Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Verksamma biocidämnen

Verksamma biocidämnen

Förteckningen innehåller de ämnen som är godkända enligt direktiv 98/8/EG (biociddirektivet) och förordning (EU) nr 528/2012 (biocidförordningen). För varje ämne finns en kort sammanfattning och länkar till utvärderingsrapporten och till övriga data.
 
När verksamma biocidämnen godkänns är Echa skyldiga att tillgängliggöra vissa icke-konfidentiella data som lämnats in som en del av processen för att erhålla godkännandet. Observera att Echa inte verifierar informationen innan den sprids.
 
Antalet ämnen för vilka information är tillgänglig och mängden data som är publicerad per ämne kommer att öka med tiden alltefter fler ämnen godkänns och företag lämnar in fler uppgifter till Echa.
 

Observera att länken till uppgifterna om det verksamma ämnet nedan går till den officiella datauppsättningen som godkännanderapporterna bygger på. Uppgifter om verksamma ämnen från tredje parter har ännu inte offentliggjorts men kommer att offentliggöras i framtiden. 

 

 

Last updated 19-oktober-2018. Database contains 747 active substance-product type combinations for which approval has been sought.
Date of Approval
Expiry Date

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2