Химикали, подлежащи на PIC

Химикали, подлежащи на PIC

Химикали, подлежащи на PIC

В раздела относно химикалите, за които се прилага процедурата PIC, са включени всички химични вещества от съответните приложения на Регламента за предварително обоснованото съгласие (PIC). За химикалите, изброени в част 1 на приложение I, се прилага процедурата за уведомление за износ; за химикалите в част 2 на приложение I освен процедурата за уведомление за износ се прилага и процедурата за уведомление PIC. За химикалите в част 3 на приложение I се прилага пълната процедура PIC съгласно Ротердамската конвенция.

Приложение V съдържа химикалите и изделията, чиято употреба е забранена в Европейския съюз и които не могат да бъдат изнасяни. Химикалите и изделията в част 1 на приложение V са забранени за износ и принадлежат към категорията на устойчивите органични замърсители; в част 2 на приложение V са изброени забранени за износ химикали и изделия, които са различни от устойчиви органични замърсители.

Освен това са идентифицирани други химикали, за които също следва да се прилага процедурата PIC, тъй като те принадлежат на групи химикали, изрично посочени в приложения I или V. Химикалите, които не са изрично посочени в приложенията към Регламента за PIC, са показани в курсив.

Можете да извършвате търсене на химикали по приложението и частта от него, в което са включени, по ЕО и CAS номер, по наименование на химичното вещество и по категория на употреба. Можете също така да прецизирате търсенето си, като използвате различни филтри.

Приложение V, част 2

EU Privacy Disclaimer

За да гарантираме, че се възползвате максимално от функциите на нашия уебсайт, сме въвели „бисквитки“.