Управителен съвет

Управителният съвет е ръководният орган на агенцията. Той изпълнява надзорна роля, като носи обща отговорност за бюджетните въпроси и въпросите, свързани с планирането; за назначаването на изпълнителния директор, членовете и председателя на Апелативния съвет, както и за отчитането за дейностите на ECHA пред институциите на ЕС.

Съветът се състои от:

  • 28 члена от държавите-членки на ЕС
  • трима представители на Комисията
  • двама представители на Европейския парламент
  • трима наблюдатели от заинтересованите страни, назначени от Комисията

В допълнение към членовете Управителният съвет е поканил по един наблюдател от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Състав

Всички членове на Управителния съвет се назначават въз основа на техния опит и експертни познания в областта на химическата безопасност или управлението на химикали. Техният мандат е четири години и може да бъде подновяван еднократно.

Представителите на държавите-членки се назначават от Съвета. Членовете от Европейската комисия и Европейския парламент са назначават директно от съответната институция. Освен тримата членове с право на глас, Комисията също назначава трима членове без право на глас, които представляват заинтересованите страни.

Заседания

Планираните дати за заседания през 2018 г. са следните:

  • 22-23/03
  • 20-21/06
  • 20-21/09
  • 13-14/12

Секретариат

Изпълнителният директор е отговорен за организиране на секретариата за Управителния съвет. Изпълнителният орган на агенцията извършва практическата работа.

За да се свържете със секретариата на Управителния съвет, изпратете писмо по електронната поща на: mb-secretariat(at)echa.europa.eu

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)