Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
trans-4-((2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol acetate
936-344-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-3,4-(methylenedioxy)cinnamic acid
219-151-0 2373-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans-2-{4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluorophenyl}-5-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,3-dioxane
700-701-8 798556-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-2-Cyclododecenyl propanoic acid ethylester
601-534-2 118562-69-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2,3',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-butyl-1,3-dioxane
695-906-1 1256753-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2-[4'-[Difluor(3,4,5-trifluorphenoxy)methyl]-3',5'-difluor[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-propyl-tetrahydro-2H-pyran
615-063-5 700863-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
400-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-5-butyl-[1,3]dioxane
940-307-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2,6-dimethylindan-1-amine
700-575-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-1-(1-oxohexadecyl)-4-[(1-oxohexadecyl)oxy]-L-proline
255-490-0 41672-81-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
825-609-6 98458-83-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1,4-bis(iodomethyl)cyclohexane
800-300-9 83447-96-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(5RS,6SR)-6-amino-2,2-dimethyl-1,3-dioxepan-5-ol
419-050-3 79944-37-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl-cyclopropanaminium (2R)-2-hydroxy-2-phenylethanoate
454-140-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans,trans-4-((Z)-Propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexan
922-166-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans,trans-4-((E)-propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexane
608-148-3 279246-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans,trans-4,4'-di-(1-propenyl)-trans-1,1'-bicyclohexane
434-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans,trans-2,3',4',5'-Tetrafluor-4-(4'-propylbicyclohexyl-4 -yl)-biphenyl
606-136-2 188289-44-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans 2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]trichloroethanone
918-495-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans 1,3-dichloropropene
431-460-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trans 1,3-dichloropropene
431-460-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tramadol
248-319-6 27203-92-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trade name: 3M(TM) NOVEC(TM) ENGINEERED FLUID HFE-7000
484-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tracer Yellow D-100
432-170-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TPS 15
415-790-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TPP-K
420-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP7450
437-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-26
432-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TP-236S
432-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOXEPYRON
453-120-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOX
433-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Total Shale Oil Phenols
447-750-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tosylchloramide sodium
204-854-7 127-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TOMP-MESYLAT
424-960-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonohydrazide
216-407-3 1576-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2,3-diamine
220-248-5 2687-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1