Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-2-amine
606-740-6 21331-43-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-phenylpropan-2-yl)phenyl 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
694-898-7 23121-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-Butenyl)-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
619-966-5 825633-86-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
608-211-5 284462-37-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-Ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
921-114-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)-benzoic acid (4-cyanophenyl ester)
425-120-4 83847-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-426-3 83400-11-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
444-010-7 82654-98-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohex-1-en-1-yl)-3-methylbutan-1-ol
806-826-5 1359994-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
235-920-3 13047-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(isopropyl)cyclohexyl propionate
264-165-2 63449-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(p-chlorophenyl)piperidin-4-ol
254-479-8 39512-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine
207-803-7 495-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine acetate
279-116-0 79234-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(piperidin-4-yl)morpholine
627-580-3 53617-35-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ylidene)butyraldehyde
250-078-7 30168-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(1E,3S)-3,7-dimethyl-3-vinylocta-1,6-dien-1-yl]phenol
685-515-4 10309-37-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile
700-455-1 380843-75-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
229-043-5 6407-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-104-6 6410-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]butane-1-thiol
811-734-3 36097-07-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3-aminobenzoyl)amino]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
274-493-8 70239-77-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol
406-305-9 92952-81-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-dihydroxypyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
609-425-1 374067-80-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride
221-831-7 3248-91-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-chloropyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
607-384-4 244768-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-ethoxyphenyl)amino]-N,N-dimethyl-3-nitrobenzenesulphonamide
266-648-3 67338-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-HYDROXYPYRIMIDIN-2-YL)AMINO]BENZONITRILE
606-195-4 189956-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonic acid
235-473-4 12239-15-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy]-1-[2-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydrophenyl)propionyloxy]ethyl]-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
416-770-1 73754-27-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
220-378-2 2744-49-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid, sodium salt
263-418-4 62121-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[4-trans-(3,4-Difluorophenyl)-cyclohexyl]-cyclohexanone
604-593-2 147622-85-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methylbenzenesulphonic acid, sodium salt
303-161-8 94158-87-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
299-257-1 93858-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-490-8 303186-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[fluoro(dimethyl)silyl]butanenitrile
812-925-4 1639345-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[trans-4-(trans-4-butylcyclohexyl)-cyclohexyl]-1-ethoxy-2, 3-difluorobenzene
610-337-0 473257-15-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetamido-5-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]anthranilic acid, sodium salt
303-156-0 94158-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-acetyl-1-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate
700-195-9 223398-24-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2-methylquinoline
229-604-4 6628-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3,6-bis[[4-[[4-chloro-6-[(3-sulphophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphophenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
257-151-2 51357-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-[[4-[[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonic acid, sodium salt
276-529-8 72245-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-3-nitrophenol
210-236-8 610-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-(ethylsulphonyl)-o-anisic acid
275-833-8 71675-87-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
204-982-3 130-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-m-cresol
220-621-2 2835-99-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
603-373-3 129909-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N-(4-aminophenyl)benzenesulphonamide
240-834-4 16803-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid
202-947-7 101-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzoic acid
205-753-0 150-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminobenzonitrile
212-850-1 873-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1,8-dicarboximide
217-110-1 1742-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-anilinobenzenediazonium hydrogen sulphate
224-756-8 4477-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzoylbenzene-1,2,3-triyl tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate)
227-030-9 5610-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-benzyloxy-2-nitro-beta-pyrrolidinostyrene
619-437-9 99474-22-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
254-337-5 39186-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromo-2,2-diphenylbutyric acid
253-648-3 37742-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromobenzyl alcohol
212-851-7 873-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2',3'-difluor-1,1':4',1''-terphenyl
610-428-5 486406-09-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Butyl-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
617-357-9 825633-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-butylbenzene-1,3-diol
606-191-2 18979-61-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-1-methylpiperidinium chloride
226-375-2 5382-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3,5-xylenol
201-793-8 88-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-fluorobutyrophenone
223-395-3 3874-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-4'-hydroxybenzophenone
255-627-4 42019-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-5-sulphamoylbenzoic acid
214-882-1 1205-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-N-methylpiperidine
226-942-4 5570-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chlorobenzophenone
205-160-7 134-85-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloromethyl-4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]
936-119-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-cyclohexyl-4-methylpentan-2-one
225-562-6 4927-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluor-4'-propyl-1,1'-biphenyl
638-734-4 157248-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-4'-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2,3-difluoro-1,1'-biphenyl
608-727-0 323178-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxybenzoic acid
210-616-3 619-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-2',3'-difluor-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
605-092-1 157248-25-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride
261-867-0 59703-00-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-2-(8-heptadecenyl)-2-oxazoline-4-methanol
268-820-3 68140-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-1-methyl-3-[(4-nitrophenyl)azo]-2-quinolone
233-310-1 10114-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonic acid
246-758-8 25251-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonic acid
228-406-5 6259-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropyl-1-methylcyclohexene
226-841-5 5502-88-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzaldehyde
204-516-9 122-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylbenzonitrile
237-492-3 13816-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-isopropylcyclohexanol
225-035-0 4621-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-2-nitrobenzenediazonium
248-284-7 27165-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-N-phenyl-o-toluidine
255-310-0 41317-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenyl-4(5,6-epoxyhexyloxy)benzoate
435-360-1 144447-11-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolidone
220-180-6 2654-57-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2-(pentan-3-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
685-617-9 1099648-69-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-4-phenylpentan-2-one
231-007-9 7403-42-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-salicylamide
444-900-5 49667-22-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzothiazol-2-ylamine
216-028-3 1477-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylbenzyl alcohol
209-639-1 589-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpentan-2-one oxime
203-298-2 105-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylpiperazin-1-amine
230-053-7 6928-85-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylthiosemicarbazide
229-563-2 6610-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-m-phenylenediamine
225-876-3 5131-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenyl acetate
212-593-5 830-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-315-8 127087-87-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-045-0 26027-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinecarboxylic acid hydrochloride
611-901-9 5984-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-pyridylamine
207-987-9 504-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butyl-2-(5-tert-butyl-2-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)phenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
700-641-2 1261240-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-pentylcyclohexanone
240-642-0 16587-71-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-(4-trans-Propylcyclohexyl)-cyclohexancarbonic acid
613-782-9 65355-32-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Propyl-4-trans-(3,4,5-trifluorphenyl)-[1,1-bicyclohexyl]
603-522-2 131819-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)benzyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)guanosine
272-615-4 68892-41-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5(or 6)-methyl-7(or 8)-(1-methylethyl)bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
269-522-6 68259-31-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione and (mono and bis)-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl]-5,12-dihydroquinolino[2,3-b]acridine-7,14-dione
700-776-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihypoiodite
209-007-5 552-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-sulfonylbis(2-benzofuran-1,3-dione)
807-101-6 2540-99-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-{ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-butyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalic acid
941-660-8 741248-63-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,7-Di-t-butyl-3-[3,5-dimethyl-4-[(1,3,7,9-tetra-t-butyl-5-methyl-5H-benzo[d][1,3,2]benzodioxaphosphocin-11-yl)oxy]phenyl]-3H-benzofuran-2-one
817-187-7 1803088-15-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone
208-291-8 520-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyl-4,8-decadienal
212-096-3 762-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(benzoylamino)-3-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-427-9 83400-12-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(dithiolan-3-yl)valeric acid
214-071-2 1077-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(hexyloxy)-2,2-dimethyltetrahydrofuran
811-207-8 1497420-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(N,N-diethylaminosulphonyl)-2-methoxybenzenediazonium chloride
248-543-4 27580-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(4-carboxybutanoyl)peroxy]-5-oxopentanoic acid
600-254-8 10195-54-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(4-vinylbenzyl)thio]-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
458-670-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[[p-(benzylmethylamino)phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium chloride
249-670-8 29508-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-acetamido-2-aminobenzenesulphonic acid
202-534-1 96-78-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-(p-aminoanilino)benzenesulphonic acid
204-344-4 119-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-chlorobenzenesulphonic acid
201-830-8 88-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-2-methoxybenzenesulphonic acid
229-291-4 6470-17-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarbonitrile
610-868-8 52603-48-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-3-morpholin-4-yl-1,2,3-oxadiazolidin-3-ium chloride
605-254-1 16142-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol; [DCPP]
429-290-0 3380-30-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hexyldihydro-5-methylfuran-2(3H)-one
230-291-1 7011-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxyiminobarbituric acid
201-741-4 87-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methoxy-N-propyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-aminium chloride
938-419-4 3904-24-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(1-methylbutyl)-5-propyl-1,3-dioxane
279-482-1 80480-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-ol
232-102-8 7786-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-2-(isopropyl)cyclohexyl nicotinate
254-991-1 40594-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
240-915-4 16883-16-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methyl-5-phenylhexan-3-one
225-561-0 4927-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitrosalicylic acid
202-548-8 96-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitrovanillin
229-633-2 6635-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic acid
204-254-5 118-47-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
609-203-4 36130-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4,9(11)-pregnatriene-3,20-dione
613-915-0 66233-43-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,18-dihydrodinaphtho[2,3-i:2',3'-i']benzo[1,2-a:4,5-a']dicarbazole-5,7,12,17,19,24-hexone
218-524-5 2172-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-(1-phenylethane-1,2-diyl)bis(6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinine) 6,6'-dioxide
823-458-0 1631149-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-diethyl-2,2'-methylenediphenol
201-814-0 88-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
251-717-2 33885-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[(2,4-diaminophenyl)azo]-3-[[4-[[4-[[7-[(2,4-diaminophenyl)azo]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulphophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
278-387-2 76186-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-162-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
219-607-9 2478-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-000-8 90-51-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-1,3-disulphonic acid
204-246-1 118-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-butyltetrahydro-2H-pyran-2-one
221-974-5 3301-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-4H-3,1-benzoxazin-2-amine
630-330-6 21715-46-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chlorohexan-1-ol
217-925-2 2009-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-diazo-2,4-dinitrocyclohexa-2,4-dien-1-one
225-134-9 4682-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole hydrochloride
700-303-4 84163-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-hexyltetrahydro-2H-pyran-2-one
211-915-1 710-04-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxy-N2-methylpyridine-2,3-diamine dihydrochloride
280-622-9 83732-72-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methoxynaphthalene-2-carbaldehyde
222-377-2 3453-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
208-796-3 542-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-methylbenzotriazole
205-265-8 136-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-O-palmitoylascorbic acid
205-305-4 137-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-sec-butylquinoline
265-777-2 65442-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-tert-butyl-1,1-dimethylindan-4-yl methyl ketone
236-114-4 13171-00-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6ß-chloro-17α-hydroxypregna-4-ene-3,20-dione, 17-acetate
806-599-2 33125-90-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,8,9,9-pentamethyl-6,6a,7,8,9,9a-hexahydro-5H-cyclopenta[h]quinazoline
801-694-5 1392325-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
276-957-5 72869-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-(2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-4',5,7-trihydroxyflavone
233-566-4 10236-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1