Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Pozivi k predložitvi dokazov različnim strankam omogočajo, da izrazijo svoj interes ter stališča in pomisleke v zgodnjih fazah priprave znanstvenega poročila o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost snovem ali kemijskim dejavnikom na delovnem mestu.

Poziv k predložitvi dokazov se izvede dodatno poleg posvetovanja o znanstvenem poročilu agencije ECHA o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost, ki je bilo pripravljeno v podporo izpeljavi mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost na delovnem mestu.

Posvetovanja se zaključijo ob 23.59 po helsinškem času (EET).

Prejšnji pozivi k predložitvi dokazov

 

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 17/03/2023 15/06/2023 Call for evidence on 1,3-Butadiene related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace.
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 17/03/2023 15/06/2023 Call for evidence on 4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace.The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.

EU Privacy Disclaimer

Ta stran uporablja piškotke za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje na našem spletišču.