Управителен съвет

Управителният съвет е ръководният орган на агенцията. Той изпълнява надзорна роля, като носи обща отговорност за бюджетните въпроси и въпросите, свързани с планирането; за назначаването на изпълнителния директор, членовете и председателя на Апелативния съвет, както и за отчитането за дейностите на ECHA пред институциите на ЕС.

Съветът се състои от:

 • 27 члена от държавите-членки на ЕС
 • трима представители на Комисията
 • двама представители на Европейския парламент
 • трима наблюдатели от заинтересованите страни, назначени от Комисията

В допълнение към членовете Управителният съвет е поканил по един наблюдател от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Състав

Всички членове на Управителния съвет се назначават въз основа на техния опит и експертни познания в областта на химическата безопасност или управлението на химикали. Техният мандат е четири години и може да бъде подновяван еднократно.

Представителите на държавите-членки се назначават от Съвета. Членовете от Европейската комисия и Европейския парламент са назначават директно от съответната институция. Освен тримата членове с право на глас, Комисията също назначава трима членове без право на глас, които представляват заинтересованите страни.

Заседания

Заседанията на УС през 2020 г. ще се проведат на следните дати:

 • 19—20 март
 • 17—18 юни
 • 24—25 септември
 • 16—17 декември

Заседанията на УС през 2021 г. са планирани за следните дати:

 • 25—26 март
 • 23—24 юни
 • 23—24 септември
 • 15—16 декември

Секретариат

Службата на изпълнителния директор обслужва административно управителния съвет. Практическата работа се извършва от Звеното за управление, стратегия и връзки.

Correspondence with ECHA's Management Board

Image
Ms Sharon McGuinness

Chair of the Management Board

mb-secretariat (at) echa.europa.eu

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)