Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
dodecyldiphenyl phosphate
431-760-5 27460-02-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DONOR S1
438-840-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Doublecure 1172
485-150-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING (R) MATERIAL # 04005211
438-870-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING (R) MATERIAL # 04020021
441-110-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING (R) X2-7391
404-990-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING X2-7551
404-040-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING(R) 2-5647
433-150-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING(R) 3-8214 ADHESION PROMOTER
430-000-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING(R) 4-6025 INT (VINYL SILYL PHOSPHONATE)
439-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOW CORNING(R) OCTOPUS 3
434-040-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DOWFAX(R) 2A0
417-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DP5000
425-690-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DPAP
415-520-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DPL 610201
429-950-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DPPST
442-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Dragon's Blood
481-790-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DRIMAREN BRILLANTGRUN X-VT 4260
402-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DRIMAREN ORANGE X-3LGN CONC.
400-800-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DRIMAREN RED X-KB 3613
403-400-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DRIMARENE BRILLIANT RED X-2BN
400-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DS 6002
420-620-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DS-1112A-E-1
428-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DS-1292B-E
428-000-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DS-1293B-E
471-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DS-1298A-E
430-520-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DS-2920A-E
428-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DT-S1
424-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Duasyn Black NB-SF
479-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DUROFTAL VPE 6104
431-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DUROFTAL VPE 7185
432-640-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
DVS-BIS-BCB-PREPOLYMER
417-830-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
E-2952 (POLYMER ALONE)
445-840-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
E-300
477-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
E-ethyl-4-oxo-4-phenylcrotonate
408-040-4 15121-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EC 2120
423-690-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EC403-460-4
403-460-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EC403-460-4
403-460-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ECH POLYMER
435-590-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Eclipta prostrata dry purified extract
468-170-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EDDHMAFEK
405-420-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EEHP
436-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EG-K
440-000-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EHS 99-118
433-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ELDEW PS-203
429-630-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EMERY 2927-A
429-010-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ENPTTA
421-850-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ENS 122
402-800-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ENS 123/NT-4
403-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ENTEROL
419-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPICURE YH306
429-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPIDEMETHYLPODOPHYLLOTOXIN
427-460-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPIKOTE 1071
404-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPIKOTE 1079
404-470-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPIOL SB
428-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPOCROS RPS
431-380-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EPOCROS(TM) K
420-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ESD I
428-940-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ESD SCN
428-810-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Essential oil Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by supercritical carbon dioxide extraction (indicative)
481-880-7 949495-68-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ester reaction products of 1,4-Benzenedicarboxylic acid with C11-14 iso-alcohols, C13-rich
416-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ETANAL
415-620-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-,5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate (1:1)
450-350-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethanaminium, N-[4-[bis[4-(diethylaminophenyl]methylene]- 2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, salt with 6-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid (1:1)
417-260-1 154924-50-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethanone, 1-(1-cycloocten-1-yl)-
466-270-0 17339-74-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethanone, 1-[9-ethyl-6-(2-methylbenzoyl)-9H-carbazol-3-yl]-, 1-(O-acetyloxime)
455-590-6 478556-66-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ETHANOX 398 ANTIOXIDANT
403-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethenyltris(1-methyl-2-methoxyethoxy)silane
401-070-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Etherified Light Cracked Naphtha
464-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl (1S,5R,6S)-5-(1-ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate
429-020-1 204254-96-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl (2-acetylamino-5-fluoro-4-isothiocyanatophenoxy)acetate
414-210-9 147379-38-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl (3-cyanomethyl-3,4-dihydro-4-oxophthalazin-1-yl)acetate
429-680-0 122665-86-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
430-220-6 141942-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
422-380-0 98349-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
405-880-3 100501-62-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2,4,7-decatrienoate
422-590-2 78417-28-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 2-((4-(6,7-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoate; reaction mass of: ethyl 2-((4-(5,6-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoate
434-970-5 160987-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-(1-cyanocyclohexyl)acetate
415-970-4 133481-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
414-920-9 60658-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-(isocyanatosulfonyl)benzoate
410-220-2 77375-79-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-carboxy-3-(2-thienyl)propionate
415-680-8 143468-96-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-chloro-2,2-diphenylacetate
406-580-5 52460-86-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-hydroxy-3-methylbut-3-enoate
445-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 2-{[3-acetylamino-4-(6-bromo-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)phenyl]ethylamino}propionate
430-480-0 221452-67-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3,3-bis[(1,1-dimethylpropyl)peroxy]butyrate
403-320-2 67567-23-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate
404-740-9 115895-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3-hydroxy-5-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
414-450-4 88805-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3-mercaptobutanoate
435-460-5 156472-94-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 4-((4-diethylamino-2-methylphenyl)imino)-4,5-dihydro-1-isopropyl-5-oxo-1H-pyrazole-3-carboxylate
427-110-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 4-Iodobenzoate
429-550-3 51934-41-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6,8-dichlorooctanoate
435-080-1 1070-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-decanoyl-D-glucopyranoside
418-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-dodecanoyl-D-glucopyranoside
418-610-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-octadecenoyl-D-glucopyranoside
418-620-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
419-180-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 7-bromo-1-cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
438-080-8 194805-07-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
422-360-1 100491-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl cis-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-1-carboxylate
428-030-3 67914-69-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanatoacetate
417-720-1 24066-82-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl N-(5-chloro-3-(4-(diethylamino)-2-methylphenylimino)-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadienyl)carbamate
414-820-5 125630-94-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl propoxy aluminium chloride
421-790-7 13014-29-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl trans-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
412-540-8 22471-55-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethylbenzoylacrylate (raw)
438-510-4 15121-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ETHYLE NORVALINATE S HCl
482-890-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethylenebisinden-1-ylzirconiumdichloride
456-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethynyl cyclopropane
425-430-1 6746-94-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EURECEN 5030
416-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EURECEN 5037
417-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Euterpe precatoria extract
472-120-5 906655-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Exo-(+/-)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
402-410-9 87818-31-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Exo-1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
402-470-6 87172-89-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
434-420-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EXOLIT OP 940
434-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-1856
440-690-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-60 D
429-850-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-721
434-910-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-94
429-840-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-BASE
415-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F3
431-790-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F408
415-320-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F6H6
432-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Family 603: Alcohols and derivatives
451-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FARBASTOFF 393
420-520-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FARBSTOFF 683
426-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 41023
426-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 45' 134/B
412-160-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 45'164
414-630-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, butyl esters
441-620-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with 1-piperazineethanamine and tall oil
447-880-6 206565-89-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC 4001
413-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC 4001 STAGE 1
414-640-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-114B
425-360-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-45
404-620-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FD 11843 PK
436-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FDPHE
440-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEBENAC
447-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEMAC-AMIDE
432-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEWCOOP
434-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FG-7
429-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
fipronil (ISO); (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
424-610-5 120068-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FIREBRAKE 415
420-340-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLORIDILE
443-360-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLS-507
425-940-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUORELASTOMER E-16006
440-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-16493
448-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-18386
441-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLURIDIL
444-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUTEC LE 12
419-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUTEC PP4
417-270-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM 1409
431-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM-162
438-440-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM0411M
471-170-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 1
440-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 3
440-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 5
440-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FORAFAC 1216 N
403-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Formula 1a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)Formula 2a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)
473-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FP-NICOTINALDEHYD
422-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FPC-115
430-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FPC-199
441-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FR-1808
416-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FREOL
439-410-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FRESCOLAT MGC
417-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FRUCTOPYRIDINE
415-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FS985
424-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FT-5.FCL
413-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FULLMAP
434-010-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FUMED SILICA 8157-7
430-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FUNGITEX 7194
400-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FX-020M
424-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GALIMEL
432-950-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Gallium hydroxy-[29H,31H-phthalocyaninate (2-)N29,N30, N31, N32]
418-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GAMMA W8 HP
430-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GAMMA-CYHALOTHRIN TECHNICAL
435-840-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GCA 11
443-290-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPD
422-510-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPDA BUNTE SALT
437-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPDA MONOTHIOL
435-250-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDS 2000
448-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GERANODYLE
444-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GEROL 007
431-240-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GETR4
420-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GH5
431-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GI181318X
431-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GI268494A
443-500-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GIALLO PERGASCRIPT RZ 3386
400-890-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GL-01
418-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Glucosyle monolinoleate
462-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Glycine, N,N-bis[[]2-[[]bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-, pentapotassium salt
404-290-3 7216-95-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GLYPHO
443-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GM-35K
426-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GOE 1261-E
426-120-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GOKILAHT-S
435-720-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Gold(I) N-(2-mercaptopropionyl)glycine
413-020-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GPS-01
442-710-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR 90
424-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR121158D
429-700-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR46150X
413-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREAT LAKES HP-36
403-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2