Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylpropyl-2-ethyl-2-methylbutanoate
619-240-8 96723-99-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropylenediamine
212-374-4 811-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-amine
606-190-7 18978-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-amine
606-190-7 18978-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline
202-085-1 91-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline-4-carboxamide
239-917-8 15821-13-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylresorcinol
210-155-8 608-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyltetrahydrofuran-3-one
221-685-4 3188-00-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylundecanal
203-765-0 110-41-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleric acid
202-594-9 97-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-morpholinoethanesulphonic acid
224-632-3 4432-31-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-morpholinoethylamine
218-011-6 2038-03-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-n-Butylpropane-1,3-diol
677-792-5 2612-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naftacencarboxamide, 4-(dimethylamin)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-iodo-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, mono(trifluoroacetate) (salt)
811-442-6 389625-14-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naftacencarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-methanoyl-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)
811-443-1 1035655-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, sulfate (1:2)
604-916-7 153621-80-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenamine, N-(2-ethylhexyl)-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar' and ar''-Me derivs.
296-117-1 92257-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-(5-chloro-2-methylphenyl)diazenyl]-3-hydroxy-
612-135-8 61370-59-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3- sulfophenyl)azo]-6-[(sulfomethyl)amino]-, trisodium salt
618-306-3 89806-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)diazenyl]-6-[(3-sulfophenyl)amino]-, sodium salt (1:2)
608-521-0 30748-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, reaction products with 4-aminophenol and sodium sulfide (Na2(Sx))
309-304-0 100208-97-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-amino-7-sulfo-1-naphthalenyl)azo]- 8-[[4-(4-acetylamino-3-sulfophenyl]azo]
919-027-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 6-amino-5-[2-[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]diazenyl]-4-hydroxy-, sodium salt (1:1)
403-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3,8-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt
612-028-6 607724-47-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3-[2-[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]diazenyl]-, sodium salt (1:4)
612-023-9 607724-37-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-8-[2-[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sufonyl]phenyl]diazenyl]-, potassium sodium salt, coupled with diazotized 2-[(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate
445-040-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-, ar-styrenated
286-282-8 85203-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar',ar''-Me derivs.
274-972-1 70879-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar-heptyl ar',ar''-Me derivs.
296-120-8 92257-31-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-naphthol
205-182-7 135-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-2-phenyl-1,3-propanediol
410-360-4 5428-02-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitro-4,5-bis(benzyloxy)phenylacetonitrile
410-970-0 117568-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
212-298-1 778-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-NITRO-4-METHYL-5-METHOXYANILINE
443-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-cresol
204-315-6 119-33-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-p-phenylenediamine
226-164-5 5307-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-xylene
201-920-7 89-58-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzaldehyde 209-025-3 552-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrobenzenesulphonyl chloride
216-907-1 1694-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrophenol
201-857-5 88-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrophenyl acetate
210-233-1 610-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitropropane
201-209-1 79-46-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrothiophene
210-190-9 609-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-O-ethyl 6-O-tetradecanoyl-D-glucopyranoside
418-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-o-tolylethanol
243-349-6 19819-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-O-{[4-(acryloyloxy)phenyl]carbonyl}-1,4:3,6-dianhydro-5-O-[(4-methoxyphenyl)carbonyl]-D-glucitol
439-320-4 228863-28-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-octadecyl-1H-thioxantheno[2,1,9-def]isoquinoline-1,3(2H)-dione
248-702-8 27870-92-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecan-1-ol
226-242-9 5333-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
289-991-0 90052-75-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 5-oxo-L-prolinate
253-604-3 37673-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl isooctadecanoate
298-361-4 93803-87-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl myristate
245-205-8 22766-83-2 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxa-7-thia-3,8-disiladecane, 3-methoxy-3,8,8,9,9-pentamethyl-
485-260-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Oxazolidinone, 3-(2-hydroxyethyl)-
468-930-3 3356-88-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,4-butanediol
608-670-1 31831-53-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxepanone, polymer with 1,6-hexanediol
609-271-5 36609-29-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Oxetanone, 3-C12-16-alkyl-4-C13-17-alkylidene derivs.
284-932-5 84989-41-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxo-1,2-diphenylethyl acrylate
242-730-4 18994-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-oxo-1,3-thiazolidine
474-200-5 2682-49-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-oxobornane-10-sulphonic acid
221-554-1 3144-16-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-oxobutanal oxime
924-346-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxoglutaric acid
206-330-3 328-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, 4-methyl-, reaction products with 2-(2-aminoethoxy)ethanol
615-768-8 72480-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
700-833-6 1170315-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone-4methyl-,O,O’,O”-(ethenylsilylidyne)trioxime
421-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-pentenoic acid, 2-cyano-3-methyl-, methyl ester (2E)
600-305-4 102363-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-pentylcyclopent-2-en-1-one
247-104-4 25564-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-pentylcyclopentan-1-one
225-392-2 4819-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyaniline
220-254-8 2688-84-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol; phosphoric acid
609-691-9 39464-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-((5-cyano-1,6-dihydro-2-hydroxy-1,4-dimethyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)benzoate
414-260-1 88938-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenoxyethyl 4-aminobenzoate
430-880-5 88938-23-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenoxyethyl acrylate
256-360-6 48145-04-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl isobutyrate
203-127-1 103-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl methacrylate
234-201-1 10595-06-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyisobutyric acid
213-402-8 943-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenoxypropionyl chloride
204-536-8 122-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Phenyl ethyl cyanoacrylate2-phenylethyl 2-cyanoprop-2-enoate
700-840-4 160583-22-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenyl-1,3-propanediol
411-810-2 1570-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenyl-1H-benzimidazole-5-sulphonic acid
248-502-0 27503-81-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenyl-2-ethyl-2-cyanoacetic acid methyl ester
607-327-3 24131-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenyl-2-imidazoline
213-313-4 936-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenyl-4-(4-diethylaminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-7-dimethylamino-4H-benz[3.1]oxazine
402-700-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenyl-9H-fluoren-9-one
844-238-0 3096-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylbutyric acid
201-982-5 90-27-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylbutyryl chloride
253-241-0 36854-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylethylisocyanate
413-080-0 1943-82-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylethylisocyanate
413-080-0 1943-82-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phenylhexanenitrile
423-460-8 3508-98-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylimidazole
211-581-7 670-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylisobutyric acid
212-556-3 826-55-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylpropan-1-ol
214-379-7 1123-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylpropan-2-ol
210-539-5 617-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylpropene
202-705-0 98-83-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylpropiononitrile
217-354-9 1823-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylthio-5-trifluoromethylbenzoic acid
257-998-8 52548-96-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylthioaniline
413-030-8 1134-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylthioaniline
413-030-8 1134-94-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid
253-733-5 37971-36-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-phthalimidoethyl N-[4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-methyl-β-alaninate
426-400-9 170222-39-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethylamine
205-411-0 140-31-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperidin-1-yl-benzonitrile
427-330-1 72752-52-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-piperidin-2-ylethanol
216-059-2 1484-84-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperidinoethanol
221-244-6 3040-44-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperidinoethanol
221-244-6 3040-44-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanamine, 2-methyl-1-(methylthio)-
468-080-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanamine, 2-methyl-1-(methylthio)-
468-080-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanamine, compd. with boron trifluoride, reaction products with Bu glycidyl ether
270-846-5 68478-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propanol and 2-butanol production, distn. residues
- - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-(tridecylimino)bis-
613-099-6 62889-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1-(3,5-dimethylphenoxy)-3-[(phenylmethyl)amino]-
610-515-8 502605-82-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propanol, 1-[1-(2,3-dimethylbicyclo[2.2.1] hept-2-yl) ethoxy]-
442-470-3 401913-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
613-980-5 66722-44-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propanol, 1-amino-3-(3,5-dimethylphenoxy)-
613-984-7 66766-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanone, 1-(3-methoxy-2-piperidinyl)-, hydrobromide, trans- (9CI)
807-882-3 64543-93-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime]
611-631-1 58190-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanone, reaction products with diphenylamine
270-192-0 68412-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propen-1-aminium, N,N,N-tri-2-propen-1-yl-, chloride (1:1)
452-170-4 13107-10-3 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, polymer with 1,2-ethanediamine
608-174-5 28183-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 1,3-benzenedimethanamine
292-054-9 90530-16-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediamine
292-059-6 90530-20-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with 3-amino-1,5,5-trimethylcyclohexanemethanamine
292-053-3 90530-15-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenenitrile, reaction products with ethylenediamine, hydrogenated
272-727-3 68909-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 1,1'-[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)]] ester, reaction products with diethylamine
601-101-8 111497-86-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-, 1-methylheptyl ester
700-845-1 133978-15-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, (2E)-
609-453-4 37630-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane
677-640-8 264888-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, phosphate
258-053-2 52628-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, polymer with hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl-2-methyl-2-propenoate
473-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoylphenyl ester
611-390-2 56467-43-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C11-14-isoalkyl esters, C13-rich
288-509-6 85736-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-15-branched and linear alkyl esters
292-122-8 90552-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C6-12-alkyl esters
292-081-6 90530-40-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, tetracosyl ester, branched
292-146-9 90552-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 3-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-, methyl ester
608-318-7 29122-72-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 3-[4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]-, methyl ester, hydrochloride (1:1)
610-682-7 51531-46-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 4-[[(4-benzoylphenoxy)carbonyl]oxy]butyl ester
603-491-5 131513-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, butyl ester, reaction products with butadiene, sulfur and tri-Ph phosphite
300-339-7 93925-37-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, ethyl ester, reaction products with mixed substituted alkyl esters of phosphorodithioic acid and propylene oxide
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, homopolymer
618-347-7 9003-01-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with 2-ethyl-1-hexanamine and sodium hydroxide
271-865-1 68610-44-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,O-bis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates
300-340-2 93925-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol
629-850-6 1245638-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, γ-ω-perfluoro-C8-14-alkyl esters
288-003-5 85631-54-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propylheptan-1-amine
620-520-7 194608-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylheptan-1-ol
233-126-1 10042-59-8 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylheptyl acrylate
604-669-5 149021-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylheptyl methacrylate
810-760-2 149855-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propylheptyl octanoate
485-390-4 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propylsulfanyl-1H-pyrimidine-4,6-dion
700-469-8 187666-88-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleronitrile
236-338-2 13310-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-
608-855-7 33288-71-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pyrazinecarboxamide, N-[2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-
608-855-7 33288-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1