Skip to Content
Skip to Content

Биоцидни активни вещества

Биоцидни активни вещества

Списъкът съдържа веществата, които са одобрени в съответствие с Директива 98/8/EО (Директивата за биоцидите) и Регламент (EС) № 528/2012 (Регламент за биоцидите). За всяко вещество се предлага кратко резюме и връзки към отчета за оценка и към допълнителни данни.
 
Тъй като биоцидните активни вещества са одобрени, ECHA има задължението да разпространи някои неконфиденциални данни, изпратени като част от процедурата за получаване на одобрение. Имайте предвид, че ECHA не прави проверка на информацията преди разпространението й.
 
Броят на веществата, за които има налична информация, и данните, публикувани за тях, ще се увеличават с течение на времето, тъй като се одобряват все повече вещества и компаниите изпращат повече данни в ECHA.
 

Имайте предвид, че свързаните с активното вещество данни, дадени по-долу се основават на официални данни, на които се основават докладите за одобрение. Данните за активните вещества от трети страни още не са публикувани, но се очаква да бъдат публикувани в бъдеще.

 

 

Last updated 21-Септември-2018. Database contains 752 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live1