Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trisodium-3-amino-6,13-dichloro-10-((3-((4-chloro-6-(2-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)propyl)amino)-4,11-triphenoxydioxazinedisulfonate
410-130-3 136248-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TRITON SP-140 SURFACTANT
432-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
tri{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane
701-301-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TROYSOL LAC
452-570-9 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TSE-5 HCl
456-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TTP CYAN 1
405-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?)
603-020-3 12501-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten
231-143-9 7440-33-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tungsten carbide
235-123-0 12070-12-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten dioxide
234-842-7 12036-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disulphide
235-243-3 12138-09-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexachloride
236-293-9 13283-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexafluoride
232-029-1 7783-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten oxide
254-413-8 39318-18-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten trioxide
215-231-4 1314-35-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tungsten zirconium oxide
825-760-8 39290-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil
Any of the volatile predominately terpenic fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of the C10H16 terpene hydrocarbons: α-pinene, β-pinene, limonene, 3-carene, camphene. May contain other acyclic, monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and anethole. Exact composition varies with refining methods and the age, location, and species of the softwood source.
232-350-7 8006-64-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TW-257
434-150-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tyrosine, N-(aminocarbonyl)-3-methoxy-O,α-dimethyl-
608-271-2 28861-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine, N-carboxy-, N-benzyl methyl ester, L- (8CI)
603-895-1 13512-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
U-CAT 5002
441-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-130
400-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-704
416-400-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-705
443-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UC-706
443-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ucb 22060
446-640-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB-101528-1
436-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR 9
421-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR1
420-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR10
419-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR3
420-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1