Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registret enligt bilaga III

Registret enligt bilaga III

Echa har sammanställt ett register över sådana ämnen som sannolikt uppfyller kriterierna i bilaga III till Reach-förordningen. Dess syfte är att göra det enklare för registranter att veta om deras ämne omfattas av de lägre minimikraven på information eller om de måste lämna fullständig information om ämnet enligt bilaga VII.

Registret har tagits fram med hjälp av offentligt tillgängliga databaser över experimentella data och genom att använda resultat av (Q)SAR-modellen. Information om farliga toxikologiska eller ekotoxikologiska egenskaper, om användningar och annan tillgänglig relevant information måste jämföras med kriterierna i bilaga III.

Att ett ämne inte är upptaget i förteckningen innebär inte nödvändigtvis att ämnet inte uppfyller kriterierna enligt bilaga III. På samma sätt kan registranten till ett ämne som finns upptaget i registret ändå omfattas av minimiinformationskravet om det finns fog för det.

Observera att registret inte är ett verktyg för klassificering, det visar bara indikationer för farhågor. Det faktum att ett ämne betecknas som "misstänkt mutagent" innebär t.ex. inte att Echa anser det vara klassificerat som mutagent. Samtliga belägg måste beaktas innan en slutsats dras om behovet av klassificering.

Last updated 18 maj 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
208-197-7
515-40-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-185-7
36747-99-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
223-449-6
3898-26-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-181-8
5321-31-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
246-900-9
25364-86-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
259-443-5
55034-69-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
263-919-8
63134-30-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
259-917-1
55950-68-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
280-801-1
83783-67-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-429-5
84196-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-760-2
84029-89-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
275-557-8
71501-28-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
211-715-4
690-12-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-594-1
1622-32-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-041-9
18157-21-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
210-388-5
614-61-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
292-676-0
90717-17-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
244-561-1
21742-26-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-900-9
10421-85-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
286-886-1
85392-27-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
210-726-1
622-25-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
206-527-4
352-96-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
242-510-8
18698-99-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
302-547-3
94110-08-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
224-967-5
4582-21-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
217-331-3
1817-90-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-534-8
94276-49-0
Suspected carcinogen
Details
284-351-7
84852-39-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
287-470-2
85508-45-8
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
304-210-6
94247-32-2
Suspected carcinogen
Details
285-698-7
85135-77-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for respiratory sensitisation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
257-019-4
51152-27-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-090-4
93920-07-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
224-477-1
4376-20-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-080-9
67785-97-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
247-648-2
26392-49-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
248-891-7
28191-41-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
264-198-2
63451-38-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
204-045-9
114-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-734-7
59396-51-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-513-6
656-31-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-977-3
68922-05-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-893-9
67952-40-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
269-418-0
68239-05-4
Suspected toxic for reproduction
Details
269-537-8
68298-05-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-513-1
67874-85-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
233-066-6
10026-99-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
280-180-7
83045-00-5
Suspected persistent in the environment
Details
249-105-5
28611-73-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
249-390-6
29053-94-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
221-773-2
3232-36-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
304-385-9
94249-11-3
Suspected carcinogen
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
302-457-4
94109-19-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-260-3
25779-93-5
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
249-572-5
29338-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
247-803-4
26560-94-1
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
244-457-6
21583-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-450-2
84643-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
268-816-1
68140-80-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
273-410-2
68959-26-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
298-324-2
93803-53-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-752-0
3599-58-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
307-717-0
97721-71-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-604-0
94825-15-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
309-094-0
99948-85-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-050-9
54266-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-873-3
70776-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-603-8
80867-10-3
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
265-464-0
65121-82-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
301-872-8
94086-82-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
271-606-2
68586-07-2
Suspected toxic for reproduction
Details
306-567-3
97334-75-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
225-214-3
4722-98-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-163-7
4696-48-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
251-947-3
34341-20-3
Suspected toxic for reproduction
Details
268-822-4
68141-00-4
Suspected toxic for reproduction
Details
225-164-2
4696-49-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-365-7
30862-35-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
218-640-6
2210-62-0
Suspected toxic for reproduction
Details
302-295-4
94107-62-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-430-4
55011-64-8
Suspected toxic for reproduction
Details
299-337-6
93859-02-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
306-664-0
97373-00-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
298-285-1
93803-15-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-048-0
70942-44-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-157-7
38850-58-7
Suspected carcinogen
Details
303-205-6
94159-27-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-238-0
2090-54-2
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-843-5
28100-39-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
227-809-3
5988-51-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
235-876-5
13018-95-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
304-399-5
94265-94-8
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
304-958-3
94313-61-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
309-090-9
99948-82-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-261-0
55357-38-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
250-342-1
30798-32-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected toxic for reproduction
Details
244-238-5
21142-28-9
Suspected toxic for reproduction
Details
267-885-5
67952-32-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
259-209-2
54541-47-8
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
231-457-6
7562-87-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
263-502-0
62314-22-1
Suspected carcinogen
Details
219-183-5
2382-43-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
251-951-5
34348-46-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
225-836-5
5110-69-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
208-443-3
528-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
300-968-7
93965-19-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-987-9
28351-14-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
609-107-2
35250-53-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
230-513-7
7161-73-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
265-903-6
65738-46-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
224-776-7
4487-30-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
264-876-8
64415-08-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
246-856-0
25333-25-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
240-161-6
16024-56-9
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
278-792-4
77923-28-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-760-3
85136-36-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-526-3
1878-85-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-878-0
10408-29-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
230-199-1
6971-45-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
201-586-2
85-08-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
274-129-8
69815-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
283-148-0
84540-53-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-393-3
5820-22-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-227-5
1530-36-5
Suspected toxic for reproduction
Details
617-373-6
82657-04-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
306-453-3
97259-89-7
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-544-3
41768-20-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
605-351-9
16419-60-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
202-229-3
93-21-0
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-188-9
5703-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
217-081-5
1735-91-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
228-094-0
6125-24-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
217-527-9
1878-87-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-304-3
5570-19-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
287-874-9
85586-69-2
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-628-8
23385-72-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
600-104-1
100499-89-6
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
254-019-6
38582-34-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
255-565-8
41847-88-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
225-120-2
4672-30-4
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
253-001-5
36365-79-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
262-037-0
60046-25-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
245-726-0
23549-24-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
300-818-0
93963-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
222-462-4
3481-84-3
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-650-0
145-15-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
266-300-0
66289-21-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
237-708-6
13933-75-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-299-1
520-86-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-223-7
516-53-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-614-3
1165-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-986-1
901-57-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-134-3
512-04-9
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-897-0
1061-54-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
205-649-5
145-14-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-482-3
474-44-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
214-637-9
1174-69-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-255-1
28818-70-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
230-299-5
7020-50-0
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-663-0
1183-35-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
276-979-5
72903-53-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
261-458-7
58822-29-0
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-484-4
474-62-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-488-7
17472-78-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-134-5
2638-57-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-370-3
51744-68-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-775-8
126-18-1
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-983-6
6877-73-2
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-447-2
472-11-7
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-776-3
126-19-2
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
608-826-9
33069-62-4
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-339-2
114977-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
603-449-6
130929-57-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
609-581-0
387868-07-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
610-496-6
500292-86-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
617-228-7
81397-67-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-144-2
111974-72-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-355-4
53092-52-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-307-2
53023-67-9
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-291-9
18409-21-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
260-522-1
57022-74-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-517-1
21662-16-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-372-9
18485-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-535-3
33467-79-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-947-3
64576-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-147-1
30361-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-290-3
18409-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-148-7
30361-29-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
301-981-0
94087-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
611-758-2
58880-19-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-872-6
544-48-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-346-5
56699-32-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-516-6
21662-15-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
617-954-4
87081-35-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-486-5
31147-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-372-7
56767-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
241-557-1
17587-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-394-9
5820-89-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
266-886-8
67674-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-083-7
72928-53-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2