Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-amino-3,6-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
257-151-2 51357-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
276-529-8 72245-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-nitrophenol
210-236-8 610-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-(ethylsulphonyl)-o-anisic acid
275-833-8 71675-87-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
204-982-3 130-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-m-cresol
220-621-2 2835-99-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
603-373-3 129909-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(4-aminophenyl)benzenesulphonamide
240-834-4 16803-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid
202-947-7 101-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzoic acid
205-753-0 150-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzonitrile
212-850-1 873-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
217-110-1 1742-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-anilinobenzenediazonium hydrogen sulphate
224-756-8 4477-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzoylbenzene-1,2,3-triyl tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate)
227-030-9 5610-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
254-337-5 39186-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutyric acid
253-648-3 37742-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromobenzyl alcohol
212-851-7 873-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2',3'-difluor-1,1':4',1''-terphenyl
610-428-5 486406-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
617-357-9 825633-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-butylbenzene-1,3-diol
606-191-2 18979-61-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-1-methylpiperidinium chloride
226-375-2 5382-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone
223-395-3 3874-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-hydroxybenzophenone
255-627-4 42019-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-N-methylpiperidine
226-942-4 5570-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclohexyl-4-methylpentan-2-one
225-562-6 4927-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluor-4'-propyl-1,1'-biphenyl
638-734-4 157248-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
608-727-0 323178-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxybenzoic acid
210-616-3 619-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2',3'-difluor-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
605-092-1 157248-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride
261-867-0 59703-00-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol
268-820-3 68140-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-nitrophenyl)azo]-2-quinolone
233-310-1 10114-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonic acid
246-758-8 25251-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonic acid
228-406-5 6259-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropyl-1-methylcyclohexene
226-841-5 5502-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzonitrile
237-492-3 13816-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylcyclohexanol
225-035-0 4621-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-2-nitrobenzenediazonium
248-284-7 27165-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-N-phenyl-o-toluidine
255-310-0 41317-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenyl-4(5,6-epoxyhexyloxy)benzoate
435-360-1 144447-11-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2