Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 27 maj 2020. Database contains 22820 unique substances and contains information from 99302 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Decyl 2-ethylhexanoate
298-078-6 93777-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyltrimethoxysilane
422-350-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(µ-2,2´,2´´-nitrilotris(ethanol)-diperchlorato)dinatrium
605-047-6 156157-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl dicarbonate
246-240-1 24424-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl α,α,α',α'-tetramethyl-(p-phenylenedimethylene) diperoxide
220-479-1 2781-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialkyl phosphinic acid
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium titanium pentaoxide
234-456-9 12004-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dialuminium tris[4-hydroxy-3-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalenesulphonate]
281-848-0 84041-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium 5-(hexylsulfonyl)-2-{[3-methyl-2,7-dioxo-1-(3-sulfonatobenzoyl)-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]heterocycle-6-yl]amino}benzenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium dihydroxybis[lactato(2-)-O1,O2]titanate(2-)
265-409-0 65104-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium phthalate
208-341-9 523-24-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium sodium hexakis(nitrito-N)rhodate
264-713-0 64164-17-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium tartrate
221-618-9 3164-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diarsenic triselenide 215-119-5 1303-36-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzo[b,f]cyclohepten-1-one
218-737-3 2222-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl sulphoxide
210-668-7 621-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl trithiocarbonate
460-390-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromodibenzo[b,def]chrysene-7,14-dione
215-363-2 1324-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromopyranthrene-8,16-dione
215-374-2 1324-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutoxy(dimethyl)silane
216-467-0 1591-02-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl 1,4,5,6,7,7-hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
217-192-9 1770-80-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl carbonate
208-816-0 542-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutylbis(dodecylthio)stannane
214-688-7 1185-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicadmium tin tetraoxide
700-126-2 12185-56-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trioxide
215-718-1 1345-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dicerium trisulphide
234-603-7 12014-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro-5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
254-100-6 38720-66-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)silane
253-930-6 38436-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
221-391-6 3084-40-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate, compound with 2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol (1:1)
271-272-8 68527-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Digadolinium dizirconium heptaoxide
811-367-9 11073-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydro-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]furan-2,5-dione
297-566-6 93642-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
219-091-5 2353-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
258-272-3 52953-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen bis[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''][hydroxyacetato(2-)-O1,O2]titanate(2-), branched and linear
271-571-3 68585-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide, disodium salt
210-123-3 606-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)
407-230-4 126637-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2