Rekommendationer till registranter

Rekommendationer till registranter

Rekommendationer till registranter

Alla Reachregistranter måste proaktivt gå igenom och uppdatera informationen i sina registreringsunderlag och förbättra kvalitet och relevans för de data som rapporteras. Följande rekommendationer bygger på resultat som framkommit under utvärderingarna.