне на доказателства позволяват на страните да заявят интереса си и да изразят своите виждания и опасения в ранните етапи на разработване на научен доклад относно граничните стойности на професионална експозиция (OEL) на дадено вещество или химичен агент на работното място.

Поканата за представяне на мнения допълва и не замества консултацията относно научния доклад на ECHA относно OEL, разработена в подкрепа на извличането на гранични стойности на професионална експозиция на работното място.

Консултациите приключват в 23:59 часа в Хелзинки (източноевропейско време).

Предишна покана за представяне на доказателства

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.