Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Toluene-4-sulphonohydrazide
216-407-3 1576-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2,3-diamine
220-248-5 2687-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tolperisone
211-976-4 728-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TOK-116
439-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tocopherols
604-195-9 1406-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tobacco, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Nicotiana tabacum, Solanaceae.
284-656-5 84961-66-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TMX 7
437-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMOCA
458-210-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMIP
438-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCPO
431-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMCH
421-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TM-300
442-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TKP 50048
433-930-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TKP 50041
431-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TIXOGEL VP-V
436-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanylphtalocyanine
419-970-5 26201-32-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
titanium, iron, aluminium oxide
947-825-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, diethylene glycol propylene glycol triethanolamine complexes
272-250-0 68784-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium, diethylene glycol ethylene glycol triisopropanolamine complexes
272-249-5 68784-47-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
titanium, chromium, iron, zinc oxide
947-826-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, bis(2,6-difluorophenyl)bis[(1,2,3,4,5-.eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]-
452-580-3 93709-39-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, bis (5-2,4-cyclopentadien-1-yl)bis(4-methoxyphenyl)-
601-790-5 12156-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium, [N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,3a,8a-.eta.)-1,5,6,7-tetrahydro-2-methyl-s-indacen-1-yl]silanaminato(2-)-.kappa.N][1,2,3,4-.eta.)-1,3-pentadiene]-
433-370-0 210301-31-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium, (S) - lactate polyethylene glycol triisopropanolamine ammonium complexes
410-660-5 1072830-14-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium(4+) oxalate
403-260-7 31363-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium(4+) ethanolate
221-410-8 3087-36-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) ethanolate
221-410-8 3087-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-methylpropan-2-olate
221-412-9 3087-39-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-(dimethylamino)ethanolate
257-897-9 52406-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium zirconium oxide
948-208-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tungsten carbide
254-435-8 39377-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrapropanolate
221-411-3 3087-37-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(dimethylammonium)
221-904-3 3275-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisobutanolate
231-061-3 7425-80-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1