Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Призивите за представяне на доказателства позволяват на страните да заявят интереса си и да изразят своите виждания и опасения в ранните етапи на разработване на научен доклад относно граничните стойности на професионална експозиция (OEL) на дадено вещество или химичен агент на работното място.

Поканата за представяне на мнения допълва и не замества консултацията относно научния доклад на ECHA относно OEL, разработена в подкрепа на извличането на гранични стойности на професионална експозиция на работното място.

Консултациите приключват в 23:59 часа в Хелзинки (източноевропейско време).

Предишна покана за представяне на доказателства

 

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 17/03/2023 15/06/2023 Call for evidence on 1,3-Butadiene related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace.
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 17/03/2023 15/06/2023 Call for evidence on 4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace.The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.

EU Privacy Disclaimer

За да гарантираме, че се възползвате максимално от функциите на нашия уебсайт, сме въвели „бисквитки“.