Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane
213-668-5 999-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diallyl maleate
213-658-0 999-21-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid, 2-cyano-, 2-phenylethyl ester
700-744-2 99842-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-aminophenol
700-377-8 99817-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
420-740-1 99817-36-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Juniper, Juniperus mexicana, ext., epoxidized
309-066-8 99811-75-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylphosphine
213-651-2 998-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxysilane
213-650-7 998-30-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: bromobenzylbromotoluene
402-210-1 99688-47-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(-)-1-methoxy-2-propylamine
620-037-1 99636-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-1-methoxy-2-propylamine
700-220-3 99636-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4,5-trifluorophenol
436-120-9 99627-05-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
619-447-3 99607-70-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptan-2-yl [(5-chloroquinolin-8-yl)oxy]acetate
619-447-3 99607-70-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine
213-637-6 996-50-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylisopropylamine
213-635-5 996-35-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Di(carbazamidine) sulphate
213-628-7 996-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
700-464-0 99591-74-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethane-1,2-bis(aminium) methylphosphonate
483-300-8 99580-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxane
836-576-2 995-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl 4,4-bis(tert-butyldioxy)valerate
213-626-6 995-33-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 4-(cyanomethyl)-2-ethoxy-, ethyl ester
619-436-3 99470-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
chloro-1-ethylcyclohexyl carbonate
444-950-8 99464-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2,3,4-tri-O-benzyl-b-L-thiofucopyranoside
815-387-9 99409-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorotriethylsilane
213-615-6 994-30-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum oxide (Al2O3), chromium-doped
308-964-7 99328-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Methylenebis(N-butoxycarbonylcyclohexanamine)
619-422-7 99305-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylphosphonic acid
213-607-2 993-13-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylphosphonic acid
213-607-2 993-13-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloro(methyl)silane
213-600-4 993-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
619-419-0 99290-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-(2,5-Dihydroxyphenyl)-10H-9-oxa-10-phospha-phenantbrene-10-oxide
619-409-6 99208-50-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(+/-)-[(R*,R*)and(R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyran
419-600-2 99199-90-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-cyclohexanediacetic acid monoamide
619-402-8 99189-60-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy)-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-hexanamide
408-150-2 99141-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-4-(4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenol
213-590-1 991-84-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Chloro-1-(2-mehtylpropyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
619-386-2 99010-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrabenzyl diphosphate
628-817-3 990-91-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyl-p-toluidine
202-805-4 99-97-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluic acid
202-803-3 99-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloroacetophenone
202-800-7 99-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-isopropylphenol
202-798-8 99-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylaniline
202-797-2 99-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-mentha-1,3-diene
202-795-1 99-86-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,4-diene
202-794-6 99-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl p-toluate
202-784-1 99-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isophthaloyl dichloride
202-774-7 99-63-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-o-toluidine
202-765-8 99-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-xylene
202-761-6 99-51-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
202-754-8 99-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl m-toluate
202-753-2 99-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoyl chloride
202-750-6 99-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-aminoisophthalic acid
202-748-5 99-31-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitroaniline
202-729-1 99-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrotoluene
202-728-6 99-08-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminobenzoic acid
202-724-4 99-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-toluic acid
202-723-9 99-04-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1