Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
298-399-1
93804-24-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-844-8
26604-52-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-843-2
26604-51-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-430-6
49690-63-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-966-5
1070-01-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
258-196-0
52797-93-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-849-4
50922-79-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
300-650-8
93951-31-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
249-806-6
29716-44-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-533-0
5420-79-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-726-1
13468-92-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-416-8
2757-28-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
252-651-7
35641-51-1
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
606-557-1
20440-93-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
223-389-0
3871-20-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
271-291-1
68527-98-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
213-863-5
1038-95-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
303-289-4
94160-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
219-703-0
2502-15-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-316-2
3820-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
283-449-7
84642-71-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-596-7
1159-54-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-390-6
3871-31-6
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-684-8
68309-97-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
244-275-7
21214-39-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-745-2
31638-89-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
228-312-4
6224-63-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-759-9
72668-27-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-144-7
52736-14-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-970-9
29949-85-7
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
247-165-7
25653-16-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-626-5
72386-53-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
605-519-1
16858-01-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
283-448-1
84642-70-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
603-121-2
126121-35-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
266-399-0
66543-80-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-193-9
6163-58-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
200-326-5
57-39-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-674-3
6321-40-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-485-4
58901-12-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-604-8
29398-82-1
Suspected toxic for reproduction
Details
251-624-7
33667-48-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
276-197-4
71929-27-6
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
236-190-9
13220-80-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
306-458-0
97259-94-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
211-284-2
637-39-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
278-066-7
75069-22-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-833-4
42459-68-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
278-951-8
78568-66-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
258-535-2
53404-61-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-533-1
53404-48-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-405-4
17369-89-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
307-409-6
97635-48-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
289-461-9
89026-22-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected toxic for reproduction
Details
241-755-8
17773-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
206-111-2
301-13-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
219-581-9
2467-13-2
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
230-457-3
7147-34-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
257-004-2
51136-86-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
251-651-4
33712-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-152-5
6145-74-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-150-4
6145-73-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
226-263-3
5337-60-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
212-442-3
817-09-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
205-397-6
140-08-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-527-0
18719-58-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-388-7
10138-79-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-759-8
6711-45-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-799-0
19074-59-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
272-990-4
68922-23-6
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
244-054-5
20812-18-4
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-583-6
18795-33-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-117-1
78-43-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
204-799-9
126-72-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
206-595-5
355-86-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
609-327-9
370-69-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
243-793-0
20405-30-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
261-759-3
59431-98-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
249-525-9
29225-91-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-085-2
94088-82-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
-
7276-58-6
Harmonised classification for acute toxicity
Details
254-796-1
40120-74-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
304-669-2
94277-85-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
208-151-6
513-08-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
216-450-8
1587-21-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
208-985-0
550-70-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-627-0
486-12-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-469-5
63811-37-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
219-270-8
2399-85-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
304-684-4
94277-99-3
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
269-328-1
68226-90-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-914-8
71720-86-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-753-6
72639-33-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
306-847-5
97416-97-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-086-3
94236-89-2
Suspected persistent in the environment
Details
263-648-5
62625-16-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-523-6
67875-09-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
282-374-7
84195-68-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
283-204-4
84580-22-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-622-8
144-29-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
808-995-0
1803-12-9
Suspected persistent in the environment
Details
210-037-6
603-36-1
Suspected mutagen
Details
212-339-3
791-31-1
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-951-6
42809-78-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-978-9
4198-93-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
200-988-5
76-84-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-020-3
3695-77-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
200-395-1
58-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
205-922-9
217-59-4
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
210-035-5
603-34-9
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Details
228-610-4
6304-33-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-705-7
621-77-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-773-2
2528-38-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-987-4
65975-15-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
205-833-5
154-69-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
202-100-1
91-81-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
201-115-0
78-41-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-459-0
3902-71-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
221-983-4
3305-68-8
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-242-1
1116-76-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
217-305-1
1806-54-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-509-7
4889-45-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
231-896-3
7775-50-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-121-2
28652-08-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-552-9
35415-27-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
248-137-7
26952-42-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
-
12137-12-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
234-495-1
12007-02-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
233-844-5
10381-36-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
74646-29-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
236-771-7
13477-70-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
208-318-3
521-78-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-008-3
739-71-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-236-0
635-41-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
211-169-7
632-14-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
259-708-5
55561-02-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
677-362-7
87576-94-1
Suspected mutagen
Details
246-980-5
25436-07-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
241-826-3
17872-98-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-929-7
2290-65-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
214-256-8
1118-02-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
242-165-3
18291-80-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-972-6
85169-29-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-171-0
66130-90-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-158-1
26998-80-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-784-3
5076-19-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
258-993-3
54140-17-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
248-481-8
27476-48-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-134-8
25620-58-0
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
249-151-6
28679-16-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
271-464-1
68555-95-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
248-311-2
27193-69-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-776-4
33991-29-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-099-9
25551-13-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-748-3
25238-43-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
277-934-2
74592-61-3
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
229-132-9
6416-73-5
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
231-614-9
7651-88-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
249-368-6
29011-65-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
249-043-9
28472-18-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-263-1
1538-75-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-970-1
78697-23-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
279-315-2
79820-01-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-747-0
94133-83-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-567-9
68124-68-5
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-094-8
40820-77-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-884-3
94086-93-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
257-207-6
51441-65-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-254-6
32837-75-5
Suspected skin sensitiser
Details
246-744-1
25234-57-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
219-119-6
2365-13-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
240-407-2
16332-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
242-698-1
18956-84-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
300-537-3
93941-88-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
299-070-5
93842-91-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
256-347-5
48052-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
273-349-1
68957-57-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-348-6
68957-55-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-350-7
68957-58-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
257-698-7
52166-82-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
266-736-1
67584-58-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
271-459-4
68555-81-7
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
302-083-1
94088-80-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
285-904-5
85154-22-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
219-644-0
2489-77-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-538-9
93941-90-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
300-015-5
93919-29-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-893-0
29855-05-8
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-967-7
71735-79-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-844-6
36043-87-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
247-850-0
26616-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
235-880-7
13020-83-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-846-7
4519-36-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-799-8
1014-66-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
219-665-5
2494-55-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
276-807-9
72742-04-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
224-282-1
4277-89-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
206-228-9
312-81-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
219-051-7
2338-21-8
Suspected toxic for reproduction
Details
217-066-3
1733-16-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1