Leverantörer av verksamma ämnen

Leverantörer av verksamma ämnen

Leverantörer av verksamma ämnen

Echa uppdaterar regelbundet artikel 95-förteckningen. Informationen i förteckningen är korrekt enligt Echas kännedom. För att en post i artikel 95-förteckningen ska rättas måste sökanden göra den relevanta ändringen i R4BP3 (till exempel för deltagare i översynsprogrammet där ansökan om det verksamma ämnet ännu inte har godkänts och företag som förtecknas på grundval av en ansökan om upptagande i artikel 95-förteckningen). Om detta inte är möjligt (för närmare uppgifter, se bilagan till formuläret ”Begäran om rättelse av uppgifterna i artikel 95-förteckningen”) måste företagen begära ändringen genom att lämna in det ovannämnda formuläret via Echas kontaktformulär. Beroende på hur komplicerad begäran om ändring är kan tiden för att handlägga den variera.

I tveksamma fall, eller för instruktioner om hur man gör en viss ändring i R4BP3, kontakta Echas stöd- och informationspunkt via Echas kontaktformulär.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.