Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Offentliga samråd

REACH

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter
Ämnen: 3
 • Startdatum: 13/03/2019
 • Tidsfrist: 29/04/2019
Begränsningar
Begränsningsförslag: 2
 • Startdatum: 19/12/2018
 • Tidsfrist: 19/06/2019
Begränsningsförslag: 3
 • Startdatum: 20/03/2019
 • Tidsfrist: 20/09/2019
Testningsförslag
Testningsförslag: 6
 • Startdatum: 29/03/2019
 • Tidsfrist: 13/05/2019

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 04/03/2019
 • Tidsfrist: 03/05/2019
CLH-förslag: 4
 • Startdatum: 18/03/2019
 • Tidsfrist: 17/05/2019
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 01/04/2019
 • Tidsfrist: 31/05/2019
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 15/04/2019
 • Tidsfrist: 14/06/2019

BPR

Det pågår för närvarande inga samråd.

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 17/04/2019
 • Deadline: 30/06/2019

Categories Display


Route: .live2