Rekommendationer till registranter

Rekommendationer till registranter

Rekommendationer till registranter

Alla Reachregistranter måste proaktivt gå igenom och uppdatera informationen i sina registreringsunderlag och förbättra kvalitet och relevans för de data som rapporteras. Följande rekommendationer bygger på resultat som framkommit under utvärderingarna.

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.