Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 25 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Folic acid
200-419-0 59-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloropyramine
200-421-1 59-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mepyramine maleate
200-422-7 59-33-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine
200-424-8 59-42-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine
200-424-8 59-42-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorocresol
200-431-6 59-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotinic acid
200-441-0 59-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotinic acid
200-441-0 59-67-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Levodopa
200-445-2 59-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Edetic acid
200-449-4 60-00-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Edetic acid
200-449-4 60-00-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminoazobenzene
200-453-6 60-09-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxyphenethylammonium chloride
200-462-5 60-19-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Mercaptamine
200-463-0 60-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ether
200-467-2 60-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aminocaproic acid
200-469-3 60-32-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylhydrazine
200-471-4 60-34-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetamide
200-473-5 60-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetracycline
200-481-9 60-54-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamazole
200-482-4 60-56-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenazone
200-486-6 60-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-(β-D-glucopyranosyloxy)-4',6'-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)propiophenone
200-487-1 60-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Promethazine
200-489-2 60-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinine dihydrochloride
200-493-4 60-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acepromazine
200-496-0 61-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Adenosine phosphate
200-500-0 61-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(indol-3-yl)ethylamine
200-510-5 61-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylephrine hydrochloride
200-517-3 61-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amitrole
200-521-5 61-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-leucine
200-522-0 61-90-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium calcium edetate
200-529-9 62-33-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline
200-535-1 62-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aniline
200-539-3 62-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium di(acetate)
200-540-9 62-54-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thioacetamide
200-541-4 62-55-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropionic acid
200-544-0 62-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1