Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "-, -, Polybrominated biphenyls(PBB)" returned 4 results.

2015 Germany United States Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
2009 Germany Taiwan Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
2008 Germany Taiwan Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
2005 Germany Taiwan Polybrominated biphenyls(PBB) Substance
Показване на4 резултати.

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1