Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Pyridinium, 1-[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulfo-1-anthracenyl)amino]cyclohexyl]amino]-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-3-carboxy-, inner salt, sodium salt (1:3)
813-042-7 1918149-24-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium, 3,5-dimethyl-1-(phenylmethyl)-, chloride
416-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-β-D-ribofuranosyl-, chloride (1:1)
807-820-5 23111-00-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrimidine, 2,4,5,6-tetraamine, dihydrochloride
619-990-6 39944-62-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
700-589-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
PZL8
442-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QAVR
414-310-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QUARTERNÄRES AMMONIUMPERFLUORALKYLCARBOXYLAT
426-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides
270-325-2 68424-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C18-22 (even numbered) alkyltrimethyl, chlorides
947-874-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, chlorides
263-038-9 61789-18-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides
263-134-0 61790-41-8 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinazoline, 6-chloro-2-(chloromethyl)-4-phenyl-, 3-oxide
620-225-3 5958-24-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
QUINAZOLINONE
420-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Quinolin-8-ol
205-711-1 148-24-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline
202-051-6 91-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinoline derivative
452-210-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Quinuclidin-3-one hydrochloride
214-776-5 1193-65-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
QXIE
427-920-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QXZE
428-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R,R-2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-(4-phenylbut-2-ylamino)ethyl)benzamide hydrogen 2,3-bis(benzoyloxy)succinate
404-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R,S-INDYL
426-630-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-(+)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid
403-980-1 15165-67-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-2,3-epoxy-1-propanol
404-660-4 57044-25-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-GLYTO
426-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R0932
423-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
rac-3-(2,3-Diacetoxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodo-5-methoxyacetylaminobenzoyl chloride
604-759-4 150928-21-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
rac-5-Amino-N-(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamic acid
602-891-7 122731-59-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
rac-5-Amino-N-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodoisophthalamic acid
601-093-6 111453-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Rac-[dimethylsilyl-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-yl)]zirconium dichloride
416-990-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RAC-methylene-bis(3-tert-butyl-1H-inden-1-yl)zirconium dichloride
430-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
rac-N-(2,3-Dihydroxypropyl)-5-nitroisophthalamic acid
602-890-1 122731-58-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Radia 7838
484-350-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Raffinates (Fischer-Tropsch), C10-25-branched
692-840-5 1345668-40-7 Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Random co-polymer of 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl-2-propenoate with styrene, 4-ethenylphenol and 1-ethylcyclohexyl-2-propenoate, dimethyl-2,2'-azobis[2-methylpropanoate]
463-490-9 300371-32-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Random copolymer of 2-methyltricyclo[3.3.1.1 3.7]dec-2-ylmethacrylate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13.7] dec-1-ylmethacrylate and tetrahydro-2-oxo-3-furyl methacrylate
442-950-2 258879-87-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Rape oil, oxidized
305-871-3 95193-59-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Rape oil, reaction products with diethanolamine
269-125-8 68187-80-4 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
RB68
415-650-4 153965-54-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RC-0015
443-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RC-0018
438-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
React Navy Blue 9913
442-890-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass (E)-4-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenyl 2-chloroethyl ether and (Z)-4-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenyl 2-chloroethyl ether
700-415-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass 2-methylpenta-1,3-diene and 4-methylpenta-1,3-diene and 4-methylpent-4-en-2-ol
937-376-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1R)-1,2,2-trichloro-2-fluoroethyl trifluoromethyl ether and (1S)-1,2,2-trichloro-2-fluoroethyl trifluoromethyl ether
938-115-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of (1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid and (1S,3S)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid
614-283-9 68127-59-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,6SR,11SR)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-yl and (1RS,6RS,11RS)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-ylacetate
457-350-6 744266-61-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (1Z,5E,9E)-cyclododeca-1,5,9-triene and cycloocta-1,5-diene and 4-vinylcyclohexene
940-766-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2