Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
[1S-(1α,2β,3α,5α)]-[2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]methylamine
260-694-8 57357-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene
207-491-2 475-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[1α(E),2β]-1-(2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-one
275-156-8 71048-82-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2,2,6,6-tetramethyl-4-(trimethylazaniumyl)piperidin-1-yl]oxidanyl chloride
814-375-0 67036-09-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,3'-bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]but-2-enedinitrilato(2-)-N2,N3,O2,O3]nickel
265-022-7 64696-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2,9,16,23-tetrachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
240-183-6 16040-69-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]benzene
219-868-9 2556-10-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(1-propoxyethoxy)ethyl]benzene
231-327-9 7493-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
240-162-1 16024-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol
247-045-4 25498-49-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(29H,31H-phthalocyaninylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dionato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
255-925-4 42739-64-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride
256-176-6 44992-01-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(cyclohexyloxy)ethyl]benzene
279-576-2 80858-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(Isopropoxycarbonyloxy)-benzoyl]-benzoylperoxide
814-835-0 1310672-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium chloride
225-733-5 5039-78-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-(methacryloyloxy)ethyl]trimethylammonium methyl sulphate
229-995-1 6891-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl] hydrogen succinate
244-096-4 20882-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[4-(dihexylamino)-2-methylbenzylidene]benzo[b]thien-3(2H)-ylidene]malononitrile S,S-dioxide
277-785-3 74239-96-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]ethyl][3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxoallyl]oxy]propyl]dimethylammonium chloride
278-859-8 78181-99-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[2-cyano-3-[4-[ethylbenzylamino]phenyl]-1-oxoallyl]oxy]ethyl]trimethylammonium chloride
275-604-2 71550-24-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl](2-hydroxypropyl)dimethylammonium acetate
279-919-6 82205-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl](2-hydroxypropyl)dimethylammonium chloride
259-033-6 54229-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium acetate
286-185-0 85187-95-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]trimethylammonium chloride
246-730-5 25198-22-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2-[ethyl[3-methyl-4-[(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)azo]phenyl]amino]ethyl]trimethylammonium methyl sulphate
248-957-5 28313-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]iron
205-047-2 132-16-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cobalt
222-012-7 3317-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R-(2α,3Z,5α)]-3-(2-hydroxyethylidene)-7-oxo-4-oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, compound with tert-butylamine (1:1)
266-104-5 66069-34-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[2R[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,8-dimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol
204-299-0 119-13-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
262-811-8 61477-96-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]diethoxymethylsilane
220-780-8 2897-60-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]dimethoxymethylsilane
265-929-8 65799-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]triethoxysilane
220-011-6 2602-34-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane
219-784-2 2530-83-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(aminomethyl)phenyl]methanamine;2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane
641-048-8 110839-13-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(Hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO) carbopolycyl-1-yl]diazenyl-kN1}-6-substituted-carbopolycyle-1-sulfonato(3-)]chromium, reaction products with hydrogen amino-4-hydroxy carbopolycyle-2-sulfonate, sodium 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate, amino-5-substituted-phenol and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
454-620-5 854270-57-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(triethoxysilyl)propyl]urea
245-876-7 23779-32-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-(trimethoxysilyl)propyl]urea
245-904-8 23843-64-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
[3-methoxycarbonyl-4-[6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carbonyl]oxy-phenyl] 6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carboxylate
812-702-1 914918-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]-dodecahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho[2,1-b]furan
229-861-2 6790-58-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3aR-(3aα,5aβ,9aα,9bβ)]decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth[2,1-b]furan-2(1H)-one
209-269-0 564-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl acetate
201-036-1 77-54-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol
201-035-6 77-53-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,6α,7β,8aα)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene
267-510-5 67874-81-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one
251-020-3 32388-55-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-(2-hydroxyethoxy)-1,3-phenylene]diammonium sulphate
274-713-2 70643-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6 548-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4-(diethylamino)benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium hydrogen sulphate
211-190-1 633-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]diethylammonium acetate
278-585-9 76994-37-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-[4-(ethylamino)-3-methyl-phenyl]methylene]-2-methyl-cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-ethyl-ammonium;acetate
946-928-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
282-846-2 84434-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
280-898-0 83803-79-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6 2580-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
267-847-8 67939-65-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[p,p'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate
265-449-9 65113-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[α-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium acetate
255-288-2 41272-40-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[6R-[6α,7β(Z)]]-7-[2-furyl(methoxyimino)acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
260-086-2 56271-94-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[7-hydroxy-8-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
269-941-4 68391-30-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[7-hydroxy-8-[(4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-1,3-disulphonato(3-)]aluminium
240-008-3 15876-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(4-amino-3-nitrophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
269-944-0 68391-32-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[8-[(p-aminophenyl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl]trimethylammonium chloride
247-640-9 26381-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(2-ethylhexyl)oxy]methyl]oxirane
219-553-6 2461-15-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[(ethylenenitrilo)bis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-751-4 22042-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethane-2,1-diylnitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
239-931-4 15827-60-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, ammonium salt
274-798-6 70714-66-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[ethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, potassium salt
284-362-7 84852-49-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[(phosphonomethyl)imino]bis[hexamethylenenitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
252-156-6 34690-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[[2,2',2''-[29H,31H-phthalocyaninetriyltris(methylene)]tris[1H-isoindole-1,3(2H)-dionato]](2-)-N29,N30,N31,N32]copper
261-638-5 59160-79-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[[2-[2-[2-(3-chloro-2-hydroxy-propoxy)propoxymethyl]-3-(2-prop-2-enoyloxypropoxy)-2-(2-prop-2-enoyloxypropoxymethyl)propoxy]-1-methyl-ethyl] prop-2-enoate
611-591-5 57903-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[[4-[[2-(4-cyclohexylphenoxy)ethyl]ethylamino]-2-methylphenyl]methylene]malononitrile
258-964-5 54079-53-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[[4-[[4-(anilino)phenyl][4-(phenylimino)-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]methyl]phenyl]amino]benzenesulphonic acid
215-385-2 1324-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[carbonato(2-)]hexadecahydroxybis(aluminium)hexamagnesium
234-319-3 11097-59-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[carbonato(2-)]tetrahydroxytrinickel
235-715-9 12607-70-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[cyclohexane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
310-115-0 102506-09-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[D-gluco-heptonato-κO1,κO2,κO3,κO6,κO7]calcium(II) nitrate
943-689-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid
215-851-5 1429-50-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, calcium sodium salt
287-370-9 85480-89-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[iminobis(ethyleneiminomethylene)]bis(phosphonic) acid, N,N-bis(phosphonomethyl) derivative, sodium salt
269-979-1 68399-68-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[mu-[[3,3'-[(1-oxido-1,2-diazenediyl)bis[[2-(hydroxy-kappa-O)- 4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl-kappa-N1]]bis[4-(hydroxy-kappa-O)-2,7- naphthalenedisulfonato]](8-)]]dicopper, tetra sodium ammonium salt
811-773-6 1713250-52-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N',N''-tris[3-(dimethylamino)propyl]-29H,31H-phthalocyaninetrisulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper trihydrochloride
280-055-7 82864-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N',N''-tris[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]-29H,31H-phthalocyanine-1,16,23-trisulphonamidato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
274-200-3 69898-57-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
249-125-4 28654-73-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[N,N,N',N',N'',N''-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper tris(dodecylbenzenesulphonate)
278-150-3 75247-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, ammonium salt
251-908-0 34274-28-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, potassium salt
248-660-0 27794-93-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid, sodium salt
243-900-0 20592-85-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
938-094-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
700-380-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-981-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
464-320-6 423772-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
700-909-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-360-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
458-430-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
701-019-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
939-060-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-000-6 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
481-080-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
[phthalato(2-)]dioxotrilead
273-688-5 69011-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[R-(Z)]-N-[3-(dimethylamino)propyl]-12-hydroxy-9-octadecenamide
243-835-8 20457-75-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[S(R*,R*)]-2,3-bis[(4-methylbenzoyl)oxy]succinic acid
251-132-2 32634-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[tetrachloro-29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
248-573-8 27614-71-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[x Sodium, y Potassium, z Lithium, x+y+z =2] 4-amino-3-[[[(2,4-diaminophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
824-263-3 2196165-14-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[x·sodium, y·lithium, x+y=3] 4-amino-3[[4-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)diazenyl]phenyl]amino]-3-sulfonato phenyl]diazenyl]-5-hydroxy-6-(phenydiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonat, mixture of isomers
827-162-2 2218502-12-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-(5-amino-1,3,3-trimethylcyclohexylamine-N:N')]hexafluorodiboron
289-348-4 87788-32-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-[[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-p-phenylene)azo]]bis[4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicopper, tetrasodium salt
278-093-4 75173-68-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[μ-[carbonato(2-)-O:O']]dihydroxydioxodizirconium
260-633-5 57219-64-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[ω-hydroxy-C16 (saturated and unsaturated) and C16 (unsaturated)] fatty acids
946-968-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A 2:1:1 mixture of: trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]-6''-(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'-azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate
402-850-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A complex combination of esters obtained from the esterification of oligomerized rosin with pentaerythritol.
613-868-6 65997-12-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture mainly based on: 2,3-dihydro-6-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene; 2,3-dihydro-5-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene
402-990-3 163702-01-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes; di-(2-tetradecyl)naphthalenes; tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of RR and RS isomers of: (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate
406-880-6 88917-22-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (9-cis,12-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9,12-dienoylamino)propyl hexadecanoate; (9-cis)-2-hydroxy-3-(octadeca-9-enoylamino)propylhexadecanoate ethyl hexadecanoate;
453-200-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one
422-320-3 34902-57-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkylacetamide; 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkylacetamide
406-640-0 136920-07-5 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C16)alkylacetamide; 2,2',2'',2'''-(ethylenedinitrilotetrakis-N,N-di(C18)alkylacetamide
406-640-0 136920-07-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside
414-420-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl)urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-530-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 3,5-dimethylthio-2,4-toluenediamine; 3,5-dimethylthio-2,6-toluenediamine
403-240-8 106264-79-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: 7,9,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecane-1,16-diylprop-2-enoate; 7,7,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diylprop-2-enoate
412-260-6 52658-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: but-1,3-diyl didecanoate; but-1,3-diyl dioctanoate; but-1,3-diyl 1-decanoate-3-octanoate; but-1,3-diyl 1-octanoate-3-decanoate
424-180-9 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: cis-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane; trans-2-isobutyl-5-methyl 1,3-dioxane
426-130-1 166301-21-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: cis-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol; trans-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol
405-040-6 63500-71-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: ethyl (2R,3R)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate; ethyl (2S,3S)-3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
427-090-8 116044-44-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: ethyl exo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-endo-2-carboxylate; ethyl-endo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-exo-2-carboxylate
407-520-0 80657-64-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 2,2'-vinylenebis[((3-sulfonato-4,1-phenylene)amino(6-(N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl)amino)benzene-1,4-disulfonate]; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-carbamoylethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate
405-280-1 76508-02-6 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-di(hydrogenated alkyl C14-C18)phthalamic acid; dihydrogenated alkyl (C14-C18)amine
413-800-3 87787-81-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2,2-iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate
403-410-1 114565-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N,N-diethylpropane-1,3-diamine 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2,2-iminodiethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate; 2-methylaminoethanol 6-methyl-2-(4-(2,4,6-triaminopyrimidin-5-ylazo)phenyl)benzothiazole-7-sulfonate
403-410-1 114565-65-0 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide; N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(methylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide
412-550-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: O,O-di(1-methylethyl)trithio-bis-thioformate; O,O-di(1-methylethyl)tetrathio-bis-thioformate; O,O-di(1-methylethyl)pentathio-bis-thioformate
403-030-6 137398-54-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 7-amino-3-[[4-[[4-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)azo]7-sulfonato-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfonatophenyl]azo]6-sulfonato-1-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalen-2-sulfonate; a mixture of: pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(2-amino-5-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate and pentasodium 7-amino-8-[4-[4-[4-[4-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-7-sulfonatonaphthalen-1-ylazo]-phenylamino]-3-sulfonato-phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]-4-hydroxy-naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-hydroxy-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate; tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[4-[4-[4-(4-amino-7-sulfonato-naphthalen-1-ylazo)-2-sulfonato-phenylamino]phenylazo]-6-sulfonato-naphthalen-1-ylazo]naphthalene-2-sulfonate
415-350-3 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: propan-2-one-O,O'(methoxyvinylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxyvinylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(vinylsilantriyl)trioxime
458-680-3 797751-44-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: propan-2-one-O,O'-(methoxymethylsilandiyl)dioxime; propan-2-one-O-(dimethoxymethylsilyl)oxime; propan-2-one-O,O',O''-(methylsilantriyl)trioxime
460-110-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: sodium/potassium 7-[[[3-[[4-((2-hydroxy-naphthyl)azo)phenyl]azo]phenyl]sulfonyl]amino]-naphthalene-1,3-disulfonate
410-070-8 141880-36-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-); tert-alkyl(C12-C14)ammonium ((1-(4(or 5)-nitro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-pentylphenylazo)-2-naphtholato))chromate(1-)
403-720-7 117527-94-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: tetrasodium-phosphonoethane-1,2-dicarboxylate; hexasodium-phosphonobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
410-800-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate; diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 74227-35-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate; diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 74227-35-3 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: trans-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran; cis-4-acetoxy-4-methyl-2-propyl-tetrahydro-2H-pyran
412-450-9 131766-73-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
421-820-9 192268-65-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(4-(4-nitro-2-sulfonatoanilino)phenylazo)phenolato)ferrate(1-); trisodium bis(2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)ferrate(1-); trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(4-nitro-2-sulfonatophenylazo)phenolato)ferrate(1-); trisodium (2,4(or 2,6 or 4,6)-bis(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxyphenolato)(2(or 4 or 6)-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-5-hydroxy-4(or 2 or 6)-(3-sulfonatophenylazo)phenolato)ferrate(1-); disodium 3,3'-(2,4-dihydroxy-1,3(or 1,5 or 3,5)-phenylenediazo)dibenzenesulfonate
406-870-1 115100-55-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene); α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
400-830-7 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A reaction mixture containing the following components;A: Tetralithium[2(or 3), 9 (or 10), 16(or 17), 23 (or 24)-tetrakis (3-sulfonato-propylsulfonyl)phthalocyaninato]cuprate (II)B: Trilithium [3-(2-hyroxylpropylsulfamoyl) propylsulfonyl]tris (3-sulfonato-propylsulfonyl) phtalocyaninatocuprate(II)C: Dilithiumbis [3-(2-hydroxylpropylsulfamoyl)propylsulfonyl] bis (3-sulfonato-propylsulfonyl)phtalocyaninatcuprate (II)D: Lithiumtris [3-(2-hyroxylpropylsulfamoyl) propylsulfonyl](3-sulfonato-propylsulfonyl)phtalocyaninto] cuprate (II)E: Tetrakis [3-(2-hyroxypropylsulfamoyl)propylsulphonyl]phthalocyaninatocuprate (II)in the ratio A:B:C:D:Eca 32:42:21:5:<1
445-470-1 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
A-11
421-730-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
AAA reaction product
452-110-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane treatment and subsequent ethanol extraction
947-761-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by heat treatment and ethanol extraction.
946-923-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum concrete by ethanol extraction
947-313-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from labdanum resinoid by ethanol extraction.
946-441-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Jasmine (Jasminum grandiflorum) obtained from Jasmine concrete by ethanol extraction
948-021-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acacia mearnsi, ext., reaction products with ammonium chloride and formaldehyde
285-077-0 85029-52-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde oxime
203-479-6 107-29-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2