Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 29 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98332 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Calcium, carbonate hydroxy aluminum complexes
307-546-1 97660-35-0 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Canrenone
213-554-5 976-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-oxopregn-4-ene-21,17α-carbolactone
213-552-4 976-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]phosphonate
213-551-9 976-56-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C8-10-branched, C9-rich
307-301-9 97593-01-6 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C8-10-branched, C9-rich
307-301-9 97593-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C7-9-branched, C8-rich
307-300-3 97593-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C6-8-branched, C7-rich
307-298-4 97592-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., isooctyl esters, epoxidized
307-159-8 97553-05-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and bis(C16 and C18-unsatd. alkyl) esters
307-095-0 97489-51-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C16-18-branched and linear alkyl esters, potassium salts
307-075-1 97489-33-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
307-055-2 97489-15-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol
307-051-0 97489-11-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, vegetable, sulfonated, sodium salts
307-044-2 97489-04-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, fish, oxidized, bisulfited, sodium salts
307-037-4 97488-98-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, vegetable-oil mono- and di-, hydrogenated
307-031-1 97488-92-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Castor oil, ester with sorbitol
307-007-0 97488-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,O-Dibenzoyltyrosine
619-271-7 97485-13-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-(N-butyl-N-phenethylamino)phenyl)ethylene-1,1,2-tricarbonitrile
407-650-8 97460-76-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene]
306-832-3 97416-84-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, C16-18-alkyl esters
306-797-4 97404-33-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
16-α,17-α-epoxy-3-β-hydroxypregn-5-en-20-one
213-548-2 974-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, mono- and diesters with glycerol
306-657-2 97358-80-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isohexadecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
306-621-6 97338-28-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphatidylcholines, soya, hydrogenated
306-549-5 97281-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, rape-oil, hydrogenated, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
306-529-6 97281-29-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, mixed esters with neopentyl glycol and trimethylolpropane
306-523-3 97281-24-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, 2-hydroxyethyl esters
306-522-8 97281-23-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonene, branched
306-492-6 97280-95-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene, branched
306-479-5 97280-83-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene, branched
306-479-5 97280-83-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl]ammonium chloride
306-361-3 97158-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium (Z)-α-methoxyimino-2-furylacetate
405-990-1 97148-39-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium (Z)-α-methoxyimino-2-furylacetate
405-990-1 97148-39-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium (Z)-α-methoxyimino-2-furylacetate
405-990-1 97148-39-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium (Z)-α-methoxyimino-2-furylacetate
405-990-1 97148-39-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium (Z)-α-methoxyimino-2-furylacetate
405-990-1 97148-39-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-(acetylthio)-2-methylpropanoate
411-040-7 97101-46-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(piperidinothiocarbonyl) hexasulphide
213-537-2 971-15-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-Allyloxy-benzenesulfonyl)-phenol
479-880-7 97042-18-7 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-1,1-dimethoxyethane
202-624-0 97-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylborane
202-620-9 97-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1