Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Pozivi k predložitvi dokazov različnim strankam omogočajo, da izrazijo svoj interes ter stališča in pomisleke v zgodnjih fazah priprave znanstvenega poročila o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost snovem ali kemijskim dejavnikom na delovnem mestu.

Poziv k predložitvi dokazov se izvede dodatno poleg posvetovanja o znanstvenem poročilu agencije ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost, ki je bilo pripravljeno v podporo izpeljavi mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost na delovnem mestu.

Posvetovanja se zaključijo ob 23.59 po helsinškem času (EET).

Prejšnji pozivi k predložitvi dokazov

 

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 13/05/2024 12/08/2024 Call for evidence on 1,3-Propanesultone related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. Details
Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane 203-444-5 106-93-4 13/05/2024 12/08/2024 Call for evidence on Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. DetailsThe information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.