Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 april 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98939 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Concrete of Rosa Damascena (Rosaceae) obtained from fresh flowers by extraction with an apolar solvent
946-638-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(2-aminoethyl)octadecanamide and N-(2-aminoethyl)hexadecanamide with sebacic acid
945-989-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and sebacic acid
945-990-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Condensation products of phenol and salicylaldehyde
947-320-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper complex of ({4-halo-6-[methyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-hydroxy-[{2-[(2-hydroxyl-5-sulfonatophenyl)diazenyl]-4,5-dimethoxyphenyl} diazenyl]polycycledisulfonic acid, tetrasodium salt
442-640-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phtalocyanine monosulfonated and disulfonated
700-870-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper phthalocyanine direct dye
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
906-875-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
907-126-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethane-1,2-diamine
907-262-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper thiocyanate
214-183-1 1111-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper(II) methanesulfonate
405-400-2 54253-62-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, [[2-[(4-chloro-6-methoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]ethyl]amino]sulfonyl sulfo derivs., sodium salts
275-060-6 70955-64-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, [[3-(cyclohexylamino)propyl]amino]sulfonyl derivs.
309-627-7 100545-46-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, [[[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, aminosulfonyl sulfo derivs., sodium salts
276-012-7 71786-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Copper, diamminebis(nitrato-kO)
604-942-9 15414-04-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Coupling reaction products of 3,3’-dichlorobiphenyl-4,4’-bis(diazonium) dichloride with N-(2,4-dialkylphenyl)-3-oxobutanamide and potassium 4-[(3-oxobutanoyl)amino]substituted benzene and their basic aluminium and earth alkali metal salts
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-[2-[5-(hydroxy-κO)-4-[2-[1-(hydroxy-κO)-6-(phenylamino)-3-sulfo-2-naphthalenyl]diazenyl-κN1]-2-methylphenyl]diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonato(5-)]-, sodium (1:3)
616-328-8 76359-37-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(3-), [3-hydroxy-4-[[2-hydroxy-5-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-2,7-naphthalenedisulfonato(5-)]-, potassium sodium
287-791-8 85585-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [2-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-(hydroxy-kO)-6-[2-[2-[2-[2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN1]-4,5-dimethoxyphenyl]diazenyl-kN2]-1,7-naphthalenedisulfonato(6-)]-, hydrogen sodium (1:2:2)
700-941-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-[azobis[(2-hydroxy-4,1-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-[(3-sulfophenyl)amino]-2-naphthalenesulfonato]](8-)]]di-, ammonium sodium
276-982-1 72905-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cuprate(6-), [2-[[[[3-[[4-chloro-6-[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,5-disulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulfophenyl]azo]phenylmethyl]azo]-5-sulfobenzoato(8-)]-, pentasodium hydrogen, (SP-4-3)-
268-655-7 68132-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexanemethanamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl-, reaction products with glycidyl tolyl ether
291-130-9 90341-97-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl(ethyl)amine
226-733-8 5459-93-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclohexylmethyl biphenyl-4-ylacetate
807-890-7 1609672-24-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
cyclomaltodextrin glucanotransferase
618-522-8 9030-09-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopenta[c]cyclopropa[g][1,6]diazacyclotetradecine-12a(1H)-carboxylic acid, 2,3,3a,4,5,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-tetradecahydro-2-[[7-methoxy-8-methyl-2-[4-(1-methylethyl)-2-thiazolyl]-4-quinolinyl]oxy]-5-methyl-4,14-dioxo-, (2R,3aR,10Z,11aS,12aR,14aR)-
618-844-9 923604-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with acetone
305-053-6 94333-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyperus scariosus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cyperus scariosus, Cyperaceae.
294-955-2 91771-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L-DIETHYL TARTRATE
629-770-1 57968-71-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
241-240-8 17199-29-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-glucitol monolaurate
247-888-8 26657-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucitol, 1-deoxy-1-[methyl(1-oxononyl)amino]-
617-694-1 85261-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides, 2-hydroxy-3-sulfopropyl ethers, sodium salts
830-086-2 742087-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Glucopyranoside, methyl, mixed decanoates and octanoates and oleates
941-129-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-pentose, oligomeric, C14 and C18 alkyl glycosides
940-643-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DCNS 170 (Hydrolysed)
481-930-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-1,1,7-trimethyl-3a,7-methano-3aH-cyclopentacyclooct-3-yl formate
261-118-8 58096-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydro-2-naphthyl acetate
234-054-3 10519-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decahydrospiro[furan-2(3H),5'-[4,7]methano[5H]indene]
270-887-9 68480-11-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol, acetylated
939-633-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene glycol
271-516-3 68583-51-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl 2-ethylhexanoate
298-078-6 93777-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyl acetate
203-942-2 112-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Decyltrimethoxysilane
422-350-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di(µ-2,2´,2´´-nitrilotris(ethanol)-diperchlorato)dinatrium
605-047-6 156157-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl dicarbonate
246-240-1 24424-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl α,α,α',α'-tetramethyl-(p-phenylenedimethylene) diperoxide
220-479-1 2781-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1