Evalvacije snovi glede na mejno vrednost za poklicno izpostavljenost

Evalvacije snovi glede na mejno vrednost za poklicno izpostavljenost

Evalvacije snovi glede na mejno vrednost za poklicno izpostavljenost

Odbor ECHA za oceno tveganja (RAC) pripravlja mnenja o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost v skladu z direktivo o rakotvornih, mutagenih ali reprotoksičnih snoveh (2004/37/ES) in direktivo o kemičnih dejavnikih (98/24/ES) o zaščiti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti snovem na delovnem mestu.

Zagotavlja najnovejše informacije o dejavnostih v zvezi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost, ki jih agencija ECHA načrtuje, izvaja ali jih je zaključila.

There are currently no ongoing consultations.
 
Nitrosamines - - 18/04/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Consultation
2,3-epoxypropyl methacrylate (glycidyl methacrylate) 203-441-9 106-91-2 03/04/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development
2-chloro-1,3-butadiene (chloroprene) 204-818-0 126-99-8 03/04/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion development
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 17/03/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
4,4-Isopropylidenediphenol (Bisphenol A) 201-245-8 80-05-7 17/03/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Dossier preparation
Cobalt and inorganic cobalt compounds 231-158-0 7440-48-4 30/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion adopted
Polycyclic aromatic hydrocarbons - - 30/01/2023 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 05/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion development
1,2-dichloropropane 201-152-2 78-87-5 05/01/2023 ECHA CMRD (2004/37/EC) Opinion development
Welding fumes and fumes from other processes such as plasma cutting and air carbon arc gouging that generate fume in a way that is similar to welding (hereafter referred to as Welding fumes+). - - 01/12/2022 ECHA CMRD (Directive 2004/37/EC) Report completed
Cadmium and its inorganic compounds - - 17/05/2022 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Isoprene 201-143-3 78-79-5 22/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 03/12/2021 ECHA CMD (2004/37/EC) Opinion adopted
Lead and its compounds - - 04/10/2021 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Asbestos - - 21/09/2021 ECHA Asbestos (Directive 2009/148/EC) Opinion adopted
Diisocyanates - - 11/06/2020 ECHA CAD (Directive 98/24/EC) Opinion adopted
Acrylonitrile 203-466-5 107-13-1 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Benzene 200-753-7 71-43-2 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Nickel and its compounds - - 09/03/2018 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
4,4’-methylene-bis-[2-chloroaniline] (MOCA) 202-918-9 101-14-4 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adopted
Arsenic acid and its inorganic salts - - 29/05/2017 ECHA CMD (Directive 2004/37/EC) Opinion adoptedEU Privacy Disclaimer

Ta stran uporablja piškotke za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje na našem spletišču.