Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 28 mars 2020. Database contains 22743 unique substances and contains information from 98855 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde, glyoxal and methanol
296-665-1 92908-36-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal
296-664-6 92908-35-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde
271-898-1 68611-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea sulphate
242-803-0 19082-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea phosphate
225-464-3 4861-19-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
URALAC ZW4469 SN
433-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4233 SN
432-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Uracross P 3307
420-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoyl chloride
241-741-1 17746-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanolactone
254-399-3 39282-36-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanol, branched and linear
603-309-4 128973-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanedioic acid
217-440-6 1852-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecane
214-300-6 1120-21-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-1-ol
203-970-5 112-42-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecaaluminium sodium heptadecaoxide, lithium doped
629-817-6 1236215-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enoyl chloride
253-951-0 38460-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undec-10-enoic acid
203-965-8 112-38-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enal
203-973-1 112-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UMTR1
420-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-803
443-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-225
406-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UM-214
400-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-385,204
440-140-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-356,729
428-490-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,959
434-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-348,954
427-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-294,312
428-740-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,681
427-170-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,679
439-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UK-292,068
424-770-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR4
420-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR3
420-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR10
419-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR1
420-100-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UETR 9
421-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB-101528-1
436-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCB 38757
439-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ucb 22060
446-640-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER N
420-760-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UCAR POLYPHOBE THICKENER (STRIPPED)
414-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2