Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

Denna databas innehåller information om klassificering och märkning för anmälda och registrerade ämnen. Informationen har lämnats av tillverkare och importörer. Den innehåller också en förteckning över harmoniserade klassificeringar. Databasen aktualiseras regelbundet med nya och uppdaterade anmälningar. Uppdaterade anmälningar kan dock inte markeras på något särskilt sätt eftersom anmälningar som har klassificerats på samma sätt förs samman när de visas.

Klassificeringar som härrör ur gemensamma inlämningar till registreringsprocessen enligt Reach markeras i enlighet med detta. Mer information om dessa ämnen finns i databasen över registrerade ämnen.

Observera att en del av informationen om klassificerings- och märkningsregistret kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 24 February 2024
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
No results found
Classification Source  
Ammonium iodide
234-717-7 12027-06-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Trimethyl(1-methylethoxy)silane
217-372-7 1825-64-5
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
crimidine (ISO)
2-chloro-6-methylpyrimidin-4-yldimethylamine
613-004-00-8
208-622-6 535-89-7
Acute Tox. 2
GHS06
Harmonised C&L View details
Formaldehyde, oligomeric reaction products with nonylphenol and triethylenetetramine
921-545-9
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Fatty acids, castor-oil, hydrogenated
263-131-4 61790-39-4
Not Classified
Notified C&L View details
difenoconazole (ISO); 1-({2-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole; 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
601-613-1 119446-68-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Trimethylsilyl benzenesulphonate
241-833-1 17882-06-3
Flam. Liq. 2
GHS02
Notified C&L View details
Magnesium sulphide
234-771-1 12032-36-9
Self-heat. 2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
GHS02 GHS05 GHS06
GHS09
Notified C&L View details
Ethyl chloro[(4-methoxyphenyl)hydrazono]acetate
608-053-7 27143-07-3
GHS07
Notified C&L View details
(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
225-214-3 4722-98-9
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
Benzene, 1-butyl-4-chloro-
604-986-9 15499-27-1
GHS07
Notified C&L View details
Gonadotropin, chorionic
232-660-2 9002-61-3
Repr. 2
GHS08
Notified C&L View details
(E)-hex-4-en-1-ol
213-188-6 928-92-7
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2
Aquatic Chronic 2
GHS09
REACH registration C&L View details
Isometheptene
207-959-6 503-01-5
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
Dicycloverine
201-009-4 77-19-0
Acute Tox. 4
GHS07
REACH registration C&L View details
[No public or meaningful name is available]
619-883-4 68131-89-5
Not Classified
Notified C&L View details
4-aminophenylacetonitrile
222-587-4 3544-25-0
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C >25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100 °C (212 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100°C (212°F).
649-527-00-3
309-874-0 101316-69-2
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
N-[3-(dimethylamino)propyl]isooctadecan-1-amide
267-101-1 67799-04-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1,4-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,4-benzenediamine
607-870-6 26125-61-1
Not Classified
Notified C&L View details
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
C25-ALDEHYD
606-068-00-3
415-770-7 1638-05-7
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Harmonised C&L View details
α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
202-670-1 98-46-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
C.I. Pigment Red 184
619-430-0 99402-80-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-oxoimidazolidine-1-carbonyl chloride
236-185-1 13214-53-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide
609-338-9 371771-07-2
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl) acetate
609-950-6 4166-20-5
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-phenylbut-1-ene
4-PHENYL-1-BUTENE; SQ 31,175; SQ31175
601-051-00-7
405-980-7 768-56-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Disodium glycerol phosphate
215-613-0 1334-74-3
Not Classified
Notified C&L View details
4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
227-804-6 5985-28-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[[4-[(4-aminophenyl)methyl]phenyl]amino]-3-phenoxypropan-2-ol
269-936-7 68391-25-3
Not Classified
Notified C&L View details
5,7-Dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
603-562-0 13223-43-3
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
205-388-7 139-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
(5α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
282-186-5 84116-46-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
T-159
485-120-5
Not Classified
Notified C&L View details
6-amino-5-nitrosouracil
226-633-4 5442-24-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium nitride
247-244-6 25764-09-4
GHS07
Notified C&L View details
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic
Baseoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt a 40 °C). It contains relatively few normal paraffins.]
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
649-457-00-3
265-097-6 64741-96-4
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
Sodium dimethylnaphthalenesulphonate
248-301-8 27178-87-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-propylvaleronitrile
236-338-2 13310-75-3
Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
GHS02 GHS07
REACH registration C&L View details
2-bromopyridine 1-oxide hydrochloride
279-594-0 80866-91-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-(Methylthio)phenyl)acetonitrile
609-576-3 38746-92-8
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
Isotridecan-1-ol
248-469-2 27458-92-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
Anthracene-9-carbonitrile
214-909-7 1210-12-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
266-293-4 66270-36-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-hydroxyethylammonium hydrogen sulphite
236-546-3 13427-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Montan wax, ext.
297-871-4 93763-51-0
Not Classified
Notified C&L View details
5-(aminomethyl)isoxazol-3-ol hydrate
220-430-4 2763-96-4
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester
618-736-1 91367-05-4
GHS06
Notified C&L View details
Soaps, stocks, fish-oil, acidulated
285-567-4 85117-16-4
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to: