Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
412-200-9 17630-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol; [DCPP]
429-290-0 3380-30-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
480-060-6 24065-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-5H-furan-2-one
428-330-4 2833-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Hexyl-2-methyl pyridine
414-530-9 710-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-Butyl-2-methylbenzenethiol
438-520-9 7340-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-butylpyrazol-3-ylamine
450-360-1 82560-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{4-[5-amino-2-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-sulfo-phenylamino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfo-naphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonicacid sodium salt.
418-340-7 157707-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylaminospiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthene]
410-890-6 95235-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,13-dichloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfo-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-propylamino}-benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-.b.]phenoxazine-4,11-disulphonic acid, lithium, sodium salt.
418-000-8 163062-28-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(2,5-dihydro-3,4-dimethyl-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)hexyl methacrylate
404-870-6 63740-41-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(docosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-2-naphthoic acid
404-550-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(nonylamino)-6-oxoperoxyhexanoic acid
406-680-9 104788-63-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(Phenylmethoxy)-1H-purin-2-amine
449-870-7 19916-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid
410-850-8 128275-31-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide
412-120-4 104295-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
421-330-5 56341-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
404-220-1 14818-35-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-dimethylaminohexan-1-ol
404-680-3 1862-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-ethyl-5-fluoro-4(3H)-pyrimidone
422-460-5 137234-87-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
400-340-3 85136-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-naphthoic acid
407-390-5 2437-17-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
452-590-8 75511-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxyindole
417-020-4 2380-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxypicolinic acid
417-690-8 19621-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI CALCIO
436-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI METILE
442-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-O-acetyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-alpha-D-glucofuranose
440-210-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-3-(3-dodecylsulfonyl)propyl-7H-1,2,4-triazolo[3.4b][1,3,4]thiadiazine
424-950-4 133949-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-7-(6-diethylamino-2-methyl-3-pyridylimino)-3-(3-methylphenyl)pyrazolo[3,2-c][1,2,4]triazole
416-490-8 162208-01-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-tert-butyl-7-chloro-3-tridecyl-7,7a-dihydro-1H-pyrazolo[5,1-c]-1,2,4-triazole
419-870-1 159038-16-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7 ALPHA
446-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁷,³⁸.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,27,29(45),30,32,34,36,40,43-docosaene-18,39-dione; 7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁸,³⁹.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37(45),38,40,43-docosaene-18,27-dione
475-310-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7-dimethyl-3-oxa-6-azaoctan-1-ol
400-390-6 87787-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-epoxy-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene; reaction mass of: 6,7-epoxy-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene
426-970-9 94400-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalene-2-sulfonic acid
407-050-6 117715-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[(4,6-bis{[3-(diethylammonio)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate 2-hydroxypropanoate
455-600-9 790240-84-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[4-(3-diethylaminopropylamino)-6-(3-diethylammoniopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(4-phenylazophenylazo)-naphthalene-2-sulfonate, acetic acid, lactic acid (2:1:1)
408-000-6 118658-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-Amino-2-benzoxazolinone
462-910-8 81282-60-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxy-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-phenylazo]-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; reaction mass of: 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt
429-070-4 214362-06-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with 5 (or 8) -amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt
424-850-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
400-640-4 85665-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-2-methylquinoline
440-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
402-790-6 90717-03-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
407-200-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione
445-680-3 24088-77-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
763 FP
436-970-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
766F
400-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7a-ethyl-3,5-bis(1-methylethyl)-2,3,4,5-tetrahydrooxazolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydrooxazole
417-140-7 79185-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
427-770-4 1075-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-Benzyloxy-5-(R)-oxiranyl-1H-quinolin-2-one
478-690-1 173140-90-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-BETA-[(METHYLTHIO)METHYL]-6-(PROPIONYL) ERGOLINE
440-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,10-dibutoxyanthracene
452-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
406-950-6 3236-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-dimethyl-N,N-bis(4-methylphenyl)-9H-fluoren-2-amine
426-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(2-propenyloxy)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3(or-4-)-ene
430-830-2 26912-64-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(4-ethoxyphenyl)-2-(3,5-dimethylphenyl)-1,3,8,10-tetraoxoanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline
401-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-DECENYL (E)-3-(2-HYDROXYPHENYL)-2-PROPENOATE
471-970-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-methylenenonadecane
482-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9402E
416-640-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9812E
428-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9a-methylperhydrocyclopenta(f)coumarin-1-one
403-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(1,2-phenylene)bis(2R,5R-dimethylphopholane-kappaP)-(1,2,5,6-eta)-cycloocta-1,5-dienyl]rhodium(I)tetrafluoroborate
446-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis(phosphonic acid)
421-940-1 28698-31-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulfamoyl)(sulfamoyl)sulfophthalocyaninato]copper(II),mixed isomers, sodium salt
428-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulphamoyl)(sulphamoyl)(sulphophthalocyaninato)]copper(II), mixed isomers, sodium salt.
456-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
416-360-0 162221-28-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(5E)-3-butyl-5-{(2E)-3-[1-butyl-3-(carboxymethyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidin-5-yl]prop-2-enylidene}-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl]acetic acid compound with pyridine (1:1)
451-340-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium
422-060-0 137390-08-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1,2-ethanediolate(2-)-0:0'][bis[gallium 29H, 31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]
418-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1-(3-iodo-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazole]
419-540-7 160194-26-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1R-(1-α,2β,5α)]-mono[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]butanedioate
426-890-4 77341-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-((N-Methoxycarbonyl)phenylamino)phenyl] acetic acid
439-530-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1