Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

(публикуван в съответствие с член 59, параграф 10 на регламента REACH)

Вещества за разрешаване от списъка на кандидатите, пораждащи сериозно безпокойство

Бележки:

  • Автентична версия: Автентичен е единствено публикуваният на този уебсайт списък. Възможно е дружествата да имат непосредствени правни задължения, произтичащи от включването на дадено вещество в списъка с кандидати на този уебсайт, включително свързани по-конкретно с членове 7, 31 и 33 от Регламента REACH.
  • Цифрови идентификатори: Всеки запис в списъка с кандидати обхваща както безводни, така и хидратни форми на веществото. Показаният в записа CAS номер обикновено се отнася до безводната форма. Хидратните форми на веществото, определени с други CAS номера, продължават да влизат в обхвата на записа.
  • Други цифрови идентификатори: За записите, съдържащи "-"_ в номера на ЕС или в CAS номера, ако е практически възможно, е включен неизчерпателен инвентарен списък на номера от ЕС и/или CAS регистрите, описващи вещества или групи вещества, за които се счита, че попадат в обхвата на списъка с кандидати. Тази информация е достъпна чрез кликване върху бутона „Подробности" на избрания запис.
Filter the list
Дата на включване:

The List does not contain any Substances.
Решение Набор от данни в IUCLID  
show/hide
Phenol, methylstyrenated EО №:: 270-966-8 | CAS №:: 68512-30-1
700-960-7
-
23-I-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-I-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-I-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-I-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-I-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-VI-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-VI-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-I-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium perfluoroheptanoate EО №:: 228-098-2 | CAS №:: 6130-43-4
Perfluoroheptanoic acid EО №:: 206-798-9 | CAS №:: 375-85-9
potassium perfluoroheptanoate EО №:: - | CAS №:: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EО №:: 243-518-4 | CAS №:: 20109-59-5
-
-
17-I-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-I-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-I-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EО №:: 247-426-5 | CAS №:: 26040-51-7
-
-
17-I-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-I-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-I-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-I-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-I-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-VI-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-I-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-I-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-I-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-I-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EО №:: 310-154-3 | CAS №:: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EО №:: - | CAS №:: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- EО №:: - | CAS №:: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EО №:: - | CAS №:: 210555-94-5
4-isododecylphenol EО №:: - | CAS №:: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- EО №:: - | CAS №:: 27147-75-7
-
-
08-VII-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt EО №:: 215-604-1 | CAS №:: 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EО №:: 237-560-2 | CAS №:: 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EО №:: - | CAS №:: 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EО №:: - | CAS №:: 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EО №:: - | CAS №:: 22454-04-2
Trisodium orthoborate EО №:: 238-253-6 | CAS №:: 14312-40-4
-
-
08-VII-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EО №:: - | CAS №:: -
Alkanes, C14-17, chloro EО №:: 287-477-0 | CAS №:: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EО №:: - | CAS №:: 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EО №:: - | CAS №:: 1372804-76-6
-
-
08-VII-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-VII-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-VII-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EО №:: 201-289-8 | CAS №:: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EО №:: - | CAS №:: 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EО №:: - | CAS №:: 75166-31-3
-
-
08-VII-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EО №:: 221-967-7 | CAS №:: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EО №:: 253-057-0 | CAS №:: 36483-57-5
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EО №:: - | CAS №:: 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EО №:: 202-480-9 | CAS №:: 96-13-9
-
-
08-VII-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-VII-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EО №:: 222-883-3 | CAS №:: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EО №:: 293-901-5 | CAS №:: 91648-39-4
-
-
19-I-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-I-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-VI-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-VI-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-VI-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-VI-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EО №:: 249-616-3 | CAS №:: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EО №:: 269-513-7 | CAS №:: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EО №:: - | CAS №:: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EО №:: - | CAS №:: 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EО №:: - | CAS №:: 503155-89-3
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EО №:: 206-793-1 | CAS №:: 375-73-5
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EО №:: 444-440-5 | CAS №:: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EО №:: 452-310-4 | CAS №:: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EО №:: 478-340-8 | CAS №:: 144317-44-2
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EО №:: 432-660-4 | CAS №:: 194999-85-4
-
-
16-I-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-I-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-I-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-I-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EО №:: - | CAS №:: 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite EО №:: 247-759-6 | CAS №:: 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EО №:: - | CAS №:: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EО №:: - | CAS №:: 106599-06-8
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EО №:: - | CAS №:: -
-
-
16-VII-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-VII-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-VII-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16-VII-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-I-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-I-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-I-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-I-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-I-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-I-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-VI-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: