Samråd

REACH

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar
Ämnen: 1
 • Startdatum: 14/10/2020
 • Tidsfrist: 15/01/2021
ECHA's Executive Director Requests to the Committees
Substitution plans - applications for authorisation: 4
 • Start date: 21/10/2020
 • Deadline: 18/11/2020
Testningsförslag
Testningsförslag: 29
 • Startdatum: 21/09/2020
 • Tidsfrist: 05/11/2020
Testningsförslag: 26
 • Startdatum: 19/10/2020
 • Tidsfrist: 03/12/2020

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 1
 • Startdatum: 14/09/2020
 • Tidsfrist: 13/11/2020
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 05/10/2020
 • Tidsfrist: 04/12/2020
CLH-förslag: 3
 • Startdatum: 19/10/2020
 • Tidsfrist: 18/12/2020

BPR

Det pågår för närvarande inga samråd.

CAD/CMD

Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020
Public consultations on OEL proposal
OEL proposals: 1
 • Start date: 14/09/2020
 • Deadline: 12/11/2020

POPs

Proposals for new POPs
Consultations: 1
 • Start date: 14/10/2020
 • End of consultation: 09/12/2020

Categories Display