Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 29 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98332 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrasodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate
279-408-8 80157-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-[[6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
218-566-4 2184-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-171-5 28706-25-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-172-0 28706-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-430-4 70210-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 5-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]naphthalene-2,7-disulfonate
405-900-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]naphthalene-2,7-disulfonate
405-900-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-hydroxy-5-[4-[3-(2-sulfatoethanesulfonyl)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]-3-(1-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
413-070-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-6-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
282-468-8 84229-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-644-5 93951-21-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-(3-(2-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)ethylcarbamoyl)phenylazo)-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
404-320-5 116889-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
241-164-5 17095-24-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 4-amino-3,6-bis[(2,5-dimethoxy-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
445-810-9 536737-09-4 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-[4-chloro-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
400-690-7 85665-98-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-3,6-bis(5-(6-chloro-4-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-sulfonate (containing > 35% sodium chloride and sodium acetate)
400-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[[3,5-bis[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]-2,4(or 2,6)-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
304-762-8 94279-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[4-chloro-6-(4-methyl-2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-(4,5-dimethyl-2-sulfophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
415-400-4 148878-22-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-(5-(4-chloro-6-(4-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonylanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazole-3-carboxylate
400-740-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 4,4'-bis{4-[4-(2-hydroxyethylamino)-6-(4-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo}stilbene-2,2'-disulfonate
429-230-3 371921-41-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-morpholino-6-(p-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
249-323-0 28950-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-stilbene-2,2'-disulphonate
267-097-1 67786-25-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(4-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate]
240-521-2 16470-24-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(m-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
240-400-4 16324-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]
217-708-2 1937-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 3-amino-4-{[4-({4-fluoro-6-[phenyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
457-630-8 2041206-19-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 3-amino-4-{[4-({4-fluoro-6-[phenyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
457-630-8 2041206-19-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-5-[(1-oxopropyl)amino]naphthalene-2,7-disulphonate
279-368-1 80019-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[4-[[4,6-bis-[(3-sulfonatoprop-1-yl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-5-methoxy-phenyl]azonaphthalene-1,5-disulfonate
421-950-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[4-[[4,6-bis-[(3-sulfonatoprop-1-yl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-5-methoxy-phenyl]azonaphthalene-1,5-disulfonate
421-950-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[piperazine-1,4-diyl-bis[(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diyl)amino(2-acetylamino-4,1-phenylene)azo]]bis(naphthalene-1,5-disulfonate)
400-010-9 81898-60-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(naphthalene-1,5-disulphonate)
229-158-0 6420-33-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
221-728-7 3214-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[[6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
256-851-5 50925-42-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[8-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
269-412-8 68238-92-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[8-[(4,6-dichloro-5-cyano-pyrimidin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulfonato-2-naphthalenyl]azo]naphthalene-1,5-disulfonate
400-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[4-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
219-708-8 2503-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-352-0 70161-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-(6-chloro-4-(4-(2,5-dimethyl-4-(2,5-disulfonatophenylazo)phenylazo)-3-ureidoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzene-1,4-disulfonate
400-430-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 2-(4-fluoro-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
432-550-6 243858-01-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 2-(4-fluoro-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
432-550-6 243858-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2,4-diamino-3-[[2-sulfo-4-[[4-sulfophenyl]azo]phenyl]azo]-5-[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-benzenesulfonate
460-480-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrasodium 2,2'-ethene-1,2-diylbis[5-({4-[diethylamino]-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
619-874-5 42355-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2'-[1,4-phenylenebis[carbonylimino[2-acetamido-4,1-phenylene]azo]]bis[5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate]
274-426-2 70210-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2''-diamino-8,8''-dihydroxy-4',4'''-{4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,6-diyldiimino}bis(naphthalene-1-azobenzene-2',6-disulfonate)
442-680-5 443688-20-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2''-diamino-8,8''-dihydroxy-4',4'''-{4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,6-diyldiimino}bis(naphthalene-1-azobenzene-2',6-disulfonate)
442-680-5 443688-20-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 10-amino-6,13-dichloro-3-(3-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
402-590-9 109125-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 1-acetamido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulphonatophenylazo)-7-sulphonato-1-naphthylazo))naphthalene-4,6-disulphonate
219-746-5 2519-30-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2