Samråd

REACH

Begränsningar
Samråd om SEAC:s utkast till yttrande: 1
 • Startdatum: 07/07/2021
 • Tidsfrist: 07/09/2021
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 24/03/2021
 • Tidsfrist: 24/09/2021
Begränsningsförslag: 1
 • Startdatum: 23/06/2021
 • Tidsfrist: 03/01/2022
Testningsförslag
Testningsförslag: 19
 • Startdatum: 01/07/2021
 • Tidsfrist: 16/08/2021

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning
CLH-förslag: 2
 • Startdatum: 07/06/2021
 • Tidsfrist: 06/08/2021
CLH-förslag: 5
 • Startdatum: 05/07/2021
 • Tidsfrist: 03/09/2021

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution
Verksamma ämnen: 1
 • Startdatum: 08/07/2021
 • Tidsfrist: 06/09/2021

CAD/CMD

Occupational exposure limits
Call for comments and evidence: 2
 • Start date: 05/07/2021
 • Deadline: 03/09/2021

POPs

Det pågår för närvarande inga samråd.

Categories Display