Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 08 April 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
834-861-6 16937-99-8 View details
(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-phenylacetic acid
834-862-1 33125-05-2 View details
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
834-863-7 37535-57-2 View details
(2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl](methyl)amino}-4-methylpentanoic acid
834-864-2 53363-89-6 View details
(S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
834-865-8 60280-45-7 View details
(2S)-3-(4-bromophenyl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
834-866-3 62129-39-9 View details
rac-(1R,2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclohexane-1-carboxylic acid
834-867-9 63216-49-9 View details
2-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)phenyl)acetic acid
834-868-4 81196-09-0 View details
(2R,3S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybutanoic acid
834-870-5 86748-77-8 View details
3-bromo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
834-871-0 98026-79-0 View details
4-chloro-2-(pyridin-3-yl)quinazoline
834-872-6 98296-25-4 View details
2-[(2R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic acid
834-873-1 101555-60-6 View details
1H,3H,4H-pyrano[4,3-b]quinolin-10-amine
834-874-7 119738-17-9 View details
Urea and Derivatives
View details
methyl(2-methylbutyl)amine hydrochloride
834-875-2 130985-79-4 View details
methyl(pentan-2-yl)amine hydrochloride
834-876-8 130985-80-7 View details
4-methyl-2-propylpentanoic acid
834-877-3 178269-53-9 View details
2-amino-3-(5-chloropyridin-2-yl)propanoic acid dihydrochloride
834-878-9 209527-00-4 View details
1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
834-879-4 304477-40-5 View details
4-bromo-7-chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
834-881-5 383133-30-0 View details
3-[(2-methoxyphenyl)formamido]propanoic acid
834-882-0 400748-16-5 View details
5-(tributylstannyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole
835-519-9 640290-79-5 View details
[4-(but-3-yn-1-yl)phenyl]methanol
834-883-6 690264-16-5 View details
lithium(1+) ion pyridine-2-sulfinate
834-884-1 874273-29-7 View details
methyl 3-aminofuran-2-carboxylate
834-885-7 956034-04-1 View details
ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-5-carboxylate
834-886-2 956079-08-6 View details
4-amino-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
834-887-8 1001346-86-6 View details
(3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanol
834-888-3 1012070-16-4 View details
[3-fluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
834-889-9 1152508-95-6 View details
1-(prop-2-yn-1-yl)piperidin-3-amine
834-890-4 1247503-99-6 View details
tert-butyl N-[1-(N-hydroxycarbamimidoyl)cyclobutyl]carbamate
834-892-5 1251924-20-5 View details
2-bromo-1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
834-893-0 1311569-68-2 View details
3-(cyclopentyloxy)-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
834-895-1 1431966-45-8 View details
5H,7H,8H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-4-ol
834-896-7 1545120-46-4 View details
2-methyl-octahydroimidazolidino[1,5-a]piperazin-3-one hydrochloride
834-900-7 1788990-16-8 View details
ethyl 2,3-dibromo-4-fluoro-6-methylbenzoate
834-897-2 1803565-75-4 View details
3-methyl-5-(methylsulfanyl)pyridin-2-amine
834-898-8 1824086-02-3 View details
7-bromo-1,3-dioxaindan-5-amine
834-899-3 2174001-26-2 View details
2H,3H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazole-7-carboxylic acid
834-901-2 1286755-21-2 View details
{bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanamine hydrochloride
834-902-8 2108646-79-1 View details
Urea and Derivatives
View details
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with N-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, (chloromethyl)oxirane, alpha-hydro-omega-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1) oxiranylmethyl ether, and methyloxirane polymer with oxirane 2-aminopropyl methyl ether
949-643-7 View details
9-(4'-Bromo-4-biphenylyl)carbazole
834-903-3 212385-73-4 View details
4-Carboxy-2-chlorophenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
834-904-9 851335-09-6 View details
(Phenylhydrazono)malononitrile
834-905-4 306-18-3 View details
3-Bromo-9-(1-naphthyl)-9H-carbazole
834-907-5 934545-83-2 View details
5-Azoniaspiro[4.4]nonane Iodide
834-908-0 45650-35-9 View details
3,6-Dimethoxy-9H-carbazole
834-909-6 57103-01-2 View details
1-(Ethoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxylic Acid
834-910-1 118133-15-6 View details
4-(2-Hydroxyethoxy)salicylic Acid
834-911-7 163451-82-9 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2