Samråd

REACH

Tillståndsansökningar
Samråd: 43
 • Startdatum: 16/08/2023
 • Tidsfrist: 11/10/2023
Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar
Ämnen: 1
 • Startdatum: 23/08/2023
 • Tidsfrist: 29/09/2023
Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter
Ämnen: 6
 • Startdatum: 01/09/2023
 • Tidsfrist: 16/10/2023
Begränsningar
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 22/03/2023
 • Tidsfrist: 25/09/2023
Samråd om SEAC:s utkast till yttrande: 1
 • Startdatum: 08/09/2023
 • Tidsfrist: 07/11/2023
Testningsförslag
Testningsförslag: 10
 • Startdatum: 04/09/2023
 • Tidsfrist: 19/10/2023

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 31/07/2023
 • Tidsfrist: 29/09/2023
CLH-förslag: 5
 • Startdatum: 14/08/2023
 • Tidsfrist: 13/10/2023
CLH-förslag: 3
 • Startdatum: 11/09/2023
 • Tidsfrist: 10/11/2023
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 18/09/2023
 • Tidsfrist: 17/11/2023

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution
Verksamma ämnen: 1
 • Startdatum: 08/09/2023
 • Tidsfrist: 07/11/2023

CAD/CMD

Consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 21/09/2023
 • Deadline: 20/11/2023
Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 3
 • Start date: 28/06/2023
 • Deadline: 26/09/2023

POPs

There are currently no ongoing consultations.