Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Износът на всички химични вещества, смеси или изделия, които съдържат едно или повече химични вещества, които за в обхвата на разпоредбите за предварително информирано съгласие (PIC), трябва да се нотифицира предварително. Нотификациите за износ могат да се търсят по година, по изнасяща държава членка на ЕС, по страна на вноса, по име на химично вещество и/или смес и по тип химично вещество. За подробно търсене може да се използват критериите за множествено търсене.

Your search for "263-047-8, 61789-28-4, Creosote oil" returned 19 results.

Показване на19 резултати.
2018 Spain Algeria CREOSOTE OIL E Mixture
2017 Spain Algeria CREOSOTE OIL E Mixture
2016 Spain Algeria CREOSOTE OIL E Mixture
2015 Spain Algeria CREOSOTE OIL Mixture
2015 Spain Algeria CREOSOTE OIL E Mixture
2014 France Côte D'Ivoire CREOSOTE OIL Mixture
2014 Spain Algeria CREOSOTE OIL Mixture
2013 Germany Argentina Coal Tar distilled containing 40-50 % creosote oil, acenaphtene fraction Mixture
2013 Spain Algeria CREOSOTE OIL Mixture
2012 Germany Malaysia Coal Tar distilled containing 40-50 % creosote oil, acenaphtene fraction Mixture
2012 Germany Thailand Coal Tar distilled containing 40-50 % creosote oil, acenaphtene fraction Mixture
2012 Spain Algeria CREOSOTE OIL Mixture
2010 Germany Thailand Coal Tar distilled containing 40-50 % creosote oil, acenaphtene fraction Mixture
2010 United Kingdom Norway WEI-B Creosote Oil Mixture
2010 United Kingdom Sri Lanka WEI-B Creosote Oil Mixture
2009 United Kingdom Norway WEI-B Creosote Oil Mixture
2009 United Kingdom Sudan WEI-B Creosote Oil Mixture
2008 Germany Thailand Coal Tar distilled containing 40-50 % creosote oil, acenaphtene fraction Mixture
2008 United Kingdom Sri Lanka WEI-B Creosote Oil Mixture
Показване на19 резултати.

Export search results to:

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1