Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 01 June 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
potassium titanium oxide (K2Ti6O13)
432-240-0 12056-51-8 022-004-00-1 View details
[N-(1,1-dimethylethyl)-1,1-dimethyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetramethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]silanaminato(2-)-κN][(1,2,3,4-η)-1,3-pentadiene]-titanium
419-840-8 169104-71-6 022-005-00-7 View details
divanadium pentaoxide
vanadium pentoxide
215-239-8 1314-62-1 023-001-00-8 View details
chromium (VI) trioxide
215-607-8 1333-82-0 024-001-00-0 View details
potassium dichromate
231-906-6 7778-50-9 024-002-00-6 View details
ammonium dichromate
232-143-1 7789-09-5 024-003-00-1 View details
sodium dichromate
234-190-3 10588-01-9 024-004-00-7 View details
chromyl dichloride
chromic oxychloride
239-056-8 14977-61-8 024-005-00-2 View details
potassium chromate
232-140-5 7789-00-6 024-006-00-8 View details
zinc chromates including zinc potassium chromate 024-007-00-3 View details
calcium chromate
237-366-8 13765-19-0 024-008-00-9 View details
strontium chromate
232-142-6 7789-06-2 024-009-00-4 View details
dichromium tris(chromate)
chromium III chromate
chromic chromate
246-356-2 24613-89-6 024-010-00-X View details
ammonium bis(1-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-3-(N-phenylcarbamoyl)-2-naphtholato)chromate(1-)
400-110-2 109125-51-1 024-011-00-5 View details
trisodium bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)
400-810-8 106084-79-1 024-012-00-0 View details
trisodium (6-anilino-2-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulphonato-1-naphtholato)(4-sulphonato-1,1'-azodi-2,2'naphtholato)chromate(1-)
402-500-8 104105-46-6 024-013-00-6 View details
trisodium bis(2-(5-chloro-4-nitro-2-oxidophenylazo)-5-sulphonato-1-naphtholato)chromate(1-)
402-870-0 93952-24-0 024-014-00-1 View details
disodium (3-methyl-4-(5-nitro-2-oxidophenylazo)-1-phenylpyrazololato)(1-(3-nitro-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
404-930-1 118556-91-5 024-015-00-7 View details
tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
405-110-6 88377-66-6 024-016-00-2 View details
Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex
024-017-00-8 View details
sodium chromate
231-889-5 7775-11-3 024-018-00-3 View details
Main component: acetoacetic acid anilide/3-amino-1-hydroxybenzene (ATAN-MAP): trisodium {}{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}}-{}{6''-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'''-(phenylsulfamoyl)-3''-sulfonatonaphthalene-2''-azobenzene-1'',2'''-diolato}}chromate (III)
by-product 1: acetoacetic acid anilide/acetoacetic acid anilide (ATAN-ATAN): trisodium bis{}{6-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'-(phenylsulfonyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}}chromate (III)
by-product 2: 3-amino-1-hydroxybenzene/3-amino-1-hydroxybenzene (MAP-MAP): trisodium bis{}{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}} chromate (III)
419-230-1 024-019-00-9 View details
trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate (III)
418-220-4 024-020-00-4 View details
potassium tetrasodium bis[(N,N'-n)-1'-(phenylcarbamoyl)-3,5-disulfonatobenzeneazo-1'-prop-1'-ene-2,2'-diolato]chromate(III)
425-830-4 024-021-00-X View details
manganese dioxide
215-202-6 1313-13-9 025-001-00-3 View details
potassium permanganate
231-760-3 7722-64-7 025-002-00-9 View details
manganese sulphate
232-089-9 7785-87-7 025-003-00-4 View details
bis(N,N',N''-trimethyl-1,4,7-triazacyclononane)-trioxo-dimanganese (IV) di(hexafluorophosphate) monohydrate
411-760-1 116633-52-4 025-004-00-X View details
reaction mass of: tri-sodium [29H, 31H-phthalocyanine-C,C,C-trisulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)
tetrasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C-tetrasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32], manganate (3-)
pentasodium [29H,31H-phthalocyanine-C,C,C,C,C-pentasulfonato (6-)-N29,N30,N31,N32] manganate (3-)
417-660-4 025-005-00-5 View details
(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) hexafluoroantimonate
407-840-0 100011-37-8 026-001-00-6 View details
(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) trifluoromethane-sulfonate
407-880-9 117549-13-0 026-002-00-1 View details
iron (II) sulfate
231-753-5 7720-78-7 026-003-00-7 View details
iron (II) sulfate (1:1) heptahydrate
sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), heptahydrate
ferrous sulfate heptahydrate
231-753-5 7720-78-7 026-003-01-4 View details
potassium ferrite
430-010-4 12160-44-0 026-004-00-2 View details
cobalt
231-158-0 7440-48-4 027-001-00-9 View details
cobalt oxide
215-154-6 1307-96-6 027-002-00-4 View details
cobalt sulfide
215-273-3 1317-42-6 027-003-00-X View details
cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 027-004-00-5 View details
cobalt sulfate 233-334-2 10124-43-3 027-005-00-0 View details
cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 027-006-00-6 View details
zinc hexacyanocobaltate(III), tertiary butyl alcohol/polypropylene glycol complex
425-240-7 027-007-00-1 View details
complex of cobalt(III)-bis(N-phenyl-4-(5-ethylsulfonyl-2-hydroxyphenylazo)-3-hydroxynaphthylamide), hydrated (n H2O, 2
427-390-9 027-008-00-7 View details
cobalt dinitrate 233-402-1 10141-05-6 027-009-00-2 View details
cobalt carbonate 208-169-4 513-79-1 027-010-00-8 View details
tetracarbonylnickel
nickel tetracarbonyl
236-669-2 13463-39-3 028-001-00-1 View details
nickel 231-111-4 7440-02-0 028-002-00-7 View details
nickel powder
[particle diameter < 1 mm]
231-111-4 7440-02-0 028-002-01-4 View details
nickel monoxide
215-215-7 1313-99-1 028-003-00-2 View details
nickel oxide
234-323-5 11099-02-8 028-003-00-2 View details
bunsenite
34492-97-2 028-003-00-2 View details
nickel dioxide
234-823-3 12035-36-8 028-004-00-8 View details
dinickel trioxide
215-217-8 1314-06-3 028-005-00-3 View details
nickel (II) sulfide
240-841-2 16812-54-7 028-006-00-9 View details
nickel sulfide
234-349-7 11113-75-0 028-006-00-9 View details
millerite
1314-04-1 028-006-00-9 View details
trinickel disulfide
nickel subsulfide
234-829-6 12035-72-2 028-007-00-4 View details
heazlewoodite
12035-71-1 028-007-00-4 View details
nickel dihydroxide
235-008-5 12054-48-7 028-008-00-X View details
nickel hydroxide
234-348-1 11113-74-9 028-008-00-X View details
nickel sulfate
232-104-9 7786-81-4 028-009-00-5 View details
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel
235-715-9 12607-70-4 028-010-00-0 View details
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxy trinickel
265-748-4 65405-96-1 028-010-00-0 View details
carbonic acid, nickel salt
240-408-8 16337-84-1 028-010-00-0 View details
nickel carbonate
basic nickel carbonate
carbonic acid, nickel (2+) salt
222-068-2 3333-67-3 028-010-00-0 View details
nickel dichloride
231-743-0 7718-54-9 028-011-00-6 View details
nitric acid, nickel salt
238-076-4 14216-75-2 028-012-00-1 View details
nickel dinitrate
236-068-5 13138-45-9 028-012-00-1 View details
nickel matte
273-749-6 69012-50-6 028-013-00-7 View details
slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate
295-859-3 92129-57-2 028-014-00-2 View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
305-433-1 94551-87-8 028-015-00-8 View details
nickel diperchlorate
perchloric acid, nickel(II) salt
237-124-1 13637-71-3 028-016-00-3 View details
diammonium nickel bis(sulfate)
239-793-5 15699-18-0 028-017-00-9 View details
nickel dipotassium bis(sulfate)
237-563-9 13842-46-1 028-017-00-9 View details
nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate
nickel bis(sulfamidate)
nickel sulfamate
237-396-1 13770-89-3 028-018-00-4 View details
nickel bis(tetrafluoroborate)
238-753-4 14708-14-6 028-019-00-X View details
formic acid, copper nickel salt
268-755-0 68134-59-8 028-021-00-0 View details
formic acid, nickel salt
239-946-6 15843-02-4 028-021-00-0 View details
nickel diformate
222-101-0 3349-06-2 028-021-00-0 View details
nickel acetate
239-086-1 14998-37-9 028-022-00-6 View details
nickel di(acetate)
206-761-7 373-02-4 028-022-00-6 View details
nickel dibenzoate
209-046-8 553-71-9 028-024-00-7 View details
nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)
223-463-2 3906-55-6 028-025-00-2 View details
nickel(II) stearate
nickel(II) octadecanoate
218-744-1 2223-95-2 028-026-00-8 View details
nickel dilactate
16039-61-5 028-027-00-3 View details
nickel(II) octanoate
225-656-7 4995-91-9 028-028-00-9 View details
nickel dibromide
236-665-0 13462-88-9 028-029-00-4 View details
nickel diiodide
236-666-6 13462-90-3 028-029-00-4 View details
nickel difluoride
233-071-3 10028-18-9 028-029-00-4 View details
nickel potassium fluoride
11132-10-8 028-029-00-4 View details
nickel hexafluorosilicate
247-430-7 26043-11-8 028-030-00-X View details
nickel selenate 239-125-2 15060-62-5 028-031-00-5 View details
nickel phosphinate
252-840-4 36026-88-7 028-032-00-0 View details
nickel hydrogen phosphate
238-278-2 14332-34-4 028-032-00-0 View details
dinickel diphosphate
238-426-6 14448-18-1 028-032-00-0 View details
trinickel bis(orthophosphate)
233-844-5 10381-36-9 028-032-00-0 View details
nickel bis(dihydrogen phosphate)
242-522-3 18718-11-1 028-032-00-0 View details
nickel bis(phosphinate)
238-511-8 14507-36-9 028-032-00-0 View details
phosphoric acid, calcium nickel salt
17169-61-8 028-032-00-0 View details
diphosphoric acid, nickel(II) salt
19372-20-4 028-032-00-0 View details
diammonium nickel hexacyanoferrate
74195-78-1 028-033-00-6 View details
nickel dicyanide
209-160-8 557-19-7 028-034-00-1 View details
nickel chromate
238-766-5 14721-18-7 028-035-00-7 View details
nickel(II) silicate
244-578-4 21784-78-1 028-036-00-2 View details
dinickel orthosilicate
237-411-1 13775-54-7 028-036-00-2 View details
nickel silicate (3:4)
250-788-7 31748-25-1 028-036-00-2 View details
trihydrogen hydroxybis[orthosilicato(4-)]trinickelate(3-)
235-688-3 12519-85-6 028-036-00-2 View details
silicic acid, nickel salt
253-461-7 37321-15-6 028-036-00-2 View details
dinickel hexacyanoferrate
238-946-3 14874-78-3 028-037-00-8 View details
trinickel bis(arsenate)
nickel(II) arsenate
236-771-7 13477-70-8 028-038-00-3 View details
nickel oxalate
208-933-7 547-67-1 028-039-00-9 View details
oxalic acid, nickel salt
243-867-2 20543-06-0 028-039-00-9 View details
nickel telluride
235-260-6 12142-88-0 028-040-00-4 View details
trinickel tetrasulfide
12137-12-1 028-041-00-X View details
trinickel bis(arsenite)
74646-29-0 028-042-00-5 View details
cobalt nickel dioxide
261-346-8 58591-45-0 028-043-00-0 View details
cobalt nickel gray periclase
C.I. Pigment Black 25
C.I. 77332
269-051-6 68186-89-0 028-043-00-0 View details
cobalt nickel oxide
620-395-9 12737-30-3 028-043-00-0 View details
nickel tin trioxide
nickel stannate
234-824-9 12035-38-0 028-044-00-6 View details
nickel triuranium decaoxide 239-876-6 15780-33-3 028-045-00-1 View details
nickel dithiocyanate
237-205-1 13689-92-4 028-046-00-7 View details
nickel dichromate
239-646-5 15586-38-6 028-047-00-2 View details
nickel(II) selenite 233-263-7 10101-96-9 028-048-00-8 View details
nickel selenide 215-216-2 1314-05-2 028-049-00-3 View details
silicic acid, lead nickel salt 68130-19-8 028-050-00-9 View details
nickel arsenide 248-169-1 27016-75-7 028-051-00-4 View details
nickel diarsenide 235-103-1 12068-61-0 028-051-00-4 View details
nickel barium titanium primrose priderite
C.I. Pigment Yellow 157
C.I. 77900
271-853-6 68610-24-2 028-052-00-X View details
nickel dichlorate 267-897-0 67952-43-6 028-053-00-5 View details
ethyl hydrogen sulfate, nickel(II) salt
275-897-7 71720-48-4 028-053-00-5 View details
nickel dibromate
238-596-1 14550-87-9 028-053-00-5 View details
dimethylhexanoic acid nickel salt
301-323-2 93983-68-7 028-054-00-0 View details
(isodecanoato-O)(isononanoato-O)nickel
284-348-0 84852-36-8 028-054-00-0 View details
(isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
284-347-5 84852-35-7 028-054-00-0 View details
nickel bis(isononanoate)
284-349-6 84852-37-9 028-054-00-0 View details
(2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nickel
284-351-7 84852-39-1 028-054-00-0 View details
nickel(II) palmitate
237-138-8 13654-40-5 028-054-00-0 View details
nickel 3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoate (1:2)
258-051-1 52625-25-9 028-054-00-0 View details
nickel(II) neononanoate
300-094-6 93920-10-6 028-054-00-0 View details
bis(.sc.d.sc.-gluconato-O1,O2)nickel
276-205-6 71957-07-8 028-054-00-0 View details
fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts
283-972-0 84776-45-4 028-054-00-0 View details
nickel(II) neoundecanoate
300-093-0 93920-09-3 028-054-00-0 View details
nickel(II) propionate
222-102-6 3349-08-4 028-054-00-0 View details
2-ethylhexanoic acid, nickel salt
231-480-1 7580-31-6 028-054-00-0 View details
nickel bis(benzenesulfonate)
254-642-3 39819-65-3 028-054-00-0 View details
citric acid, ammonium nickel salt
242-161-1 18283-82-4 028-054-00-0 View details
nickel(II) neodecanoate
287-469-7 85508-44-7 028-054-00-0 View details
nickel(II) isodecanoate
287-468-1 85508-43-6 028-054-00-0 View details
(isononanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
287-592-6 85551-28-6 028-054-00-0 View details
nickel(II) isooctanoate
249-555-2 29317-63-3 028-054-00-0 View details
(isononanoato-O)(isooctanoato-O)nickel
287-471-8 85508-46-9 028-054-00-0 View details
(2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nickel
287-470-2 85508-45-8 028-054-00-0 View details
nickel bis(2-ethylhexanoate)
224-699-9 4454-16-4 028-054-00-0 View details
(isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nickel
285-909-2 85166-19-4 028-054-00-0 View details
fatty acids, C6-19-branched, nickel salts
294-302-1 91697-41-5 028-054-00-0 View details
nickel(II) trifluoroacetate
240-235-8 16083-14-0 028-054-00-0 View details
citric acid, nickel salt
245-119-0 22605-92-1 028-054-00-0 View details
(2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nickel
285-698-7 85135-77-9 028-054-00-0 View details
neodecanoic acid, nickel salt
257-447-1 51818-56-5 028-054-00-0 View details
nickel(II) hydrogen citrate
242-533-3 18721-51-2 028-054-00-0 View details
nickel isooctanoate
248-585-3 27637-46-3 028-054-00-0 View details
2,7-naphthalenedisulfonic acid, nickel(II) salt
72319-19-8 028-054-00-0 View details
nickel tellurium tetraoxide
239-974-9 15852-21-8 028-055-00-6 View details
molybdenum nickel hydroxide oxide phosphate
268-585-7 68130-36-9 028-055-00-6 View details
nickel tellurium trioxide
239-967-0 15851-52-2 028-055-00-6 View details
nickel(II) sulfite
231-827-7 7757-95-1 028-055-00-6 View details
nickel disilicide
235-379-3 12201-89-7 028-056-00-1 View details
dinickel boride
234-494-6 12007-01-1 028-056-00-1 View details
trinickel boride
234-495-1 12007-02-2 028-056-00-1 View details
dinickel phosphide
234-828-0 12035-64-2 028-056-00-1 View details
nickel boride
235-723-2 12619-90-8 028-056-00-1 View details
nickel boride (NiB)
234-493-0 12007-00-0 028-056-00-1 View details
dinickel silicide
235-033-1 12059-14-2 028-056-00-1 View details
nickel boron phosphide
65229-23-4 028-056-00-1 View details
nickel zirkonium trioxide
274-755-1 70692-93-2 028-057-00-7 View details
nickel tungsten tetraoxide
238-032-4 14177-51-6 028-057-00-7 View details
molybdenum nickel tetraoxide
238-034-5 14177-55-0 028-057-00-7 View details
nickel titanium trioxide
234-825-4 12035-39-1 028-057-00-7 View details
nickel titanium oxide
235-752-0 12653-76-8 028-057-00-7 View details
nickel divanadium hexaoxide
257-970-5 52502-12-2 028-057-00-7 View details
dialuminium nickel tetraoxide
234-454-8 12004-35-2 028-057-00-7 View details
cobalt dimolybdenum nickel octaoxide
268-169-5 68016-03-5 028-057-00-7 View details
olivine, nickel green
271-112-7 68515-84-4 028-057-00-7 View details
lithium nickel dioxide
620-400-4 12031-65-1 028-057-00-7 View details
molybdenum nickel oxide
12673-58-4 028-057-00-7 View details
cobalt lithium nickel oxide
442-750-5 028-058-00-2 View details
copper chloride
copper (I) chloride
cuprous chloride
231-842-9 7758-89-6 029-001-00-4 View details
dicopper oxide
copper (I) oxide
215-270-7 1317-39-1 029-002-00-X View details
Naphthenic acids, copper salts
copper naphthenate
215-657-0 1338-02-9 029-003-00-5 View details
copper sulphate
231-847-6 7758-98-7 029-004-00-0 View details
(tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II), reaction products with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid
401-260-1 118800-27-4 029-005-00-6 View details
tris(octadec-9-enylammonium) (trisulfonatophthalocyaninato)copper(II)
403-210-4 108300-90-9 029-006-00-1 View details
(trisodium (2-((3-(6-(2-chloro-5-sulfonato)anilino)-4-(3-carboxypyridinio)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)phenylmethylazo)-4-sulfonatobenzoato)copper(3-)) hydroxide
404-670-9 89797-01-3 029-007-00-7 View details
copper(II) methanesulfonate
405-400-2 54253-62-2 029-008-00-2 View details
phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex
413-650-9 93971-95-0 029-009-00-8 View details
reaction mass of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)
407-700-9 101408-30-4 029-010-00-3 View details
sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex
412-730-0 150522-10-4 029-011-00-9 View details
sodium ((N-(3-trimethylammoniopropyl)sulfamoyl)methylsulfonatophthalocyaninato)copper(II)
407-340-2 124719-24-0 029-012-00-4 View details
trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino)-4-sulfonatobenzoato)copper(II)
407-580-8 130201-51-3 029-013-00-X View details
reaction mass of: 2,2'-[[cis-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidene)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
2,2'-[[trans-1,2-cyclohexanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis[phenolate]](2-)N,N',O,O'-copper complex
419-610-7 171866-24-3 029-014-00-5 View details
copper thiocyanate
214-183-1 1111-67-7 029-015-00-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1