Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
472-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3-benzenedimethanamine and {3-[(2,2-dimethoxy-1,2-azasilolidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
439-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-{[4-chloro-6-(ethyl{3-[(2-sulfonatoethyl)sulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate and tetrasodium 2-[(4-chloro-6-{ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
459-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl}-3-hydroxy)(4-hydroxphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
432-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine and 2,6,8-triamino-pyrimido[5,4-g]pteridine-4(1H)-one
440-560-7 346709-25-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Triester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo1-Naphthalenesulfonate and Diester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate and Monoester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
432-300-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: carbonato-bis-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; methyl carbonato-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; 2-isopropyl-N-hydroxyethyl 1,3-oxazolidine
429-990-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: diester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)
427-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
445-280-9 371921-40-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
432-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); tetrasodium [6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); trisodium bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III)
444-290-0 508202-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: sodium 2-amino-4-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate; sodium 2-amino-4-(4,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate
426-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: tetrasodium 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
431-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: triisopropanolamine salt of 1-amino-4-(3-propionamidoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid; triisopropanolamine salt of 1-amino-4-[3,4-dimethyl-5-(2-hydroxyethylaminosulfonyl)anilino]anthraquinone-2-sulfonic acid
430-410-9 186148-38-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II); trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II)
428-260-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate; trisodium 3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate
436-890-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of:(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone
456-350-3 878665-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass ofPyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-,Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-6-phenyl-, monosulfo deriv., monosodium saltandBenzenesulfonic acid, 4,4'-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)bis-, sodium salt (1:2)
460-020-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mixture of phosphorous trichloride and 4,4'-thiobis(2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol)
439-690-7 310903-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)
412-780-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)
432-200-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of bis(5-benzoyl-2,3,4-trihydroxyphenyl)methane and 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonylchloride
423-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylamine, phenothiazine, and alkenes, branched (C8-10, C9-rich)
439-540-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, octylamine, oleylamine and cyclohexylamine (1:1.58:0.32:0.097)
430-980-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine and oleylamine (molar ratio 4:1:9:1)
430-950-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine and 4-ethoxyaniline (molar ratio 3.88:1:6.38:0.47:2.91)
430-970-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine and 4-ethoxyaniline (molar ratio 4:1:7:1:2)
430-940-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Eicosanedioic acid, Docosanoic acid and Glycerin
478-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of esterfication of pentaerythritol with pentanoic acid, heptanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
451-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Formaldehyde, amine and phenol
476-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of ricinoleic acid with tin(II)oxide
439-600-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of starch, with sodium Z-ethylaminodipropionate
423-610-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of thioglycerol and mercaptoacetic acid consisting mainly of 3-mercapto-1,2-bismercaptoacetoxypropane and oligomers of this substance
431-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate) and aniline (molarratio 1:2)
430-960-1 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy, diethyl ester, 1-propanol and zirconium tetra-n-propanolate
417-110-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: 2,3,4,2',3',4'-hexahydroxy-5,5'-diacethyl-diphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonylchloride and 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naphthalenesulfonylchloride
421-520-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 2,4-diamino-6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine and cyanuric acid
428-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 2-[[4-amino-2-ureidophenylazo]-5-[(2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl]]benzenesulfonic acid with 2,4,6-trifluoropyrimidine and partial hydrolysis to the corresponding vinylsulfonyl derivative,mixed potassium/sodium salt
424-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
420-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 3-hydroxy-5,7-di-tert-butylbenzofuran-2-one with o-xylene
417-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid
406-230-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: borax, hydrogen peroxide, acetic acid anhydride and acetic acid
420-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
424-510-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: copper, (29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)-, chlorosulfuric acid and 3-(2-sulfooxyethylsulfonyl)aniline, sodium salts
420-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), αhydro-ω-((chlorocarbonyl)oxy)-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol with potassium 1,1-dimethylethylperoxalate
445-060-2 203574-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: polyethylene-polyamine-(C16-C18)-alkylamides with monothio-(C2)-alkyl phosphonates
417-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: saturated, monounsaturated and multiple unsaturated long-chained partly estrified alcohols of vegetable origin (Brassica napus L., Brassica rapa L., Helianthus annuus L., Glycine hispida, Gossypium hirsutum L., Cocos nucifera L., Elaeis guineensis) with O,O-diisobutyldithiophosphate and 2-ethylhexylamine and hydrogen peroxide
428-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of (tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II) with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid
401-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction products of 3,10-bis((2-aminopropyl)amino)-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid with 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine, sodium salts
426-860-0 191877-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of 5-ethylidene-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 2-methoxyphenol, hydrogenated
418-110-6 224790-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of amines, dicoco alkyl and glycollic acid
471-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of behenic acid, Eicosadioic acid and Polyglyceryl-10
478-920-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amin-6-nitrophenol-4-sulphonic Acid and 2-Amino-4-nitrophenol-6-sulfonic Acid, coupled with a mixture of 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid and Acetylated 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid, subsequently metallized with Chromium (III) Basic Sulfate and Acetic Acid, and at the end diazotised and coupled with p-Cresol, sodium salts
405-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of diazotised anthranilic acid coupled with resorcinol and diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, metallised with Chromium (III) basic sulphate, sodium salts
400-320-4 94933-05-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)
432-440-8 220444-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of hydrogenated tallow alkyl amines with sebacic acid and calcium hydroxide
433-090-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of N,N'-ethane-1,2-diylbis(1,3-propanediamine), cyclohexane, peroxidized 4-butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
425-020-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of phosphorous trichloride, with 1,1′-biphenyl and 2,4-bis(1,1- dimethylethyl)phenol
432-130-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of tall-oil fatty acids, diethanolamine and boric acid
400-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of tungsten hexachloride with 2-methylpropan-2-ol, nonylphenol and pentane-2,4-dione
408-250-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of vermiculite with lithium citrate
406-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: 2,4-bis[(2-N,N-hydrogenated tallow-aminoethyl)carbamoyl]toluene and 2,6-bis[(2-N,N-hydrogenated tallow-aminoethyl)carbamoyl]toluene with methyl chloride
402-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: 4-nonylphenol, formaldehyde and dodecane-1-thiol
404-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: aniline-terephthalaldehyde-o-toluidine condensate with maleic anhydride
406-620-1 129217-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: copper(II) sulfate and tetrasodium 2,4-bis[6-(2-methoxy-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-naphthylamino]-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazine (2:1)
407-710-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-14-alkyl)propylenediamine
403-950-8 164907-72-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: poly(vinyl acetate), partially hydrolyzed, with (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethyl sulfate
406-460-2 125139-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: thionyl chloride, 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine
404-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: trimethylhexamethylene diamine (a mixture of 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-trimethyl-1,6-hexanediamine, EINECS listed), Epoxide 8 (mono[(C10-C16-alkyloxy)methyl]oxirane derivatives) and p-toluene-sulfonic acid
410-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Blue 9605
439-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE BLUE FC 53534
412-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE GREEN FC 54200
412-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red 9707
440-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red FC 40965
403-280-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE RED FC 49791
410-870-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE SCARLET 9909
436-910-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow 504
402-330-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE YELLOW AE 3800
414-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow F00-0155
439-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAFREE ND-1096 POLYMER
438-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV GRÜN F-65 157 FW
403-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV ROT 2330
440-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F02-0037
445-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F03-0736
460-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-BLAU F 66 991 FW
411-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-GELB F-67294
413-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-63 774 FW
412-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-66 719 FW
405-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Orange DYPR 934
433-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ORANGE F-66 166 FW
413-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ROT F 67 637 FW
412-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Scharlach F 97-0319
431-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404
411-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404/I
411-060-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RECORDING DYE TYPE F
424-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED CLA 322
417-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 127
440-190-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 61
439-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RN 1946
434-740-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RWa 4681 (notification presscake)
461-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED SA
420-330-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RESINE DRP
428-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Retinyl linoleate
426-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL CORN YELLOW
432-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL FLAME
433-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PALATINATE PURPLE
431-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PLUM RED
431-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL RUBY
434-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL SUNFLOWER
432-050-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REZOLYN
447-770-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RI 9410
401-020-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RIBATRIACETYL
423-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM1
429-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM96
419-320-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RMS-018
423-380-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RMS-019
423-390-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RONACAT RO 300
404-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROP-32M
412-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROP-3M
412-400-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROSILIAL PLUS
444-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROSOXIME
437-520-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROUGE REACTIF DER 7650
415-940-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-122
423-120-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-123
423-480-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-149
423-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-43
423-470-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RS-21904-000
416-910-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RSP
435-430-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RTA 35
435-950-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RTD-68
431-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RU.DYE RB1
438-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RUBINOL GA 1469
404-850-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RUBINOL GA 1469
404-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RV-4
435-620-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S CARBOXYLIC ACID
434-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate
401-850-9 255881-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-04
422-870-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-2-Benzothiazolyl (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-acetyloxyiminothioacetate
457-660-1 104797-47-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-3384
422-820-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-[2-(pyridin-4-yl)ethyl] ethanethioate
482-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-ACID
426-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-benzyl N,N-dipropylthiocarbamate
401-730-6 52888-80-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-FEMAC
432-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-FEMAC-M
432-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-HNL
442-060-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-methyl benzo(1.2.3)thiadiazole-7-carbothioate
420-050-0 135158-54-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-TRITYL CYSTEINE
429-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-TRITYLCYSTÉÏNE AMIDE SULFATE
429-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S168746
439-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S177364
434-640-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S186260
470-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S195178
466-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SAC-H12
439-890-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SALACOS 168E
430-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
salt of: (1S-cis)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol and [R-[R*R*]]-2,3-dihydroxybutanedioic acid
425-210-3 169939-84-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SAP 4522
435-760-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SAVINYL ROUGE E-3BS
415-810-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB 211-245-Z
416-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB-12
439-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB-217063
415-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SC-188
426-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SC905
442-460-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Scarlet HS 5050, notification presscake
453-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCARLET S-BH 7292
403-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Scarlet TG 0096 (notification presscake)
472-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH 48461-Q
438-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH 530348-HB
478-680-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH.58235-A
438-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCHERCEMOL 145
413-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SD1-T
422-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SD956
433-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SDBR
424-970-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SDC 1-0487
423-540-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate/Icaridine (Icaridine)
423-210-8 119515-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SEP-012SD (SOLID)
434-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETAFIX XD 1289
431-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETAL EPC 5792
422-170-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETALUX 7005 XX-85
422-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil bitumen
447-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil pitch
447-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SI-300
436-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIERRA YELLOW
427-560-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILATRIPHEN
427-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILCARE 1M75
435-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO2), mixed 2-butoxyethyl and Methyl tetraesters
418-360-6 1185356-03-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILOXANE S200
442-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silver sodium zirconium hydrogenphosphate
422-570-3 265647-11-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIMFPI2
442-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Siparuna Guianensis extract
466-320-1 845276-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIR-159
421-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIRALES PE 7809
432-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SKF 109077
417-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SL-01
423-660-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SLM 50524
417-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SOB 5414
423-850-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)
407-340-2 124719-24-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium (1.0-1.95)/lithium (0.05-1) 5-((5-((5-chloro-6-fluoro-pyrimidin-4-yl)amino)-2-sulfonatophenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-3-pyridinemethylsulfonate
413-470-0 134595-59-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1