Skip to Content
Skip to Content

Регистрирани вещества

Регистрирани вещества

Данните постъпват от регистрационните досиета, подадени в ECHA до датата, посочена като дата на последно актуализиране. Общата тонажна група се формира на базата на всички досиета с две изключения; всички тонажи, за които е поискана поверителност, и всяко количество, използвано като за междинен продукт за производството на различен химикал. Публикуваната обща тонажна група не съответства непременно на регистрираната(те) тонажна(и) група(и).

Обърнете внимание, че част от информацията относно регистрираните вещества може да принадлежи на трети лица. Следователно за използването на такава информация може да е необходимо предварителното разрешение на третите лица, които притежават правата. За допълнителна информация направете справка вПравна информация.

Обърнете внимание, че информацията за химичните свойства на регистрираните вещества е достъпна директно на eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 Декември 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ephedrine hydrochloride
200-074-6 50-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Procaine hydrochloride
200-077-2 51-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzimidazole
200-081-4 51-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluorouracil
200-085-6 51-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hyoscine
200-090-3 51-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichlorobenzoic acid
200-092-4 51-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-thyroxin
200-101-1 51-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexamphetamine
200-112-1 51-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylmethylenediamine
200-124-7 51-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Morphine hydrochloride
200-136-2 52-26-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bronopol
200-143-0 52-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cysteine hydrochloride
200-157-7 52-89-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Estrone
200-164-5 53-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylprednisolone 21-acetate
200-171-3 53-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prasterone
200-175-5 53-43-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nadide
200-184-4 53-84-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indometacin
200-186-5 53-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine
200-193-3 54-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salicylate
200-198-0 54-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorhexidine
200-238-7 55-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol trinitrate
200-240-8 55-63-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-methoxyphenethylamine
200-245-5 55-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylthiouracil
200-252-3 56-04-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
200-254-4 56-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminobutyric acid
200-258-6 56-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-iminodi(propylamine)
200-261-2 56-18-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrachloride
200-262-8 56-23-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(tributyltin) oxide 200-268-0 56-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycine
200-272-2 56-40-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-alanine
200-273-8 56-41-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1