Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of methyl acetate and methanol
902-591-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl chloroacetate and chloroacetic acid
930-964-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to penta(lithium and/or sodium)10,10´-diamino-6,6',13,13´-tetrachloro-3,3'-[6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10-amino-6,6',13,13'-tetrachloro-10´[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonato)-1,4-phenylenediiminobis[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate
430-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N, N'-hexane-1,6-diylbis [12-hydroxyoctadecanamide] and 12-hydroxy-N-[6-[1-oxoalkyl)amino] hexyl ] octadecanamide
469-110-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine and N-(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine
940-827-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan amide)
432-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(3-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)-N,N-dimethyldocosan-1-aminium chloride and N-(3-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)-N,N-dimethylicosan-1-aminium chloride
947-079-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
472-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3-benzenedimethanamine and {3-[(2,2-dimethoxy-1,2-azasilolidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
439-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N-{1-[(2-methylpropane-2-sulfonyl)methyl]cyclohexyl}-2-methylpropane-2-sulfinamide and 2-methylpropane-2-sulfinamide
946-363-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of naphthalene-1,5-disulfonic acid, (3Z)-3-(pyrrolidin-2-ylidene)pyrrolidin-2-one and 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-fluoro-2-methoxypyridine
951-563-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of neodymium carbonate and praseodymium carbonate
937-221-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nickel monoxide and silicon dioxide
910-417-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of nitrosylsulphuric acid and sulphuric acid
913-747-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of octadec-1-ene and octadec-2-ene and octadec-3-ene
931-279-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethanol and octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol
915-478-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of pentan-1-ol and cyclopentanol
905-315-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Pentasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-((2-(sulfonatooxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate and Tetrasodium 2-amino-1-((4-(4-(4-(vinylsulfonyl)phenyl)amino-6-chloro-1,3,5-triazin)aminodisulfonatophenyl)diazenyl)-8-hydroxy-naphthalenedisulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-{[4-chloro-6-(ethyl{3-[(2-sulfonatoethyl)sulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate and tetrasodium 2-[(4-chloro-6-{ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
459-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of phenol (EC # 203-632-7) and 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-[(S,S)-1-ethyl-2-(benzyloxy)propyl]-1-tert-butoxycarbonylsemicarbazide (EC # 917-392-2)
947-583-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of phenol and 3-tert-butylphenol and 4-tert-butylphenol
942-988-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl}-3-hydroxy)(4-hydroxphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
432-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of potassium and sodium
913-023-4 11135-81-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine and 2,6,8-triamino-pyrimido[5,4-g]pteridine-4(1H)-one
440-560-7 346709-25-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and glass, oxide, chemicals and mullite and cristobalite
930-007-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of Reaction mass of Benzeneethanol, 2-chloro-.alpha.-(1-chlorocyclopropyl)-.alpha.-(chloromethyl)- and Oxirane, 2-(1-chlorcyclopropyl)-2-[(2-chlorphenyl)methyl]-
929-889-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene and 1,3-diisocyanato-2-methylbenzene with 3,5,5-trimethylhexan-1-ol
946-190-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Refined Alphacedrene, Cedarwood oil distillate, obtained by fractional distillation of the crude oil cupressus funebris wood oil (EC 285-360-9 / CAS 85085-29-6) and Peracetic acid (EC 201-186-8 / CAS 79-21-0) and Sodium carbonate (EC 207-838 / CAS 497-19-8)
942-922-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol and rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol
942-597-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium benzoate and sodium carbonate
908-509-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium benzoate and sodium carbonate and sodium hydroxide
908-510-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium bromide and disodium 2,2'-(carbonothioyldisulfanediyl)dipropanoate
936-795-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium bromide and disodium 2,2'-(carbonothioyldisulfanediyl)dipropanoate
936-795-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium hydroxide
910-268-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium iodide and sodium sulphate
913-600-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogensulfide and sodium carbonate
934-716-8 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium methyl sulphate and 1-methylpyridinio-3-carboxylate
947-816-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium sulphate and disodium dodecanedioate and Dodecanoic acid, 12-amino-, sodium salt (1:1)
914-147-1 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium thiosulphate, sodium sulphite, sodium polysulfide and sodium sulfide
943-531-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodiumhypochlorite and sodium chloride
913-598-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sulfonium, dodecylethyl[1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxo-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-methoxy-1-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-oxopropyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1) and sulfonium, dodecylethyl[3-oxo-1-[2-oxo-2-(pentyloxy)ethyl]-3-(pentyloxy)propyl]-, tetrafluoroborate(1-)(1:1)
943-993-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sulphur trioxide and chlorosulphuric acid
935-821-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate, di-tert-butyl 2-hydroxy-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate, tert-butyl 2-(5-fluoro-2-methoxypyridin-3-yl)-2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate and di-tert-butyl 2-{[(tert-butoxy)carbonyl]oxy}-5'-oxo-[2,2'-bipyrrolidine]-1,1'-dicarboxylate
951-255-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tetradec-1-ene and tetradec-2-ene and tetradec-3-ene
936-655-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1