Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 25 May 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
nickel dicyanide
209-160-8 557-19-7 028-034-00-1 View details
nickel chromate
238-766-5 14721-18-7 028-035-00-7 View details
nickel(II) silicate
244-578-4 21784-78-1 028-036-00-2 View details
dinickel orthosilicate
237-411-1 13775-54-7 028-036-00-2 View details
nickel silicate (3:4)
250-788-7 31748-25-1 028-036-00-2 View details
trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-)
235-688-3 12519-85-6 028-036-00-2 View details
silicic acid, nickel salt
253-461-7 37321-15-6 028-036-00-2 View details
dinickel hexacyanoferrate
238-946-3 14874-78-3 028-037-00-8 View details
trinickel bis(arsenate)
nickel(II) arsenate
236-771-7 13477-70-8 028-038-00-3 View details
nickel oxalate
208-933-7 547-67-1 028-039-00-9 View details
oxalic acid, nickel salt
243-867-2 20543-06-0 028-039-00-9 View details
nickel telluride
235-260-6 12142-88-0 028-040-00-4 View details
trinickel tetrasulfide
12137-12-1 028-041-00-X View details
trinickel bis(arsenite)
74646-29-0 028-042-00-5 View details
cobalt nickel dioxide
261-346-8 58591-45-0 028-043-00-0 View details
cobalt nickel gray periclase
C.I. Pigment Black 25
C.I. 77332
269-051-6 68186-89-0 028-043-00-0 View details
cobalt nickel oxide
620-395-9 12737-30-3 028-043-00-0 View details
nickel tin trioxide
nickel stannate
234-824-9 12035-38-0 028-044-00-6 View details
nickel triuranium decaoxide 239-876-6 15780-33-3 028-045-00-1 View details
nickel dithiocyanate
237-205-1 13689-92-4 028-046-00-7 View details
nickel dichromate
239-646-5 15586-38-6 028-047-00-2 View details
nickel(II) selenite 233-263-7 10101-96-9 028-048-00-8 View details
nickel selenide 215-216-2 1314-05-2 028-049-00-3 View details
silicic acid, lead nickel salt 68130-19-8 028-050-00-9 View details
nickel arsenide 248-169-1 27016-75-7 028-051-00-4 View details
nickel diarsenide 235-103-1 12068-61-0 028-051-00-4 View details
nickel barium titanium primrose priderite
C.I. Pigment Yellow 157
C.I. 77900
271-853-6 68610-24-2 028-052-00-X View details
nickel dichlorate 267-897-0 67952-43-6 028-053-00-5 View details
ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt
275-897-7 71720-48-4 028-053-00-5 View details
nickel dibromate
238-596-1 14550-87-9 028-053-00-5 View details
dimethylhexanoic acid nickel salt
301-323-2 93983-68-7 028-054-00-0 View details
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel
284-348-0 84852-36-8 028-054-00-0 View details
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
284-347-5 84852-35-7 028-054-00-0 View details
nickel bis(isononanoate)
284-349-6 84852-37-9 028-054-00-0 View details
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel
284-351-7 84852-39-1 028-054-00-0 View details
nickel(II) palmitate
237-138-8 13654-40-5 028-054-00-0 View details
nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2)
258-051-1 52625-25-9 028-054-00-0 View details
nickel(II) neononanoate
300-094-6 93920-10-6 028-054-00-0 View details
bis(.sc.d.sc.-gluconato-O1,O2)nickel
276-205-6 71957-07-8 028-054-00-0 View details
fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts
283-972-0 84776-45-4 028-054-00-0 View details
nickel(II) neoundecanoate
300-093-0 93920-09-3 028-054-00-0 View details
nickel(II) propionate
222-102-6 3349-08-4 028-054-00-0 View details
2-ethylhexanoic acid, nickel salt
231-480-1 7580-31-6 028-054-00-0 View details
nickel bis(benzenesulfonate)
254-642-3 39819-65-3 028-054-00-0 View details
citric acid, ammonium nickel salt
242-161-1 18283-82-4 028-054-00-0 View details
nickel(II) neodecanoate
287-469-7 85508-44-7 028-054-00-0 View details
nickel(II) isodecanoate
287-468-1 85508-43-6 028-054-00-0 View details
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
287-592-6 85551-28-6 028-054-00-0 View details
nickel(II) isooctanoate
249-555-2 29317-63-3 028-054-00-0 View details
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel
287-471-8 85508-46-9 028-054-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2