Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 maj 2020. Database contains 22819 unique substances and contains information from 99250 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
multi constituent - Reaction mass of (E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and 4-(2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexyl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
943-896-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-{[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium chloride and 3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-5-[2-(phosphonooxy)ethyl]-1,3-thiazol-3-ium chloride dihydrate
943-893-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethanol and sodium O-ethyl dithiocarbonate and sodium hydroxide
943-886-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulfonic acid
943-853-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulphonate)
943-845-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nonane-1,3-diyl diacetate and tetrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yl acetate
943-794-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monopentaerythritol tetraesters and dipentaerythritol hexaesters of 2-ethylhexanoic and n-valeric acids
943-730-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
943-728-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pin-2(10)-ene and (-)-pin-2-ene-10-ol and 4-(hydroperoxymethyl)-6,6-dimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-ene and pin-2-ene-1-carbaldehyde
943-712-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3',5-diallyl[biphenyl]-2,4'-diol and 5,5'-diallyl[biphenyl]-2,2'-diol
943-705-7 947686-05-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,3'-(1E,1'E)-(4,4'-(6-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(azanediyl)bis(3-methoxy-4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)dibenzenesulfonic acid and disodium 3,3'-[[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
943-704-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol and diazotized 4-nitrobenzenamine, chelated with iron (3+), sodium potassium salts
943-697-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5,5’-methylenedianthranilic acid, coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised 4-aminobenzene-1,3-disulfonic acid, chelated with copper sulphate, sodium potassium salt.
943-695-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diammonium (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate and diammonium bis[(2R,3R)-2,3-dioxidobutanedioato]diantimonate(2-)
943-693-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amino-4,6-dinitrophenol coupled with 4-Naphthalenesulfonic acid, 2-hydroxy-6-[(sulfomethyl)amino]-, monosodium salt, chelated with chromium (3+), sodium salts
943-692-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[D-gluco-heptonato-κO1,κO2,κO3,κO6,κO7]calcium(II) nitrate
943-689-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium chloride and 3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium trichlorozincate
943-688-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 2-methylpropyl N-(5-isocyanatopentyl)-N-(5-isocyanatopentylcarbamoyl)carbamate
943-687-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,5-tris(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione and 1-{5-[3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazinan-1-yl]pentyl}-3,5-bis(5-isocyanatopentyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
943-686-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of propan-2-ol and butan-1-ol and O-isopropyl ethylthiocarbamate
943-680-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-diamino-4,8-dihydroxy(4-hydroxyphenyl)anthraquinone and 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)anthraquinone
943-670-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
RD 14153
943-665-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pent-1-en-3-one and (E) -1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)pent-1-en-3-one
943-653-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of disodium [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate) (E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)] and Hydrogen [(E)-7-nitro-3-oxido-4-((2-oxidonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate)(E)-1-((3,5-dinitro-2-oxidophenyl)diazenyl)naphthalen-2-olate) chromate(2-)]
943-640-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine hydrochloride
943-629-4 1897428-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N''-(methyl-m-phenylene)bis[N',N'-dimethylurea]
943-625-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (7R,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate and (7S,13S,17S)-13-methyl-3-oxo-7-(9-((4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)thio)nonyl)-2,3,6, 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate
943-624-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of rel-(2R,3aR,6R,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aR,6S,7aR)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran and rel-(2R,3aS,6S,7aS)-2,6-dimethyl-3a-(propan-2-yl)octahydro-1-benzofuran
943-623-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenemethanol, lithium salt
943-617-9 15082-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[3-(4-propylheptyl)morpholin-4-yl]ethanol
943-564-1 79874-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-diethyl-2,5-dimethyl-cyclohex-2-en-1-one and 3,5-diethyl-5,6-dimethylcyclohex-2-en-1-one
943-554-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-dimethyl-6-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran and 2-methyl-4-methylene-6-phenyltetrahydro-2H-pyran and 4,6-dimethyl-2-phenyl-3,6-dihydro-2H-pyran
943-553-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil obtained from the leaves of Cymbopogon flexuosus, gramineae by distillation
943-552-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1aR,5S,8S,10R,22aR)·5 tert·butyl-14·methoxy-3,6-dioxo-1,1a,3,4,5,6,9,10,18,19,20,21,22,22a tetradecahydro-8H-7,10·methanocyclopropa(18,19)(1,10,3,6)dioxadiazacyclononadecino[11,12-b]quinoxaline-8-carboxylic acid
943-551-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-) and hydrogen[N-(2-chlorophenyl)-2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
943-548-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Diphosphorus Pentaoxide with Alcohols, C14-18 even, salted with Amines, C12-14, Tert-alkyl
943-540-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of C16-22, even, C18-rich, unsaturated and saturated triglycerides with, N-(2-hydroxypropylamine)
943-537-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinic anhydride, alkylation products with C12-rich branched olefins from propene oligomerisation, hydrolyzed, esterification products with propylene oxide
943-535-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-ethyl-3-methyloct-5-en-1-ol and 6-ethyl-3-methyloct-6-en-1-ol
943-533-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
943-532-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium polysulfide and sodium sulfide
943-531-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Precipitate from tellurium containing acid solutions by copper metal cementation
943-528-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 7-hydroxy-8-((E)-(4-(1-(4-((E)-(4-hydroxyphenyl)diazenyl)phenyl)cyclohexyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulfonate and sodium 8,8'-(1E,1'E)-(4,4'-(cyclohexane-1,1-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)bis(7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate)
943-526-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetic acid, C8-10-branched alkyl esters, C9-rich
943-525-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and hydrogen 4-(4-acetamidophenylamino)-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
943-524-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-) and hydrogen bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
943-520-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Hexen-3-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-
943-512-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1