Rekommendationer till registranter

Rekommendationer till registranter

Rekommendationer till registranter

Alla Reach-registranter uppmanas att proaktivt uppdatera och granska sin information för att förbättra kvaliteten på sina registreringsunderlag. Följande rekommendationer baseras på Echas utvärderingsresultat och uppfyller Echas skyldighet att offentliggöra rekommendationer från utvärderingar enligt artikel 54 i Reach.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.