Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 27 March 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
pirimiphos-methyl (ISO)
O-(2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl) O,O-dimethyl phosphorothioate
249-528-5 29232-93-7 015-134-00-5 View details
profenofos (ISO)
O-(4-bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl phosphorothioate
255-255-2 41198-08-7 015-135-00-0 View details
trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyfosfinothioyl]oxy]crotonate
isopropyl 3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]isocrotonate
propetamphos (ISO)
250-517-2 31218-83-4 015-136-00-6 View details
pyrazophos (ISO)
O,O-diethyl O-(6-ethoxycarbonyl-5-methylpyrazolo[2,3-a]pyrimidin-2-yl) phosphorothioate
236-656-1 13457-18-6 015-137-00-1 View details
quinalphos (ISO)
O,O-diethyl-O-quinoxalin-2-yl phosphorothioate
237-031-6 13593-03-8 015-138-00-7 View details
terbufos (ISO)
S-tert-butylthiomethyl O,O-diethylphosphorodithioate
235-963-8 13071-79-9 015-139-00-2 View details
triazophos (ISO)
O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate
245-986-5 24017-47-8 015-140-00-8 View details
ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate, mixed isomers
400-520-1 015-141-00-3 View details
butyl (dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy))titanium (trialkyloxy)titanium phosphate
401-100-0 109037-78-7 015-142-00-9 View details
reaction mass of 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloroethylphosphonate, mixture reaction mass of isomers and 2-chloroethyl chloropropyl 2-chloropropylphosphonate, reaction mass of isomers
401-740-0 015-143-00-4 View details
reaction mass of pentyl methylphosphinate and 2-methylbutyl methylphosphinate
402-090-0 87025-52-3 015-144-00-X View details
reaction mass of copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate and copper(I) O-isopropyl O-(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate and copper(I) O,O-bis(4-methylpent-2-yl) phosphorodithioate
401-520-4 015-145-00-5 View details
S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate
401-850-9 255881-94-8 015-146-00-0 View details
reaction mass of C12-14-tert-alkylammonium diphenyl phosphorothioate and dinonyl sulphide (or disulphide)
400-930-0 015-147-00-6 View details
2-(diphosphonomethyl)succinic acid
403-070-4 51395-42-7 015-148-00-1 View details
reaction mass of: hexyldioctylphosphineoxide
dihexyloctylphosphineoxide
trioctylphosphineoxide
403-470-9 015-149-00-7 View details
(2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl)triphenylphosphonium bromide
404-940-6 86608-70-0 015-150-00-2 View details
tris(isopropyl/tert-butylphenyl) phosphate
405-010-2 015-151-00-8 View details
dioxabenzofos (ISO)
2-methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulphide
223-292-3 3811-49-2 015-152-00-3 View details
isazofos (ISO)
O-(5-chloro-1-isopropyl-1,2,4-triazol-3-yl) O,O-diethyl phosphorothioate
255-863-8 42509-80-8 015-153-00-9 View details
ethephon
2-chloroethylphosphonic acid
240-718-3 16672-87-0 015-154-00-4 View details
glufosinate ammonium (ISO)
ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate
278-636-5 77182-82-2 015-155-00-X View details
methacrifos (ISO)
methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate
methyl (E)-3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]methacrylate
250-366-2 30864-28-9 015-156-00-5 View details
phosphorous acid
233-663-1 10294-56-1 015-157-00-0 View details
phosphonic acid
237-066-7 13598-36-2 015-157-00-0 View details
(η-cyclopentadienyl)(η-cumenyl)iron(1+)hexafluorophosphate(1-)
402-340-9 32760-80-8 015-158-00-6 View details
hydroxyphosphonoacetic acid
405-710-8 23783-26-8 015-159-00-1 View details
vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 015-160-00-7 View details
divanadyl pyrophosphate
407-130-0 65232-89-5 015-161-00-2 View details
vanadium(IV) oxide hydrogen phosphate hemihydrate, lithium, zinc, molybdenum, iron and chlorine-doped
407-350-7 93280-40-1 015-162-00-8 View details
bis(2,6-dimethoxybenzoyl)-2,4,4-trimethylpentylphosphinoxide
412-010-6 145052-34-2 015-163-00-3 View details
calcium P,P'-(1-hydroxyethylene)bis(hydrogen phosphonate)dihydrate
400-480-5 36669-85-9 015-164-00-9 View details
reaction mass of: thiobis(4,1-phenylene)-S,S,S',S'-tetraphenyldisulfonium bishexafluorophosphate
diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluorophosphate
404-986-7 74227-35-3 015-165-00-4 View details
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 015-166-00-X View details
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 015-167-00-5 View details
fosthiazate (ISO)
(RS)-S-sec-butyl-O-ethyl-2-oxo-1,3-thiazolidin-3-ylphosphonothioate
619-377-3 98886-44-3 015-168-00-0 View details
tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 125792-14-5 015-169-00-6 View details
reaction mass of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium) octylphosphate
1-octane-N,N,N-trimethylammonium di-octylphosphate
1-octane-N,N,N-trimethylammonium octylphosphate
407-490-9 015-170-00-1 View details
O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate
406-940-1 126019-82-7 015-171-00-7 View details
reaction mass of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
406-240-6 015-172-00-2 View details
methyl [2-(1,1-dimethylethyl)-6-methoxypyrimidin-4-yl]ethylphosphonothioate
414-080-3 117291-73-3 015-173-00-8 View details
1-chloro-N,N-diethyl-1,1-diphenyl-1-(phenylmethyl)phosphoramine
411-370-1 82857-68-9 015-174-00-3 View details
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 015-175-00-9 View details
P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine
413-430-2 116163-96-3 015-176-00-4 View details
((4-phenylbutyl)hydroxyphosphoryl)acetic acid
412-170-7 83623-61-4 015-177-00-X View details
(R)-α-phenylethylammonium (-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxypropyl)phosphonate monohydrate
418-570-8 25383-07-7 015-178-00-5 View details
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 015-179-00-0 View details
[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt
415-820-8 137590-32-0 015-180-00-6 View details
phosphine
232-260-8 7803-51-2 015-181-00-1 View details
tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)
430-630-5 10596-22-2 015-182-00-7 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2