Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97211 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-(4-CHLOROPHENYL)-4,4-DIMETHYLPENTAN-3-ONE(R116931)
437-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-ol
616-307-3 76205-19-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-chlorophenyl)sulfanyl-2-nitrobenzene
700-088-7 6764-10-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-cyanophenyl)guanidine
611-382-9 5637-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-ethoxyphenylethynyl)-trans-4-(4-propylcyclohexyl)benzene
440-530-3 116903-48-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-fluorophenyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)butan-1-one
609-173-2 3575-80-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-hydrazinophenyl)sulfonyl-2-methyl-propane-2-sulfonic acid
619-707-6 58370-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-hydroxyphenyl)-5-{5-[1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1-(4-hydroxyphenyl)-2,4-dioxopyrimidin-5-yl]penta-2,4-dienylidene}pyrimidinetrione, compound with triethylamine
425-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-Hydroxyphenyl)heptane-1,3-dione
927-036-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3-methylpenta-1,4-dien-3-ol
259-323-2 54757-48-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
414-540-3 484-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-methoxyphenyl)-2-[(3-methoxyphenyl)thio] ethanone
469-300-0 63675-73-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-NITROPHENYL)PIPERAZINE
616-145-3 74852-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
662-855-1 702-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-Methoxyphenyl)ethanamine
700-847-2 6298-96-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol
219-372-2 2425-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-Methylbenzoyl)-1-phenylpiperidinium 5-benzyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate
457-010-7 504387-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-methylphenyl)ethylamine
443-160-0 586-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-morpholinophenyl)butan-1-one
413-790-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-diol
943-286-0 955359-35-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-tert-butylphenyl)-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
619-298-4 97928-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-trans-Pentylcyclohexyl)-4-propylbenzene
617-422-1 82991-48-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-trans-Propyl-[1,1-bicyclohexyl]-4-trans-yl)-4-trifluormethoxybenzene
603-782-7 133937-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-4-en-1-one
260-486-7 56973-85-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)ethan-1-one
212-266-7 774-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 216-133-4 1506-02-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 244-240-6 21145-77-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
806-758-6 198477-89-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-chloro-2-thienyl)ethan-1-one
228-630-3 6310-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-methyl-2-furyl)propan-1-one
234-215-8 10599-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5-propyl-1,3-benzodioxol-2-yl)-1-ethanone
700-902-0 1370699-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6,11-dihydro-5H-dibenzo[b,e]azepin-6-yl)methanamine
820-948-6 41218-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(6-FLUORO-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN-2-YL)ETHANONE
612-934-1 620176-90-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6-methoxy-2-naphthyl)ethan-1-one
223-453-8 3900-45-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(6-methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
606-942-4 221615-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloroethanone
696-512-2 1378387-81-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(9,9-Dibutyl-9H-fluoren-2-yl)-2-methyl-2-morpholin-4-yl-propan-1-one
819-558-9 2020359-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(acetyl)thiosemicarbazide
218-956-4 2302-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyl)pyrrolidine-2-methylamine
247-467-9 26116-13-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 2-chloro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-3,6-dihydropyrimidin-1(2H)-yl]benzoate
603-837-5 134605-64-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 2-chloro-5-isocyanatobenzoate
695-953-8 204918-22-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 2-chloro-5-nitrobenzoate
696-317-2 174489-76-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-2-methyl-1-oxopropan-2-yl 5-amino-2-chlorobenzoate
696-318-8 174489-43-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(allyloxy)-3-butoxypropan-2-ol
801-709-5 53146-45-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(aminomethyl)cyclohexaneacetic acid hydrochloride
262-075-8 60142-95-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(benzyloxy)-4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]benzene
613-308-0 63659-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(bis(2-(1,3-dimethylbutylideneamino)ethyl)amino)-3-phenoxypropan-2-ol
271-340-7 68541-07-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(Bromomethyl)-2-bromo-4,5-dimethoxybenzene
610-978-6 53207-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(carboxylatomethyl)methylpyridinium
288-098-3 85650-88-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(chloromethyl)naphthalene
201-678-2 86-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(chlorophenylmethyl)-2-methylbenzene
431-450-1 41870-52-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(CYCLOOCT-3-ENYL)-PROPAN-1-OL AND ISOMERS
476-140-5 899810-84-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(dichloromethyl)-2-(trichloromethyl)benzene
220-371-4 2741-57-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(dichloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
615-161-8 707-72-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(dimethoxymethyl)hexahydro-1H-azepine
251-282-9 32895-16-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(dimethylamino)propan-2-ol
203-556-4 108-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(dimethylamino)propan-2-yl carbamate
813-467-8 87037-84-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(ethoxymethoxy)-4-methyl-benzene
609-065-5 35117-05-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(m-chlorophenyl)piperazine
229-654-7 6640-24-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
420-240-3 162515-68-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(methylamino)-4-[(3-methylphenyl)amino]anthraquinone
229-059-2 6408-50-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(methylamino)anthraquinone
201-417-2 82-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-ethylhexyl)aminomethyl)-1,2,4-triazole
401-280-0 91273-04-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-ethylhexyl)aminomethyl)-1,2,4-triazole
401-280-0 91273-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino)propan-2-ol
229-764-5 6712-98-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino)propan-2-ol
229-764-5 6712-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(N,N-dimethylcarbamoyl)-3-tert-butyl-5-carbethoxymethylthio-1H-1,2,4-triazole
411-650-3 110895-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(N6-trifluoroacetyl-L-lysyl)-L-proline-mono-p-toluenesulfonate
402-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(o-chlorobenzyl)-1H-pyrrole
245-830-6 23694-46-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(p-tolyl)ethanamine
937-697-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(pyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride (1:1)
692-058-4 372118-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(pyrimidin-5-ylmethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium-3-ide-2,4-dione
816-285-7 1263133-33-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethane, mixed isomers; 1-(sec-butylphenyl-1-phenylethane, mixed isomers; reaction mass of: sec-butylphenyl(phenyl)methane, mixed isomers
431-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-D-proline
682-153-9 166170-15-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-L-proline
813-635-0 103336-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tert-dodecylthio)propan-2-ol
266-582-5 67124-09-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
807-897-5 449758-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
640-188-7 903550-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(tetrahydrofuran-3-yl)methanamine
676-405-7 165253-31-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(trimethylsilyloxy)-hexane
823-658-8 17888-62-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(vinyloxy)dodecane
212-141-7 765-14-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(vinyloxy)octadecane
213-208-3 930-02-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(vinyloxy)propane
212-123-9 764-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-({[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]carbonyl}oxy)ethyl 2-methylpropanoate
700-402-2 860035-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-({[(7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methyl]sulfonyl}oxy)pyrrolidine-2,5-dione
428-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-(β-phenethyl)-4-piperidone
254-613-5 39742-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-3 dihydroxy-2,4bis-(4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)-phenylazo) benzene disodium salt
937-924-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethylcyclohex-3-en-1-yl]ethanone
800-278-0 41435-93-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(1Ξ,2Ξ)-2-Chloro-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propyl]pyrrolidine-2,5-dione
811-462-5 1197377-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2,4-dinitrophenyl)azo]-2-naphthol
222-429-4 3468-63-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-butyloctyl)oxy]-3-(3,4-dihydroisoquinolinium-2-yl)propan-2-yl sulfate
470-080-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol
220-562-2 2814-77-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-Chlorophenyl)(diphenyl)methyl]-1H-imidazole nitrate
807-571-2 37594-64-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol
229-214-4 6434-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2-hydroxyethyl)thio]propan-2-ol
229-765-0 6713-03-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-Isopropyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]-1-methyl-3-[(3S)-2-oxotetrahydrofuran-3-yl]urea
700-850-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthol
214-968-9 1229-55-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-2-naphthol
428-170-5 185554-99-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[(2-Propenylthio)carbonyl]-4-(2-methylphenyl)-5-amino-1H-pyrazol-3-one
700-691-5 473799-16-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2-tert-butylcyclohexyl)oxy]butan-2-ol
412-300-2 139504-68-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(2-tert-butylcyclohexyl)oxy]butan-2-ol
412-300-2 139504-68-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl]pyrrolidine-2,5-dione
700-068-8 103953-71-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanone
700-612-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]ethanone
700-605-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]-N-{4-[4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl}hydrazine-1-carboxamide
447-870-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[(3,3-diphenylpropyl)(methyl)amino]-2-methyl-2-propanol
700-254-9 100442-33-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline
230-148-3 6957-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(3S)-3-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]-3-methylbutan-1-one
940-684-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]propan-2-one
607-811-4 25784-83-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-2-naphthol
256-458-9 49744-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(5α,7α)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-3,6-dimethoxy-17-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-yl]ethanone
240-326-2 16196-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(5α,7α)-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methyl-6,14-ethenomorphinan-7-yl]ethanone
239-393-0 15358-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[([[(3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl]oxy]carbonyl)oxy]pyrrolidine-2,5-dione
813-811-7 253265-97-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
813-192-3 1869118-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(difluoromethyl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-7-fluoro-1H-indol-2-ol
930-430-2 1383692-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(diphenylmethylene)amino]cyclopropanecarbonitrile
811-596-4 89985-88-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urea
278-928-2 78491-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[1,6-dimethyl-3-(4-methylpent-3-enyl)-3-cyclohexen-1-yl]ethan-1-one
259-173-8 54464-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[1,6-dimethyl-4-(4-methylpent-3-enyl)-3-cyclohexen-1-yl]ethan-1-one
260-772-1 57499-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[1,6-dimethyl-4-(4-methylpent-3-enyl)-3-cyclohexen-1-yl]ethan-1-one
260-772-1 57499-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2,3-dihydro-1,1,2,6-tetramethyl-3-(1-methylethyl)-1H-inden-5-yl]ethan-1-one
268-799-0 68140-48-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[2,4-dichloro-beta-[(5-bromo-2-chloro-3-thenyl)-oxy]phenethyl]imidazole; hydrochloride
925-330-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]-2,2,2-trichloroethan-1-one
278-550-8 76784-42-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]ethan-1-one
278-549-2 76784-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-imidazole mononitrate
246-039-9 24155-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-(allyloxy)ethyl-2-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazolium hydrogen sulphate
261-351-5 58594-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol
618-944-2 93413-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-(dimethylamino)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
618-943-7 93413-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; hydrochloride
920-341-7 61675-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; sulfate (2:1)
928-355-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone
605-682-9 173532-15-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(S)-(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]piperidine hydrochloride
606-899-1 220282-83-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]pyridinium acetate
261-873-3 59709-10-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
603-392-7 130198-05-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
603-392-7 130198-05-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
603-392-7 130198-05-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethanone
601-639-3 119851-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]imidazole
614-018-7 67085-12-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-5-iodo-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
687-893-6 1150560-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3,5-bis(benzyloxy)phenyl]-2-bromoethanone - 1,4-dioxane (2:1)
944-082-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-3H-pyridin-2-one
639-259-5 104366-82-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
700-296-8 61337-89-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
700-296-8 61337-89-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butane-1,3-dione
619-997-4 764667-65-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazinium chloride
240-153-2 16015-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]ethanone
430-920-1 73096-98-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[3-[4-((heptadecafluorononyl)oxy)-benzamido]propyl]-N,N,N-trimethylammonium iodide
407-400-8 59493-72-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[3-[4-(4-cyanophenyl)-heteromonocycle-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-heteromonocycle-4-ium chloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-alkyl-5-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)-4-substitutedphenyl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
808-269-3 1125812-58-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
274-581-6 70356-09-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethan-1-one
211-433-1 645-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(2-CHLOROETHOXY)PHENYL]-2-PHENYL-1-BUTANONE
600-461-3 103628-22-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(2-dimethylaminoethoxy)phenyl]-2-phenylbutan-1-one
426-600-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[4-(2-dimethylaminoethylsulfonyl)-phenyl-3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole
401-410-6 10357-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethan-1-one
254-159-8 38861-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one
429-040-0 272460-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one
429-040-0 272460-97-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
813-142-0 1417782-28-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(Chlorocarbonyl)benzyl]-4- methylpiperazinediium dichloride
680-808-3 106261-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(Chlorocarbonyl)benzyl]-4- methylpiperazinediium dichloride
680-808-3 106261-64-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
614-902-2 69014-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(methylthio)phenyl]ethan-1-one
217-213-1 1778-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(phenylthio)phenyl]octane-1,2-dione 2-(O-benzoyloxime)
454-610-0 253585-83-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-4-trifluormethoxybenzene
918-322-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]butan-1-one
689-242-1 95149-34-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl]pentan-1-one
689-247-9 95149-35-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-[[2-(isopropoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-2,3-epoxypropane
613-981-0 66722-57-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one
243-978-6 20702-77-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-Bromo-3-(chloromethyl)phenyl]ethanone
942-637-5 1844064-90-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-chloro-3-((2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl)phenyl]-5-phenyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
411-750-7 119126-15-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d] pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazine
918-045-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[5-(2,6-difluorophenyl)-4,5-dihydro-1,2-oxazol-3-yl]ethanone
807-008-0 1173693-36-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[5-(3-chloro-2-fluorobenzyl)-2,4-dimethoxyphenyl]ethanone
935-935-1 1551444-36-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthol
212-975-1 894-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylnaphthalen-2-amine
260-913-7 57712-94-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
248-476-0 27469-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis(dimethylamino)methylene]-1H-benzotriazol-1-ium 3-oxide tetrafluoroborate
603-087-9 125700-67-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]propan-2-ol
266-587-2 67151-63-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyl]naphthalene-2,7-disulphonic acid
269-848-9 68345-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[butyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
814-434-0 4402-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[di(4-octylphenyl)aminomethyl]-4-methyl-1H-benzotriazole; N-[(4-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylphenyl)aniline; reaction mass of: 1-[di(4-octylphenyl)aminomethyl]-5-methyl-1H-benzotriazole; reaction mass of: N-[(5-methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl]-4-octyl-N-(4-octylphenyl)aniline
420-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoroethylene
615-064-0 700874-87-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[dimethoxy(methyl)silyl]methanamine
812-377-6 343926-26-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole; nitrate
814-266-8 60629-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
411-930-5 106917-31-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
411-930-5 106917-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-allyl 2-acetylamino methyl pyrrolidine
918-518-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene
406-630-6 121626-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene
406-630-6 121626-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-amidino-2-thiourea
218-308-0 2114-02-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amidino-2-thiourea
218-308-0 2114-02-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-1-cyanamino-2,2-dicyanoethylene, sodium salt
425-870-2 19450-38-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-amino-1-deoxy-D-glucitol
207-677-3 488-43-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-2-(1-methyl-1-phenoxycarbonylamino-ethyl)-oxime
610-731-2 518047-98-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-2-methyl-2-propanethiol hydrochloride
434-480-1 32047-53-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1-amino-4-(3-[4-chloro-6-(2,5-di-sulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2,2-dimethyl-propylamino)-anthraquinone-2-sulfonic acid, na/li salt
419-520-8 172890-93-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1